Hackathonilla ratkaisuja ja ideoita

Kuva
DYNAMO
Hackathon on lyhytkestoinen ja intensiivinen kehittämistyöpaja, jossa osallistujat eri osaamistaustoista tarttuvat tiimeinä annettuun haasteeseen – ja ratkaisevat sen. Aikaa on 24 tuntia.

Yritysten Lahti -hackathonissa etsittiin ratkaisuja ja ideoita neljään haasteeseen: Lahden yritysystävällisyyden parantaminen, osaavan työvoiman saatavuus, Lahden vetovoimaisuus yritysten sijoittumispaikkana sekä yritysten oppilaitosstrategia. Tapahtumassa oli mukana korkeakoulun opiskelijoita mm. palveluliiketoiminnasta sekä Päijät-Hämeen eri yritysten ja organisaatioiden edustajia sparraamassa opiskelijaryhmiä.

Hackathon-tyyppiseen tapahtumaan päädyttiin, koska haluttiin nopeasti ja ketterästi opiskelijoiden ja yrityselämän edustajien yhteistyöllä ideoita ja konsepteja esitettyihin haasteisiin. Palveluliiketoiminnan opiskelija Jasmina Fettah piti hackathonia hyvänä toimintamallina ja tiimityötä onnistuneena.

-Osallistuin ensimmäistä kertaa hackathoniin ja kokemus oli positiivinen. Tiimityö oli onnistunutta ja saimme myös yritysedustajilta erittäin tärkeitä ja huomionarvoisia näkemyksiä. Jos sinulle joskus tulee vastaan mahdollisuus osallistua hackathoniin, tartu siihen. Innovatiivisten ja toteuttamiskelpoisten ratkaisujen pohtiminen lyhyessä ajassa on toki haasteellista, mutta on sen vaivan arvoista, summasi Fettah kokemustaan.

#oishelppoo sijoittua Lahteen

Asiantuntevalle raadille esiteltiin intensiivisen tiimityön tuloksena syntyneet palvelukonseptit. Monet kehittämisideat korostivat hyvän asiakaskokemuksen ja viestinnän tärkeyttä. Ratkaisut asiakaspalveluosaamisen kehittämiseen, suunnitelmallisuuteen ja yhteisöllisyyden edistämiseen saivat jo lyhyessäkin kehittämissprintissä konkreettisia muotoja.

Lahti-lähettiläät ja kampanja #oishelppoo sijoittua Lahteen, Paukkuja parempaan asiakaspalveluun -virkamieskoulutus, yrityskohtaiset vuosikellot opiskelijayhteistyölle ja Lahen Lahja alueelle jääville osaajille ovat vain muutamia esimerkkejä ideoiduista konsepteista. 

Tilaisuudet opiskelijoiden kanssa ovat erittäin antoisia, energisoivia sekä ajatuksia herättäviä.

Myös yritysedustajilta kuultiin hyvää palautetta opiskelijayhteistyöstä. Resort Manager Jani Ruponen sparrasi hackathonissa opiskelijatiimiä ja kehuu kokemustaan:

-Tilaisuudet oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa ovat erittäin antoisia, energisoivia sekä ajatuksia herättäviä. Opiskelijat pystyvät katsomaan asioita täysin neutraaleista lähtökohdista, näin monet ideat ovat uusia ja moderneja. Moni idea ja ajatus olisi jo sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Avoimin mielin, niin kaikki on mahdollista! Ruponen kuvailee.

Yritysten Lahti -hackathon järjestettiin osana Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina - DYNAMO -hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Päijät-Hämeen liitto.

Teksti: Ninni Andelin

Kiinnostuitko opiskelijayhteistyöstä? Ota yhteyttä

Yrityksille
yrityksilleatlab [dot] fi