Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Sosiaalisen median kanavat kehittävät rekrytointia. Kuinka pysyä ajan hermolla?

Sosiaalisen median luomat mahdollisuudet on huomattu rekrytoinneissa. Yritysten ja rekrytoijien on suotavaa pohtia, mistä tehtävän kannalta ammattitaitoisia kandidaatteja saattaisi löytyä ja kohdentaa työpaikkailmoituksia ja mainontaa tämän mukaisesti näihin palveluihin. Etsitäänkö työntekijöitä tulevaisuudessa TikTokista? Lähde

KOHOTE tuo teknologiaa tutuksi

KOHOTE − kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota -hankkeen tavoitteena on tukea Päijät-Hämeen kotihoitoyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden teknologian ja digitalisaation hyödyntämistä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Hanke saa varoja EAKR- ja EU-REACT -rahoituksista, jotka pyrkivät tukemaan toipumista Covid-19-kriisin aiheuttamista muutoksista. Lähde

Palautuminen ajasta ja paikasta riippumattomassa tieto- ja asiantuntijatyössä

Lomalla moni tekee mielekkäitä asioita, jotka auttavat palautumaan työn kuormituksesta. Palautumista on tärkeä tapahtua myös arkisin - yöunien lisäksi työpäivän aikana ja vapaa-ajalla. Viime vuosina aika- ja paikkariippumattomuus ovat lisääntyneet erityisesti tieto- ja asiantuntijatyössä. Kun työtä voi tehdä missä ja milloin vain, on uhkana se, että työ ja muu elämä sekoittuvat. Aika- ja paikkariippumaton tieto- ja asiantuntijatyö edellyttääkin esimerkiksi psykologista palautumista. Lähde

LAB Focus

Yhteistoiminnallisuus maanteiden hoidossa

Maanteiden hoidon urakointi muuttui yhteistoiminnalliseen suuntaan vuonna 2019, kun uusi maanteiden hoitourakkamalli otettiin käyttöön. Urakkamallilla tavoitellaan mm. kustannustehokkuutta, parempaa työnlaatua sekä osapuolien osaamisen ja yhteistyökyvyn kehittymistä (Laine 2019, 3). Uusi urakkamalli on tuonut lisää suunnitelmallisuutta urakoiden toteuttamiseen. Lisäksi uusia toimintatapoja on kehitetty laadukkaamman maanteiden hoidon aikaansaamiseksi. Toimiva yhteistyö ja hyvä yhteishenki urakan osapuolien kesken on […] The post Yhteistoiminnallisuus maanteiden hoidossa appeared first on LAB Focus.

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 3/3

Hyvinvointia opiskelijoille yhteistyön keinoin Tikissä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) kehitettiin opiskelijahyvinvointia yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian kesken (Halonen & Kangas 2022). Hankkeessa pilotoitiin matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja yhteistyössä YTHS:n eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa. Korkeakouluopiskelijoiden jaksamisesta on oltu huolissaan ja syystäkin. THL:n kevättalvella 2021 toteuttaman KOTT-tutkimuksen mukaan (THL 2021) psyykkinen oireilu, syömishäiriöt ja opiskeluun liittyvä stressi ovat lisääntyneet […] The post Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 3/3 appeared first on LAB Focus.

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 2/3

Hyvinvointipedagogiikka Opiskelun aloittaminen ja opiskeluaika on nuoren elämässä uusi, jännittävä ja joskus myös hämmentävä ajanjakso. Usein harjoitellaan ensimmäistä kertaa omaa itsenäistä elämää. Vastaan tulee paljon uusia ihmisiä ja tilanteita. Opiskelun sujuvuus on kytköksissä opiskelijan voimavaroihin sekä hyvinvointi- ja opiskelutaitoihin uudessa tilanteessa. Opintojen aloittamiseen liittyy paljon myös oppilaitoksen ilmapiiriin ja yhteisöllisyyteen liittyviä asioita. Opettajilla ja muulla […] The post Opiskeluhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmia, osa 2/3 appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Lessons Learnt: Experiences and Good Practices in EDUCRO-Project

