Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Increasing wellbeing and knowledge of bees in Lahti

The number of bees has fallen alarmingly in recent years. Municipal housing company Lahden Talot is renting beehives on Timonkatu, thus saving bees, supporting local biodiversity and involving citizens in circular economy practices in a new urban experiment. Lähde

CECI projects recognized good practices were involved in the participatory budgeting in Lahti

Through interregional cooperation among eight partners, the CECI – Citizen Involvement in Circular Economy Implementation project collects and shares such good practices to inspire other regions in their implementation. Three of CECI projects recognized good practices received attention and interest in the Good Practice; participatory budgeting process in CECI lead partner LAB University of Applied Sciences region in Lahti, Finland. Lähde

Menestyvätkö tulevaisuudessa vain vastuullisesti toimivat yritykset?

Kestävästi ajatteleva sukupolvi on kasvamassa ja tulossa työmarkkinoille. Asettaako tämä uudenlaisia vaatimuksia yrityksille, järjestöille ja julkiselle sektorille? Menestyvätkö tulevaisuudessa vain vastuulliset toimijat, jotka myös kertovat vastuullisista teoistaan? Kestävän toiminnan taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus nivoutuvat vahvasti yhteen. Vastuullisuus voidaan nähdä menestys- ja vetovoimatekijänä. Mutta onko vastuullisuus tulevaisuudessa myös olemassaolon edellytys? Lähde

LAB Focus

Virtuaalivaluutta bitcoin – digitaalinen kulta

Bitcoin on maailman suosituin ja arvokkain virtuaalivaluutta. Siinä, missä vielä noin vuosi sitten bitcoinia sai 7 000 dollarilla, on sen yksikköhinta tänä päivänä 50 000 dollaria (Coinmarketcap 2021). Hinnannousu on ollut rajua, vaikka mitään ei ole tapahtunut itse bitcoinille. Voitaisiinkin kysyä, mikä on bitcoinin oikea arvo, ja onko se nyt kallista vai halpaa? Entä miten sen hintaa […] The post Virtuaalivaluutta bitcoin – digitaalinen kulta appeared first on LAB Focus.

Hidasteita ammattikorkeakouluopiskelijan opintopolulla

Opintojen viivästyminen ja keskeytyminen on taloudellisesti merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka on myös suorassa yhteydessä ammattikorkeakoulujen saamaan rahoitukseen. Uuden, vuonna 2021 voimaan tulleen ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin mukaan jopa 56 prosenttia korkeakoulujen saamasta rahoituksesta perustuu tuloksellisuuteen, josta iso osa myönnetään suoritettujen tutkintojen perusteella. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019.) Voidakseen kehittää toimintaansa ammattikorkeakoulujen on tärkeää löytää keinoja, joiden avulla voidaan […] The post Hidasteita ammattikorkeakouluopiskelijan opintopolulla appeared first on LAB Focus.

Voiko keskusteleva robotti syrjäyttää ihmisen koulutushakuneuvonnassa?

Digitalisaatio uudistaa arjen toimintoja useilla eri tavoilla. Se poistaa aikaan, paikkaan ja tilaan liittyviä toimintarajoja. Digitalisaatio on tuonut myös keskustelevat robotit eli chattibotit hyödynnettäviksi niiden käytölle tarkoituksen mukaisiin tehtäviin. Robotin ja ihmisen välisen vuorovaikutuksellisen tasapainon tunnistaminen Digitalisaation mahdollisuudet on tunnistettu eräissä koulutusorganisaatioissa ottamalla chattibotit neuvonnan tueksi. Yksinkertaisiin kysymyksiin vastaavia chattibotteja onkin kokeiltu yhteishaussa Savon ammattiopistolla […] The post Voiko keskusteleva robotti syrjäyttää ihmisen koulutushakuneuvonnassa? appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen

Green Design - Ratkaisuja kestävään kehitykseen, ympäristövastuullisuuteen ja kiertotalouteen Harjapää, Anniina; Liski, Minna; Robinson, Marion; Ruokamo, Annariina; Räty, Veli-Pekka; Soini-Salomaa, Kristiina Muotoilu ja muotoiluajattelu ymmärretään vähitellen kokonaisvaltaisena lähestymistapana ratkaista yhteiskunnallisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita. Muotoilu nähdään yhä vahvemmin myös toimintatapojen, systeemien ja ympäristöjen kehittämisen välineenä unohtamatta tietenkään kestävien ja käyttäjälähtöisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Green design -julkaisu ottaa kantaa siihen, mikä merkitys muotoilulla ja tuote- ja palvelukehityksellä on kestävyyteen ja ympäristövastuullisuuteen. Julkaisu esittelee hankkeita, joissa yhdessä yritysten, asukkaiden sekä yhteistyökorkeakoulujen kanssa kehitetään kestävyyttä ja ympäristövastuullisuutta tukevaa osaamista ja ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla uusia tuote- ja palveluratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseksi sekä ratkaisuja, joilla asukkaat voivat yhdessä muuttaa omia elintapoja kestävimmäksi.

Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi

Opas henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi Saikkonen, Soili; Ruokoski, Elina; Kesti, Marko; Mälkki, Katja Opas on yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen tapa tutustua henkilöstötuottavuuteen ja kehittää tuottavuutta itsenäisesti omalla työpaikalla. Oppaassa neuvotaan, kuinka kerätä tietoa yrityksen tilanteesta ja henkilöstön kokemasta työelämän laadusta ja kuinka näitä yhdessä tunnistettuja asioita voi kehittää pienin askelin, tarvittaessa erikseen valitun kehittämiskumppanin kanssa.

KISU - Muotoilijan opas

KISU - Muotoilijan opas Ruokamo, Annariina; Halla-aho, Henri KISU-Muotoilijan opas on LAB-ammattikorkeakoulun KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) toteutettu opas kiertotalouden mukaisen suunnittelutyön tueksi. Korttimuotoisena se toimii esimerkiksi koulutuksellisena työkaluna, työpajamateriaalina tai tuotesuunnittelijan valintoja ohjaavana oppaana. Sitä voidaan käyttää joko fyysisenä kappaleena tai virtuaalisessa muodossa. Oppaaseen on koottu tietoa kiertotalouden mukaisesta suunnittelusta yleisesti, strategisella tasolla sekä yksityiskohtaisesti keskittyen tuote-elinkaaren loppupäähän – tuotteen käyttöön ja käytön jälkeiseen elämään. Sen tavoitteena on tarjota muotoilijalle tietoa helpottamaan kiertotalouden mukaisten valintojen tekoa suunnitteluprosessin aikana.