Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan ihmisen yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Ammattikorkeakoulun toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä ja LAB-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Tietosuojavastaava

LAB-ammattikorkeakoulussa toimii tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta sekä toimii valvontaviranomaisen sekä rekisteröityjen yhteyshenkilönä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 
    lakimies Anne Himanka
    Sähköposti tietosuojaatlab [dot] fi
    Puhelin 0294 462 111 (vaihde)
    Postiosoite PL 20, 53851 Lappeenranta

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää ne tavoitteet ja periaatteet, vastuut sekä toimintatavat, joita noudatetaan LAB-ammattikorkeakoulussa tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä.

LAB-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojapolitiikka (pdf)

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojailmoitusten avulla LABissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Tutustu tietosuojailmoituksiin tällä sivulla.

Lomakkeet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus tehdä omia henkilötietoja koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyyntö. Voit tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen pyynnön oheisilla lomakkeilla.

Huomioithan, että henkilötietojen poistamisoikeus ei koske tietoja, joita LAB-ammattikorkeakoulu käsittelee esim. lakisääteisen tehtävän, yleisen edun vuoksi tai joiden osalta ammattikorkeakoululla on lakisääteinen velvoite tietojen säilyttämiseen.

Toimita pyyntö osoitteeseen asiakirjatatlab [dot] fi

Henkilöllisyytesi todennetaan ennen pyyntöön vastaamista.

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitusten avulla rekisteröityjä informoidaan LABissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Opiskelu 

Työskentely

Palvelut 

Kumppanit ja sidosryhmät

Muut

Asiakirjajulkisuuskuvaukset

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä (906/2019, luku 6 28§), tätä kuvausta kutsutaan asiakirjajulkisuukuvaukseksi. Asiakirjajulkisuuskuvaukset on laadittu palvelemaan kansalaisen tarpeita. 

Kuvauksesta käy ilmi:

  • mihin tehtävään (tietovaranto) kuvaus liittyy 
  • mitä tietoaineistoa tehtävässä käsitellään 
  • mitä henkilötietoja (tietoryhmiä) tehtävässä käsitellään 
  • missä tietojärjestelmissä tehtävään liittyviä tietoja käsitellään 
  • onko tietoaineistot saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla  
  • yhteystiedot tietopyynnön tekemiseksi 

Opiskelu

Työskentely

Talous

Tilapalvelut

Kumppanit ja sidosryhmät

Kirjasto

Tietopalvelu

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Hallinto