Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia verkkopainotteisesta sairaanhoitajakoulutuksesta

LAB-ammattikorkeakoulussa aloitettiin verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus tammikuussa 2021. Verkkopainotteinen opetus tarkoittaa verkko- ja lähiopetusta yhdistävää koulutusta. Verkkopainotteinen koulutus on vetovoimaista, sillä se on ajasta ja paikasta riippumatonta. Koulutukseen osallistuvat ovat usein opintojen ohella työelämässä. Lähde

Vastuullinen rahoitus kestävän kehityksen ajurina

Rahoituksen saamiseksi yrityksiltä edellytetään jonkintasoista kestävyysraportointia. LAB- ja Laurea -ammattikorkeakoulujen yhteisessä ja EU:n rahoittamassa hankkeessa on kehitetty malli, jonka avulla tilitoimistot voivat palvella pk-yritysasiakkaitaan aidon vastuullisuutensa osoittamisessa. Lähde

International transdisciplinary collaboration increases students’ professional competences

The complexity and the challenges of the future working life combined with the development of the technology requires novel competences from the future professionals. In international NICCoLLa project social and health care students and IT students had a chance to strengthen their wellbeing technology and international transdisciplinary collaboration competences which are essential skills in future working life. Lähde

LAB Focus

Yhteisopettajuus tukee opetuksen monipuolisuutta

Yhdessä opettaminen on osa opetustyötä. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan opettajien välistä yhteistyötä, jossa jaetaan vastuu opintojaksoon liittyvästä pedagogisesta suunnittelusta, opetuksen toteutuksesta sekä opetuksen arvioinnista (Malinen & Palmu 2017, 40). Yhteisopettajuudella voidaan tukea opettajien ammatillista kasvua yhteisen työskentelyn ja opettajien välisen vuorovaikutuksen kautta. Tämä luo mahdollisuuden erilaisten pedagogisten ratkaisujen hyödyntämiselle ja toisilta oppimiseen tarjoten tilaisuuden reflektoida omia toimintatapoja […] The post Yhteisopettajuus tukee opetuksen monipuolisuutta appeared first on LAB Focus.

Automaattiset tehtävät opetuksen tukena

Etä- ja verkko-opetus ovat tulleet jäädäkseen. Tämä on lisännyt vaatimuksia myös opetuksessa käytettäville tehtäville ja luonut tarpeen automaattisille ja palautetta antaville tehtäville. Matematiikassa ja sitä sivuavilla tieteenaloilla on käyttökelpoisiksi havaittu STACK-tehtävät, jotka pohjautuvat avoimeen lähdekoodiin ja toimivat hyvin Moodle-oppimisalustalla (Github, Inc. 2023). Automaattiset tehtävät toimivat tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta, kun halutaan testata opitun ymmärtämistä. […] The post Automaattiset tehtävät opetuksen tukena appeared first on LAB Focus.

Salpausselkä Geopark tapahtuma-alustana luontomatkailussa

Ensimmäiseltä Salpausselältä eteläiselle Päijänteelle ulottuva Salpausselkä Geopark koostuu kuuden päijäthämäläisen kunnan (Asikkala, Lahti, Heinola, Hollola, Padasjoki ja Sysmä) alueista. Alue sai UNESCO Global Geopark -tunnustuksen huhtikuussa 2022 ja on nyt yksi Suomen neljästä virallisesta UNESCOn geopuistosta. Geopark edistää kestävää, geologiaa esille tuovaa luontomatkailua ja siihen liittyvää elinkeinotoimintaa (Lahti Region 2022, Visit Lahti 2023). Kaikkiaan maailmassa […] The post Salpausselkä Geopark tapahtuma-alustana luontomatkailussa appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Hei työnantaja, TäsMä nyt oon! Täsmätyöllistämisen tietopaketti rekrytoinnin ja palkkaamisen tueksi

Hei työnantaja, TäsMä nyt oon! Täsmätyöllistämisen tietopaketti rekrytoinnin ja palkkaamisen tueksi Jokinen, Outi; Konttinen, Reetta; Huhtalo, Ulla Tämä tietopaketti tarjoaa infoja ja vinkkejä organisaation moninaisuuden edistämiseen, monimuotoisemman työyhteisön rakentamiseen sekä täsmätyökykyisten rekrytoimiseen ja ohjaamiseen työpaikalla. Samalla infot ja vinkit tarjoavat tukea jokaisen työntekijän työsuhteen eri vaiheisiin, huomioiden työntekijöiden yksilöllisyyden. Tietopaketin lopussa on lisätietolinkkejä, joiden kautta aiheisiin pystyy tutustumaan syvemmin. Tietopaketti on tuotettu osana ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä-hanketta. Hanketta toteuttavat aikana 5/2021–3/2023 yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry, Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana sekä Lahden kaupungin avustuksella. Tavoitteena on tukea alle 30-vuotaita täsmätyökykyisiä kohti työelämää sekä lisätä tietoa työelämän moninaisuudesta ja täsmätyökykyisten työllistymiseen ja ohjaamiseen liittyvistä keskeisistä asioista.

MUrCS Proceedings 2022

MUrCS Proceedings 2022 Aarrevaara, Eeva; Maksheeva, Alexandra The third MUrCS (Master in Urban Climate and Sustainability) proceedings introduces 22 articles by students graduated from the programme in 2022. The articles are classified under the main themes of urban climate resilience, decision support to aid practitioners from a variety of fields, practical solutions to flood risk reduction, climate change management and active travel. Master in Urban Climate and Sustainability is an Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme coordinated by Glasgow Caledonian University (UK) in cooperation with the partners, University of Huelva (SP) and LAB University of Applies Sciences (FI). The master students have been hosted by all institutions and the education is carried out also in cooperation with associated academic partners in Sri Lanka, Brazil, South Africa and Israel. Institutional and industry partners support the programme activities in each partner country.

Luontokohteiden tarinamaisemat – kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, järviltä, soilta ja pelloilta

Luontokohteiden tarinamaisemat – kertomuksia kulttuuriperinnöstä Hämeen metsistä, järviltä, soilta ja pelloilta Anttila, Maisa; Harjapää, Anniina; Jylhänkangas, Titta Tämä julkaisu on osa hankkeen työpakettia I: Kulttuuriperintöön liittyvän tiedon kokoaminen, jossa kootaan alueen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää kulttuuriperintötietoa ja materiaaleja hyödynnettäväksi matkailussa. Tämän tarinajulkaisun tarkoituksena on jakaa tietoa arvokkaista kulttuuriympäristöistä kokemusten kautta eli tallentaa Hämeen keskeisiin luontokohteisiin liittyvää tapakulttuuria havainnollistavia tarinoita kaikille luonnosta ja luontoon liittyvästä kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Lisäksi tarinajulkaisun tehtävä on tehdä näkyväksi ja säilyttää ainutlaatuisiin kulttuuriympäristöihimme liittyvää muistitietoa myös jälkipolville.