AMK-tutkinnot

Ammattikorkeakoulu tarjoaa työelämäsuuntautuneen vaihtoehdon yliopisto-opinnoille: opiskelu on selvästi käytännönläheisempää kuin yliopistossa. Työharjoittelua on runsaasti, samoin kuin erilaisia työelämälle tehtäviä projektiopintoja. LABin monipuoliset työelämäyhteydet turvaavat ammattikorkeakoulusta valmistuneille hyvän työllisyyden. Tarjolla on runsaasti erilaisia tapoja opiskella, joten esimerkiksi opiskelun ja työn yhdistäminen on mahdollista. 

Päiväopiskelu

Voit opiskella ammattikorkeakoulututkinnon päivätoteutuksena, jolloin pääosa luennoista ja tenteistä suoritetaan päiväsaikaan. AMK-tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210–240 opintopistettä. Opinnot kestävät pääsääntöisesti 3,5–4 vuotta.

Monimuoto-opiskelu

Monimuotoisuus mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa. Voit opiskella tutkinnon joustavasti työn ohessa ilta- ja viikonloppuopintoina, intensiivijaksoina tai verkossa. Käytännöt vaihtelevat koulutuksittain, osa monimuotokoulutuksista on myös selkeästi verkkopainotteisia. Opinnot kestävät koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5–4 vuotta. Opintojen kestoon vaikuttaa mahdollinen aiempi osaamisesi ja opintoja on myös mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa. Myös työsi opinnollistaminen voi olla mahdollista. 

Verkko-opiskelu

Verkko-opinnot toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuksissa järjestetään säännöllisesti kaikille yhteisiä verkkotapaamisia, joissa opiskelijat tapaavat toisiaan virtuaalisesti. Opinnot eivät lähtökohtaisesti vaadi fyysistä läsnäoloa kampuksella mutta tutkintoon voi kuulua pakollisia harjoittelujaksoja työelämässä.

Kuva
Girls face in the mirror

Kaikki AMK-tutkinnot

Tutustu LABin tarjontaan ja löydä oma tutkintosi.

Kuva
Sky landscape in a round mirror lying on the grass

Miksi LAB?

LAB on uusi ammattikorkeakoulu niille, joille maailma on mahdollisuus. 

Kuva
 A glass ball on top of frosted leaves

Haku ja valinta

Katso ohjeet hakemiseen ja valintakokeisiin liittyen. 

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi