Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Games as a Service uudessa peliprojektissa

Tapa, jolla lähestymme pelaamista, on muuttunut. Emme enää kävele pelikaupasta pitkän säästämisen jälkeen ulos pelimme kanssa. Odotamme, että pelejä tulee ulos kuukausittain, ja että niitä korjataan ja päivitetään säännöllisesti. Käsityksemme siitä, mikä peli on, on myös kehittynyt, kun tuhlaamme aikaamme mobiilipelien parissa. Toisaalta myös tapa, jolla pelejä kehitetään, on muuttunut. Lähde

Luonnosta hyvinvointia

Aurinko paistaa korkeiden puiden lomasta valaisten alppiruusujen hehkuvan värikirjon. Lähistöllä solisee kirkasvetinen puro, joka johtaa järvelle. Järven vesi tuntuu kädellä kosketettaessa viileältä ja virkistävältä. Ilta hämärtyy ja istut aaltojen sileäksi hiomalle kalliolle katsomaan tyyntä järveä auringon viime säteiden maalatessa taivasta. Mietit, miten kaunis luonto onkaan. Tämä artikkeli käsittelee luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja niiden hyödyntämistä osana sosiaali- ja terveyspalveluja. Lähde

Materiaali pidempään kierrossa kaskadikäytöllä

Kiertotaloutta käsittelevässä kirjallisuudessa ja artikkeleissa olet ehkä törmännyt termeihin kaskadiperiaate tai kaskadikäyttö. Yksinkertaistettuna kaskadiperiaate tarkoittaa resurssien tehokasta hyödyntämistä ja mahdollisimman korkeaa arvonlisää sekä materiaalien pitämistä kierrossa ennen sen energiakäyttöä. Kaskadiperiaatteesta ei ole vielä olemassa tarkkaa määritelmää. Se mielletään usein synonyymiksi kierrätyksen kanssa, mutta kyse ei ole samasta asiasta. Seuraavassa tekstissä pyritään avaamaan, mitä kaskadiperiaate käytännössä tarkoittaa. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visioitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä

Itä-Suomen Yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Juho Pesonen (2021) on kuvannut pyörämatkailua tyypillisenä Special Interest Tourism -kategoriaan kuuluvana toimintana, jossa matkan erityinen intressi vaikuttaa suuresti matkakohteen valintaan ja maksuhalukkuus omaa erityisintressiä mahdollisimman hyvin tukevista palveluista on tavallista suurempi. Pesonen kuvaa tätä ilmiötä ”heimoutumiseksi”, joka usein johtaa siiten, että ulkopuolisen on vaikea hahmottaa matkailijan valintoja ja käyttäytymistä. Tämä […] The post Pyörämatkailijan Päijät-Häme -webinaarissa visioitiin pyörämatkailun kehitysnäkymiä appeared first on LAB Focus.

Valtavirtaistamisen keinot sote-alan opetuksen sisällöissä

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hanketta (LAB 2021), jonka hallinnoijana on Nordic research institute in the broad field of regional studies.  Hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää sote-alan koulutuksissa käytettävän opetusmateriaalin sisältöä valtavirtaistamisen näkökulmasta. Opetusmateriaalissa, kuten harjoituksissa ja tehtävissä käytetyillä esimerkeillä, on merkitystä […] The post Valtavirtaistamisen keinot sote-alan opetuksen sisällöissä appeared first on LAB Focus.

Insinöörikoulutus muutoksessa – mitä pitää huomioida?

Eurooppalaisen insinöörikoulutuksen järjestön SEFIn (European Society for Engineering Education) vuosittainen konferenssi pidettiin tänä vuonna 13. – 16.9 Berliinissä. Tämän vuoden pääpuhujat ja paneelit keskittyivät tulevaisuuden insinöörien vaatimuksiin. Tähän on koottu mielenkiintoisimmat huomiot työelämän paneelista (Industry panel) ja pääpuhujien esityksistä. Mitä insinöörin pitää hallita? Xavier Fouger (Dassault Systems) huomautti, että jo tälle sukupolvelle etäopiskelu on normaalia; […] The post Insinöörikoulutus muutoksessa – mitä pitää huomioida? appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Puujalostamo: Puualan tiekartta 2030

Puujalostamo: Puualan tiekartta 2030 Harjapää, Anniina; Nurminen, Paula

Steps to resident-driven services - How to develop sustainable living services for resident communities?

Steps to resident-driven services - How to develop sustainable living services for resident communities? Palokangas, Anna; Tanskanen, Carita; Koistinen, Mervi; Kälviäinen, Mirja Steps to resident-led services is a guide for SMEs and those interested in developing environmentally responsible services produced by the Askel (Step) project of the LAB University of Applied Sciences. The guide provides key information on how new types of services for sustainable living can be developed together with resident communities. The guide gives information on the project that piloted the sustainable services of three companies with resident-led service design methods and presents the necessary steps to develop your company’s services sustainably. The Askel – Co-developing services for sustainable living project (2020–2021) designed environmentally responsible services for resident communities together with companies. The aim of the project was to make it easier for residents to change to more sustainable everyday life and help companies create new, environmentally responsible business activities. Resident-led service design strengthens the demand and supply between residents and companies. New, sustainable services support the growth of business activities in the region and strengthen the communality of resident communities, increasing the attractiveness of residential areas and the region.

Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle

Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle Seppälä, Maina Miesvirtaa sosiaali- ja terveysaloille -hankkeen loppujulkaisuun on koottu hankkeen keskeisimmät tulokset. Hankkeen tavoitteena oli nimensä mukaisesti saada lisää miehiä hakeutumaan sosiaali- ja terveysaloille opiskelemaan ja sitä kautta työelämään. Tausta-ajatuksena oli sukupuolen mukaisen segregaation väheneminen näillä aloilla, jotka Suomessa ovat perinteisesti olleet vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneet. Julkaisu esittelee ammatinvalintaan ja alojen markkinointiin liittyviä aiheita sekä luo katseen mentoroinnin ja valintakokeiden vaikutukseen alalle hakeutumisessa ja alalla pysymisessä. Hankkeessa on kohdattu sekä nuoria opiskelijoita että erilaisissa työtehtävissä olevia kokeneita ammattilaisia. Heidän ajatuksiaan voi lukea ja kuunnella julkaisun eri materiaaleista. Miesvirtaa-hanke oli vuosina 2018–2021 käynnissä ollut tasa-arvohanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hanketta hallinnoi ja toteutti LAB-ammattikorkeakoulu.