Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Visioista toimiin – tiekartat vihreän kasvun tukena

Tiekartat ovat työkaluja, joiden avulla määritetään toimenpiteet tietyn strategisen vision saavuttamiseksi. Päijät-Hämeessä on julkaistu vähähiilisyyteen tähtäävät suunnitelmat ilmaston ja kiertotalouden osalta vuoteen 2030 asti. Lähde

Teamsissa poistumisturvallisuus paremmaksi – näkemyksiä Topo-hankkeen työmenetelmistä, tuloksista ja tulevaisuudesta

ToPo-hanke on toiminnallista poistumisturvallisuutta kehittävä hanke. Sen päätavoitteena on kehittää tietoperusteinen, yhdenmukainen ja kansallisen tason käyttöön soveltuva arviointimenettely hoivapalvelukohteiden poistumisturvallisuuden arvioimiseen. Lähde

Video off?

Kun viimeksi osallistuit verkkokokoukseen tai verkkotunnille, laitoitko kameran päälle? Kaipaatko ihmisten kasvoja verkkoviestinnässä? Tässä artikkelissa pohditaan erilaisia syitä siihen, miksi verkkokokouksiin osallistutaan mieluummin ilman kameraa. Sen lisäksi artikkelissa käsitellään sitä, miksi kameran käyttö verkkoviestinnässä olisi erityisen tärkeää. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Ympärivuotisuudesta lisää vetovoimaa luontomatkailuun Päijät-Hämeessä

Eräs Suomen matkailustrategian päätavoitteista on ympärivuotisuuden edistäminen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019). Visit Finlandin (2021) mukaan ympärivuotisuuden vahvistamisella on ehdottoman myönteinen vaikutus alan kannattavuuteen kokonaisuutena; sen myötä ala pystyy entistä paremmin houkuttelemaan investointeja ja työvoiman saatavuus helpottuu. Salpausselkä Geoparkin elämyspalvelut Myös UNESCO Global Geopark -tunnustusta tavoittelevan kuudesta Päijät-Hämeen kunnasta koostuvan Salpausselkä Geoparkin alueella on herätty huomaamaan […] The post Ympärivuotisuudesta lisää vetovoimaa luontomatkailuun Päijät-Hämeessä appeared first on LAB Focus.

Kohti moniammatillista oppimista VOO-harjoittelussa

Parhaiden mahdollisten terveyspalveluiden saavuttamiseksi terveysalan ammattilaiset toimivat yhdessä yhteisiä tavoitteita kohden. Terveysalan opiskelijoille moniammatilliseen työskentelyyn oppiminen edellyttää tiedon soveltamista ja käytännön taitojen harjoittelua yhdessä. Moniammatillisessa harjoittelussa vähintään kahden eri ammattialan opiskelijat oppivat toimimaan yhdessä hyödyntäen toistensa osaamista potilaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. HARKKA – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä -hankkeessa kehitetään moniammatillisia terveysalan koulutuksen harjoitteluympäristöjä […] The post Kohti moniammatillista oppimista VOO-harjoittelussa appeared first on LAB Focus.

Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin kehitettiin virtuaalinen toimintamalli

Digitalisaatio tulee muuttamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja laajentumaan yhä kiihtyvällä tahdilla etäterveydenhuollon käytön kasvun lisääntyessä. Mikäli etäterveydenhuollon ratkaisut toteutetaan onnistuneesti, saadaan hoitoprosesseja tehostettua ilman, että hoidon ja palveluiden laatu kärsii. (Juntunen 2019.) Lab- ja Xamk-ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijat Heidi Lehtonen ja Niina Forsström kehittivät opinnäytetyönään Kymsoten (Kymenlaakson sosiaali- ja terveysalan kuntayhtymä) asiakas- ja palveluohjaukselle virtuaalisen palvelutarpeen arviointi -toimintamallin. […] The post Kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin kehitettiin virtuaalinen toimintamalli appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