Lessons Learnt: Experiences and Good Practices in EDUCRO-Project Ikävalko, Minna; Vartiainen, Pekka We are happy to introduce the final publication of EDUCRO (Edu-Creating New Customer Value through Cross-border Co-operation) project. EDUCRO started in Fall 2019 and is finalizing its existence by the end of 2022. The purpose of the project was to help small scale cultural organizations in both countries to find innovative ways to develop their operations by finding not just new international partners but also fresh ideas and tools to work with audiences in a digital area. From the very beginning EDUCRO has been a co-operative project between universities and cultural institutions in both side of the Finnish and Russian border. This co-operation has already its roots in past decades where people and organizations in creative sector and universities in both countries have developed their mutual understanding and ways to interact in the region. EDUCRO’s one purpose was to collect best practices and innovate something bigger and more effective for the future in this area. EDUCRO is one of those international project’s being a victim of unexpected threats. Global pandemic and war in Europe have had the impact to the project and many planned activities had to be transform or even call off. In the end digital and online activities had a much bigger role in the project that was planned. Due to participants’ ability to adapt to these new situations and because of their strong commitment it was possible to continue the project and create many fundamental and crucial results that will have impact in the future. This publication includes articles and reviews based on the project and its’ activities. There are also international conference articles where some experience and results have already been presented to international audience. EDUCRO was a pedagogical project, it was a practical and business-oriented project, and it was also a project that brought people and organizations together: building bridges between Finland and Russia. All these features can be found in following articles. Authors are discussing how to develop digital cross-border collaboration and what can be learned from participant’s experiences in e-learning. It is also important to understand how to incorporate sustainable business management and profit earning, and to what extent can higher education curriculum serve and bring together people in creative sector. These important aspects are also discussed in the articles. EDUCRO project has been interesting, challenging and full of surprises. We hope you enjoy reading about this whole experience and knowledge the project has offered to our project team.

Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille

Merimatka tulevaisuuteen: Ennakoinnin työkirja yrityksille ja elinkeinoelämän toimijoille Heponiemi, Kimmo; Suutari, Hanna Käsissäsi oleva työkirja on toteutettu osana TUTU-verstas-hanketta. Hanke tarjoaa eteläkarjalaisille pienyrittäjille ja muille elinkeinoelämän toimijoille webinaarien ja koulutuskokonaisuuden myötä mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi tulevaisuustaitojen äärelle. Yritystoiminnassa ja työelämässä tulevaisuustaidot ja ennakointi ovat keskeisessä roolissa. Ne auttavat haastamaan vallalla olevia, synkkiäkin tulevaisuuskuvia ja havaitsemaan muutoksessa piileviä mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on esitellä ja opettaa ennakointimenetelmiä, joita jokainen voi hyödyntää omassa työssään ja toiminnassaan. Näiden tulevaisuustyökalujen avulla onnistut varautumaan haasteisiin paremmin, tunnistat mahdollisuudet tehokkaammin ja löydät niitä asioita, jotka eivät muutu, vaikka maailma ympärillä muuttuu. Tämä työkirja on tarkoitettu oman ennakointityön tueksi. Olitpa sitten yrittäjä tai muuten tulevaisuusajattelusta kiinnostunut löytöretkeilijä, toivomme tämän kirjan johdattavan Sinut unohtumattomalle matkalle tulevaisuuteen.

Tikissä työelämään: näkökulmia ja kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista

Tikissä työelämään: näkökulmia ja kokemuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista Halonen, Markus; Kangas, Sanna TIKISSÄ TYÖELÄMÄÄN -hankkeen loppujulkaisuun on koottu hankkeen keskeisimmät tulokset. Hankkeen avulla on haluttu lisätä opiskelijahyvinvointia vahvistamalla aktiivista toimintakulttuuria ja elämäntapaa kohderyhmänään korkeakouluopiskelijat sekä opetushenkilöstö ja opetuksen tukipalvelut. Julkaisu esittelee tuloksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista ja kehittämistarpeista sekä erilaisista aktivointia ja hyvinvointia lisäävistä toimista hankkeessa toteutettuihin toimenpiteisiin pohjaten. Tikissä työelämään oli vuosina 2019–2022 käynnissä ollut opiskelijahyvinvoinnin edistämishanke, jota rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toiminta pohjautui valtakunnalliseen Liikkuva opiskelu -ohjelmaan. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu ja se toteutettiin yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa.