Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Oikeanlainen pukeutuminen talviliikuntaan

Talvella sää vaihtelee lämpöasteista pakkaseen ja aiheuttaa päänvaivaa pukeutujalle. Talviliikunta vaatii erityishuomiota kehon ja vaatteen fysiologioiden yhteensovittamiseksi. Tässä myös vaatesuunnittelijalta vaaditaan osaamista ja omaa kokemusta. Vaatteiden ympäristövaatimukset muuttuvat ja funktionaaliset materiaalit niiden mukana. Lähde

Sähköinen julkaisu tunne- ja turvataitokasvatuksen tueksi alakouluihin

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kaupungin Seudullisen kehittämisen yksikkö ja Väestöliitto ovat kehittäneet TUTKA-hankkeessa turvataitokasvatusmallin, jonka avulla pyritään vahvistamaan alakoulujen tunne- ja turvataitokasvatusta ja erityisesti groomingilta suojautumista. Hankkeessa on koottu jo olemassa olevaa alakoulujen turvataitokasvatusmateriaalia ja tuotettu uutta groomingia ennaltaehkäisevää materiaalia. Lähde

Työuupumus ja sen näkyminen COVID-19 poikkeusaikana

Tässä artikkelissa tarkastellaan COVID-19 vaikutuksia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen ammattikorkeakoulun opettajan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan yksilön voimavarojen vaikutusta työhyvinvointiin. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Hankintojen johtamisen kehittäminen tietojohtamisen keinoin

Hankintojen strateginen rooli ja hankintojen merkitys kustannusten alentamisessa ovat vielä monelle vieras kokonaisuus. Hankintatoimi nähdään lähtökohtaisesti vain tukitoimintona, eikä hankintojen merkittävyyttä ole riittävästi ymmärretty. Van Weelen (2014, 170–171) mukaan hankintojen rooli organisaation strategiassa on kuitenkin kasvanut ja on alettu ymmärtää hankintojen merkitys organisaation tulostavoitteisiin nähden. Organisaatiot keskittyvät yhä enemmän ydintoimintaansa ja ulkoistavat toimintoja, jolloin hankintojen […] The post Hankintojen johtamisen kehittäminen tietojohtamisen keinoin appeared first on LAB Focus.

Asiakaspersoonat markkinoinnin tukena

Hei markkinoija, haluatko tuntea asiakkaasi? Vastasitko kyllä? Hyvä. Asiakasymmärrys ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ovat yhä keskeisemmässä roolissa menestyvässä organisaatiossa.   Kasvava osuus kuluttajista hankkii tietoa yrityksistä sekä palveluista netissä surffaten. Tämä mahdollistaa tiedon keräämisen useilla eri tasoilla. Useiden eri kanavien kautta kerätyn, analysoidun ja yhteen kootun asiakastiedon avulla organisaatiot pystyvät muodostamaan paremman kokonaiskäsityksen asiakkaistaan ja hyödyntämään […] The post Asiakaspersoonat markkinoinnin tukena appeared first on LAB Focus.

Moni ensihoitaja miettii alanvaihtoa

Ensihoitotyö on vaativaa, vastuullista, itsenäistä ja monipuolista terveysalan työtä. Ensihoitajalla on oltava riittävä paineensietokyky, laaja osaaminen eri terveydenhuollon erikoisaloilta, hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävä fyysinen kunto ja psyykkinen vahvuus. (Määttä & Länkimäki 2017, 15.) Ensihoitajat ovat erikoistuneet kiireellisen ja henkeä pelastavan hoidon antamiseen. Nopea tilanne- ja hoitoarvio sekä odottamattomat ja nopeasti muuttuvat tilanteet nostavat […] The post Moni ensihoitaja miettii alanvaihtoa appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta

Muotoilun korkeakoulutuksen profiilikartta Boman-Björkell, Asta; Känkänen, Ari Muotoilualan korkeakoulutuksen profiilikartan tavoitteena kuvata nykytila ja mahdollistaa sen pohjalta rakenteellinen kehittäminen: profiloituminen, työnjaon kirkastaminen ja yhteistoiminnan ja –tuotantojen lisääminen. Pyrkimyksenä samalla vahvistaa muotoilukoulutuksen sisäistä keskustelua ja yhteistä rintamaa ja haastaa kukin korkeakoulu näkemään tavoitteensa osana laajempia strategisia tavoitteita sekä kehittämisessä paremmin alueelliset tarpeet. Julkinen profiilikartta tuo muotoilun korkeakoulutusten tarjoajien profiilin sidosryhmien ja tietoa käyttävien toimijoiden tietoisuuteen. Sen avulla tuodaan esille alan ja eri korkeakoulujen tarjoamia ainutlaatuisia koulutussisältöjä ja -malleja. Tämä toivottavasti lisää jo entisestään vetovoimaisen alan houkuttelevuutta.

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen

Muotoiluala muutoksessa: Näkökulmia muotoiluosaamiseen ja muotoilualan koulutukseen Känkänen, Ari Finnish Design Academy (FDA) – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten -hanke on yksi Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihankkeita vuosina 2018–2020. Suomen muotoilukoulutuksen kehittämiseen keskittyvässä FDA hankkeessa synnytetään muotoilualan koulujen yhteistyöverkosto ja foorumi muotoilualan toimijoiden sekä elinkeinoelämän kohtaamiselle. Hankkeen koordinoija on LAB-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana myös muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo.

LAB Sustainability Annual Review 2020

LAB Sustainability Annual Review 2020 Gynther, Ria The theme of this publication is sustainability, which is one of the four focus areas at LAB University of Applied Sciences (LAB). This publication contains eleven articles written by experts and students from LAB and its partners. This review presents the latest interesting research, development and innovation activities in the context of sustainable circular economy. The LAB Sustainability Annual Review 2020 continues the Lahti Circular Economy Annual Review series. This publication supports communication with LAB’s partner universities, companies and other stakeholders, and it is a part of sustainability and circular economy related actions in the R&D, educational and company partnership operations of LAB. LAB Sustainability Annual Review 2020 is published as a part of the project BIOSYKLI - Circular Bioeconomy in Päijät-Häme Region (2019-2022), which is funded by the European Regional Development Fund.