KISU - Muotoilijan opas

KISU - Muotoilijan opas Ruokamo, Annariina; Halla-aho, Henri KISU-Muotoilijan opas on LAB-ammattikorkeakoulun KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) toteutettu opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi. Korttimuotoisena se toimii esimerkiksi koulutuksellisena työkaluna, työpajamateriaalina tai tuotesuunnittelijan valintoja ohjaavana oppaana. Sitä voidaan käyttää joko fyysisenä kappaleena tai virtuaalisessa muodossa. Oppaaseen on koottu tietoa kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta yleisesti, strategisella tasolla sekä yksityiskohtaisesti keskittyen tuote-elinkaaren loppupäähän – tuotteen käyttöön ja käytön jälkeiseen elämään. Sen tavoitteena on tarjota muotoilijalle tietoa helpottamaan kiertotalouden mukaisten valintojen tekoa suunnitteluprosessin aikana.

MUrCS Proceedings 2020

MUrCS Proceedings 2020 Emmanuel, Rohinton; Aarrevaara, Eeva; Duenas Dias, Jose Antonio; Gallagher, Caroline; Thomson, Graig The European Master programme in Urban Climate and Sustainability (MUrCS) project (www.murcs.eu) is pleased to bring out this “summary for practitioners” publications arising from the students’ thesis work. Rapid anthropogenic climate change in an increasingly urbanised world urgently requires new professionals with a scientific understanding of urban climate and ability to work within the planning system to manage and lead sustainable change. In the present volume we highlight the fruition of our approach to these ‘new professionals’ by integrating the three thematic streams of MUrCS, namely; Science, Planning and Management. We hope these outputs provide evidence for the successful embedding of the MUrCS approach to creating ‘new professionals.’ Given the policy and practice relevance of several of these papers, we further hope practitioners may find actionable knowledge even as we contribute to the creation of international urban thinkers able to understand, manage and lead transformative change to address urban climate change in a sustainable manner.

Digimarkkinointia tehokkaasti & tuloksellisesti: digimarkkinoinnin opas pienyrittäjille

Digimarkkinointia tehokkaasti & tuloksellisesti: digimarkkinoinnin opas pienyrittäjille Toivonen, Lotta; Vihtonen, Joanna #Digitie – Digiosaamista maaseudun yrittäjille ja VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti –hankkeet ovat syntyneet halusta tukea Hämeen pk-yrittäjien digimarkkinoinnin osaamista. EU:n Maaseuturahaston rahoittamassa #Digitie-hankkeessa (1.9.2018–31.3.2021) on kehitetty valmennusmalli, jolla edistetään maaseudun yrittäjien digitaalisen markkinoinnin osaamista ja hyödyntämistä liiketoiminnan kasvattamiseksi. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) VENLA- hankkeessa (1.9.2018–31.1.2021) on kehitetty Taskukoulu-mobiilisovellus, josta löytyy helposti yritystoiminnassa hyödynnettävää itseopiskelumateriaalia erilaisiin digimarkkinoinnin aihepiireihin ja työkaluihin liittyen. Tämä kyseinen opas on tarkoitettu erityisesti pienyrittäjille, jotka haluavat kehittää suunnitelmallisesti yrityksensä digimarkkinointia. Samalla opas antaa katsauksen aihepiiriin myös muille kiinnostuneille. Oppaaseen on koottu pienyrittäjälle keskeisimpiä suunnitteluun vaikuttavia asioita digitaalisen näkyvyyden rakentamisen kannalta. Opas auttaa yrittäjiä digimarkkinoinnin suunnittelussa sekä palvelujen ostamisessa. Yrittäjän kannattaa kuitenkin miettiä, mihin on järkevää käyttää omaa aikaa. Digimarkkinointi vaatii perehtymistä, jos halutaan saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Mainontaa ja muita digimarkkinoinnin toimenpiteitä voi tehdä ihan hyvin itse, jos yrittäjällä itsellään on osaamista ja innostusta. Kuitenkin digimarkkinoinnin laajemmassa hyödyntämisessä kannattaa jo harkita asiantuntijakumppanin hankkimista. Kumppanin valinta kannattaa kuitenkin tehdä harkiten, ja palvelun sisältö on varmistettava.