Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina - DYNAMO

Kuva
DYNAMO
Vaatimukset yritysten liiketoiminnan sisältöjen ja muotojen kehittämiselle lisääntyvät nopeasti. Kilpailukyvyn edistämiseksi yritykset tarvitsevat innovaatioita ja yhä monipuolisempia ja ketteriä kehittämisen tapoja sekä tukea uuden osaamisen hankkimiseen. Yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi on noussut myös yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö ja sen kehittämisen mallit. Hankkeen tavoitteena on parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten muuttuviin kehittämistarpeisiin uuden palvelumallin avulla.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Projektissa tapahtuu

Lue lisää opiskelija- ja asiantuntijapalveluistamme LABin sivuilta Yrityksille-valikosta. 

Yritysasiakaspalvelu ja sivuston sisällöt tuotetaan Dynamo-hankkeessa. 

Palvelumalli

Tavoitteet
1. Kehittää ja lanseerata palvelukonsepti, jolla korkeakoulut vastaavat alueen pk- ja perheyrityksistä nousevaan kehittämisen kysyntään
2. Kehittää ja kokeilla palveluja, jotka kannustavat yrityksiä kontaktoimaan ja tekemään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
3. Kokeilla ja testata korkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) perustuvia käytäntöjä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä
4. Koota ja mobilisoida alueellinen toimijaverkosto ja niiden tarjoamat palvelut elinkeinoelämän kehittämiseen
Hankkeen vaikuttavuus
Yhteistyön käytännöt uudistuvat ja selkiytyvät
TKI-toiminta kohdentuu osuvammin
Palvelukonsepti mahdollistaa kehittämisresursien suuntaamisen kysyntälähtöisesti
Vuorovaikutus korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä selkiytyy ja lisääntyy
Avautuu uusia palvelukanavia
Kehittämisestä tulee nopeaa ja ketterää
Korkeakoulun tuottamat palvelut tuotteistetaan ja kaupallistetaan
Korkeakoulut syventävät verkostoitumista yritysten kanssa

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Ninni Andelin
TKI-asiantuntija
ninni [dot] andelinatlab [dot] fi

Related events