Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Lab Growth – Uutta virtaa kasvuun kokeilemalla

Lab Growth hanke saatiin käyntiin tammikuussa 2022. Hankkeen päätavoitteena on edistää päijät-hämäläisten startup- ja pk-yritysten yrittäjien ja henkilöstön nopeaa muutoskyvykkyyttä uudella osaamisella. Se tapahtuu kehittämällä ja kokeilemalla osaamiseen lisäämiseen tarkoitettuja palvelusisältöjä, joissa toimenpiteet kohdistetaan vastaamaan suoraan yritysten kasvun ja kehittymisen tarpeisiin. Lähde

Viisaus lisääntyy kokemusten kautta

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan alustavaa suunnitelmaa, jota tarvittaessa täsmennetään hankkeessa saadun kokemuksen mukaisesti. Näin hanketoiminta edesauttaa ideoiden ja palveluiden kehittämistä. Tässä artikkelissa kuvaillaan Lahden OSKE LAB -hankkeen kokemusta infotilaisuuksien järjestämisestä ja avataan sitä, miten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa hanketoiminnan jatkosuunnitteluihin. Lähde

Miten systeemiajattelu, geoperintökohteet ja keräkurmitsat liittyvät yhteen?

Arjen valinnat liittyvät ihmisen oman perheen ja elinpiirin ulkopuolelle. Pienet valinnat arjessa käynnistävät lumipalloilmiön, jossa kestävää kehitystä tukevat päätökset vaikuttavat jopa eri eliölajeihin ja eri maiden ihmisiin. Arjen pienet valinnat ovat niin ikään sidoksissa rakenteisiin, yhteiskuntajärjestelmiin ja koko planeetan systeemiin. Lähde

LAB Focus

Perintökaaren asiakirjojen muuttaminen digiaikaan

Sanomalehti Etelä-Saimaassa oli 24.11.2022 kirjoitus perintökaareen liittyvien asiakirjojen jäämisestä paperiaikakaudelle (Tuominen 2022). Jo vuonna 2021 asiasta oli jätetty eduskunnassa kirjallinen kysymys, jossa ehdotettiin kuolinpesän asioiden helpottamista. Vastaavanlaisia kommentteja on tullut myös Finanssiala ry:n sekä Digi- ja väestöviraston suunnalta, jossa on vaadittu, että vaatimus fyysisten asiakirjojen allekirjoitusvaatimus tulisi poistaa. (Tuominen 2022). Asia ei ole kuitenkaan aivan […] The post Perintökaaren asiakirjojen muuttaminen digiaikaan appeared first on LAB Focus.

Lääkehoidon simulaatiot Lahden kampuksella

Suomessa tapahtuu tutkimusten mukaan vuosittain tuhansia lääkevahinkoja, jotka voitaisiin ennaltaehkäistä kohdennetuilla lääkehoidon prosesseilla (Paakkari 2019). Sairaanhoitaja on keskiössä turvallisen lääkehoidon edistäjänä sen toteuttamisessa (Laukkanen & Ruokoniemi 2021). Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää juridisen, farmakologisen, lääkelaskennan sekä patofysiologisen tietoperustan hallinnan. Lääkehoidon suunnittelu, kokonaisarviointi sekä toteutuksen arviointi ja ohjaus kuuluvat sairaanhoitajan peruslääkehoidon osaamiseen. (Fimea  2019). LAB-ammattikorkeakoulu järjestää EU-direktiivien 2005/36 […] The post Lääkehoidon simulaatiot Lahden kampuksella appeared first on LAB Focus.

Eettisellä johtamisella ratkaisuja sote-alan veto- ja pitovoimaan

Työvoimapula on sosiaali- ja terveysalalla kroonistunut, ja se uhkaa ihmisten hoidon toteutumista. Suurin haaste on ammattitaitoisen työvoiman riittävyys. Alalla työskentelee Suomessa 420 000 työntekijää. Sote-alan henkilöstöpulassa korostuu johtamisen merkitys. (Rautio 2021.) Saatavuuden turvaamiseksi on keskeisintä kasvattaa työn vetovoimaa ja turvata hyvät työolot. Ilman riittävää henkilöstöä ei synny laadukkaita palveluita. (Tevameri 2021.) Työterveyslaitos käynnisti vanhustyön tueksi vuonna […] The post Eettisellä johtamisella ratkaisuja sote-alan veto- ja pitovoimaan appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville

Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville Työkirjaa lähdettiin kasaamaan ajatuksena koota yhteen kolmannen sektorin palvelut ja toimijat osallisuuspolulle, jota täsmätyökykyinen nuori kulkee kohti työtä tai opiskelua. Nämä palvelut nivoutuvat tiukasti yhteen julkisen sektorin palveluiden kanssa. Yksin ei kumpikaan sektori onnistu kaikkia auttamaan. Kenttä on laaja ja sirpaleinen, joten tarvetta kokonaiskuvan kokoamiselle on. Kenttä on kuitenkin niin vaihteleva ja alati muuttuva, että on mahdotonta muodostaa/mallintaa pysyvää kuvaa sen toimijoista. Päädyimmekin kuvaamaan täsmätyökykyisen nuoren osallisuuspolun tärkeät vaiheet sekä erilaisia menetelmiä ja tehtäviä näihin vaiheisiin.

LAB Circular Economy Annual Review 2022

LAB Circular Economy Annual Review 2022 Gynther, Ria The theme of this publication is circular economy, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains 14 articles written by experts from LAB and its stakeholders. This review presents the latest interesting research, development and innovation activities in the context of sustainable circular economy. The publication supports communication with LAB’s partner universities, companies and other stakeholders, and it is a part of sustainability and circular economy related actions in the R&D, educational and company partnership operations of LAB.

Smart Cities in Smart Regions Conference Proceedings

Smart Cities in Smart Regions Conference Proceedings Jalonen, Meri The Third Smart Cities in Smart Regions conference has been a joint effort of LAB University of Applied Sciences and Avans University of Applied Sciences. The idea of organising the next conference in collaboration emerged during the second SCSR conference in 2018 in Lahti. The plan was to convene in 2020 in Breda, the Netherlands, but the covid-19 pandemic intervened. Finally, after several postponements, the conference took place in April 2022. Within the almost four years that passed between the two conferences, both our everyday lives and the world around us have changed abruptly. The pandemic had a direct impact on the organisation of the conference, since changing infection rates and health security policies needed to be considered. While the war in Ukraine, which began after the call for papers had ended, was not directly reflected in the conference presentations, it made some of the conference topics, such as security, ever more acute. Meanwhile, the original conference topics have not lost their significance. The need to tackle climate change and other ecological crises remains urgent; the development of smart and resilient cities and regions calls for collaboration among various stakeholders. Both the keynote speeches and conference presentations at the Smart Cities in Smart Regions conference discussed novel approaches, technologies and methods to the development of sustainable products, services and infrastructures. This conference proceedings offers insights into these issues through an interesting set of academic papers and case studies.