Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Projektityö rakennusten tietomallinnuksen oppimismuotona

Tietomallipohjaisen toimintatavan osaaminen korostuu talonrakennushankkeissa. Tulevaisuudessa hankkeet ovat pääsääntöisesti tietomallipohjaisia, eli rakennusten tietomalleja (BIM, Building Information Model) käytetään tilaajajohtoisesti mahdollisimman laajasti eri käyttötarkoituksiin hankkeen kaikissa vaiheissa. Lähde

Global citizenship – to teach or not to teach?

Global citizenship and diversity management are the core issues of the new distant course introduced to the LAB University of Applied Sciences in autumn 2022. The prior research showed that there is no agreed understanding of issues to be included into the course curriculum. There is also a gap in knowledge of students’ competencies related to the topic. So, the course creators conducted a short survey at the initial stage of the course. The current article aims at analysing the main findings of the survey, discusses the relevance of the study material, and concludes that the chosen material and the range of themes answer the needs of the course participants offering them a wide range of theoretical and practical tasks. Lähde

Sensoriteknologian eettisiä näkökulmia

Hyvinvointiteknologialla pyritään helpottamaan sitä käyttävien elämää, sekä tuomaan kustannussäätöjä sosiaali- ja terveysalalle. Hyvinvointiteknologia on tärkeä työkalu myös potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tässä artikkelissa pohditaan sensoriteknologian eettisyyttä yhdessä sosionomiopiskelijoiden kanssa hyödyntäen soteyritysten digistepit-hankkeen sensoriteknologiapilotista saatuja kokemuksia. Lähde

LAB Focus

LAB WellTech mukana Hyvä Ikä -messuilla

LAB WellTechin (LAB 2022) hyvinvointiteknologian arviointi-, testaus- ja kehittämisympäristön asiantuntijat viettivät omalla osastollaan kaksi päivää Helsingin Messukeskuksessa Hyvä Ikä -messuilla, jotka järjestettiin pitkän odotuksen jälkeen yhdessä Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuman kanssa. Viime kerrasta olikin jo vierähtänyt aikaa, sillä edelliset messut järjestettiin viimeksi vuonna 2018. (Hyvä Ikä 2022) Osastolla vieraili runsaasti yleisöä Hyvä ikä -messut ovat […] The post LAB WellTech mukana Hyvä Ikä -messuilla appeared first on LAB Focus.

Veropetosten törkeysarviointi oikeuskäytännön valossa

Talousrikoksista tehdään vuosittain useita tuhansia rikosilmoituksia. Tästä määrästä hieman alle tuhat on verorikoksia. Suurin osa näistä tapahtuu yritystoiminnassa tai siihen verrattavassa toiminnassa. (Tuovi 2022.) Julkista taloutta vastaan kohdistuvista rikoksista voidaan tuomita veropetoksesta joko lievän tai törkeän tekomuodon mukaan. Veropetoksesta tulee tuomita se, joka on välttänyt tai yrittänyt välttää veroa. Myös veropetoksen yritys on näin ollen […] The post Veropetosten törkeysarviointi oikeuskäytännön valossa appeared first on LAB Focus.

Isät tasavertaisina osallistujina vanhemmuudessa

Perhe-elämästä puhuttaessa isät ovat nousseet entistä enemmän esille (Törrönen 2015, 91). Isäksi tuleminen voi olla haasteiden, stressin ja haavoittuvuuden aikaa. Isät saatetaan nähdä enemminkin auttajina ja elättäjinä kuin tasavertaisina vanhempina. Läsnäoleva isä vaikuttaa positiivisesti lapsen kognitiiviseen, sosiaaliseen ja mielenterveydelliseen kehitykseen sekä akateemisiin taitoihin ja koulumenestykseen. (Shapiro ym. 2022, 807; Salmi 2017.) Lapsi hyötyy siitä, kun […] The post Isät tasavertaisina osallistujina vanhemmuudessa appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

LAB Health Annual Review 2022

LAB Health Annual Review 2022 Peltonen, Kati; Hartikainen, Anita This publication consists of 19 articles that disseminate how RDI collaboration with companies and communities is carried out in practice, and what kind of positive impact on society the projects have provided. The authors of the articles are experts on health and wellbeing from different faculties at LAB University of Applied Sciences and from our partner organisations.

Miesten mietteet - kohtaamisia työn ja työttömyyden maailmassa

Miesten mietteet - kohtaamisia työn ja työttömyyden maailmassa Seppälä, Maina Mieserityisiä kysymyksiä on pohdittu LAB-ammattikorkeakoulun Miestämö – Hybridillä työelämään -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli tukea työttömiä miehiä kohti korkeakouluopintoja ja työelämää. Julkaisu pitää sisällään hankkeen pääasialliset tulokset: mitkä syyt ovat taustalla miesten naisia suurempaan, osin rakenteelliseen, työttömyyteen, miksi miehet eivät aina koe koulua omaksi paikakseen, kuinka kohdata miehiä eri palveluissa ja kuinka opettaa mieserityistä kohtaamista tulevaisuuden ammattilaisille. Pohdimme artikkeleissa myös, miksi miesten on välillä vaikea hakeutua avun piiriin ja vuoropuhelun muodossa miesten omia ajatuksia aiheesta. Julkaisun lopusta löydät myös infograafin sukupuolisensitiivisestä työotteesta ja ilmiökeskustelujen järjestämisestä. Yhden ilmiökeskustelun mainoskin tallennettiin mukaan.

Opas puukerrostalon tilaamisen kehittämiseen

Opas puukerrostalon tilaamisen kehittämiseen Liimatainen, Kimmo; Pirinen, Juhani; Huhtanen, Topi; Lehtoviita, Timo; Tervo, Antti Tämä opas on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa puukerrostalon tilaamisen kehityshanketta. Hankkeessa etsittiin syitä tarjousten saamisen esteille ja tutkittiin tilaamisprosessien kehittämismahdollisuuksia siten, että mahdollistettaisiin puukerrostalojen rakennustekniikan kehittyminen ja puukerrostalorakentamisen yleistyminen Lahden seudulla. Puusta rakentamiselle on osoitettavissa perusteltavissa olevia hyötyjä rakennustuotannon, ilmaston ja sisäilman kannalta.