Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Influencing Generation Z on TikTok: authentic-ity is key

Influencer marketing has been a prominent method in the beauty industry, and as members of Generation Z (born 1996 to 2012) enter adulthood and start spending, beauty companies need to gain actual knowledge about this generation’s point of view. Tiktok is riding high tides to become the biggest social media channel in the world, with most of its users at the age of Generation Z. This article presents insights into Generation Z’s attitude towards Tik-tok influencer marketing that beauty companies should note when attracting this exuberant generation. Lähde

Pk-tilitoimistojen vastuullisuusosaaminen ja vastuullisuuteen liittyvä viestintä yhä vähäistä

Vastuullisuusviestintä on eri kokoisten tilitoimistojen verkkosivuja tarkasteltaessa hyvin moninaista. Keskityttäessä vain pk-sektorin yritysten verkkosivuihin havaitaan, että vastuullisesta toiminnasta viestiminen on vasta yleistymässä. Viestinnän olisi hyvä pohjautua helposti todennettaviin asioihin, joita sekä yrityksen että sen asiakkaiden olisi helppo ymmärtää. Vihreä vastuu -hanke pyrkii tukemaan yhteistyökumppaneidensa vastuullista toimintaa ja siitä viestimistä. Lähde

Cultural heritage data space – an opportunity to innovate

European Union is on a path to creating the European alternative for the data economy. The political need for digitalization and the data economy can be seen in the multiple initiatives and programs that the European Commission is launching and funding. This article focuses on one of the newest additions to the European Data Strategy, common European data spaces for cultural heritage, and how the emerging possibilities related to it could lead the way to innovative solutions. Lähde

LAB Focus

Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen

Suomen luonto on matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Luontomatkailu perustuu luonnossa toteutettavaan toimintaan, kuten erilaisiin aktiviteetteihin ja hyvinvointia edistäviin kokemuksiin ja elämyksiin (Mattila & Kallioniemi 2020). Luontomatkailulla on vahva yhteys kulttuuriin. Menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita, jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia ja tietoja, kutsutaan kulttuuriperinnöksi. Kulttuuriperintöä löytyy muun muassa kaupungeista, taajamista, luonnonmaisemista ja arkeologisista kohteista (Vihreälehto […] The post Maastoinfotaulujen visualisointi kulttuuriperintötietoja hyödyntäen appeared first on LAB Focus.

Emotionaalinen ja sosiaalinen tuki osana maahanmuuttajien koulutusta

Tutkimukset todistavat, että kielen oppimisen ja työharjoittelun lisäksi emotionaalinen ja sosiaalinen tuki on tärkeä maahanmuuttajille, koska se tuo osallisuutta ja luo sosiaalistumisen mahdollisuuksia (Intke-Hernandez 2020, 76). Sellaista tukea voi saada sekä läheisessä että etäisemmässä vuorovaikutuksessa. Tueksi lasketaan myös tiedon hankkiminen ja jakaminen. Kun henkilö kokee itsensä tarpeelliseksi ja tärkeäksi, hän rohkaistuu mukaan erilaisiin tilanteisiin, joissa […] The post Emotionaalinen ja sosiaalinen tuki osana maahanmuuttajien koulutusta appeared first on LAB Focus.

Yritykset asiakaslähtöisen ympäristövastuun äärellä

Asiakkaat odottavat yrityksiltä arvojaan tukevia palveluja ja tuotteita. Vaatimukset vastuulliseen liiketoimintaan ovat kasvussa laajasti monien tahojen suunnasta. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti tarjosi Päijät-Hämeen yrityksille tilaisuuden oppia ja keskustella asiakaslähtöisestä ympäristövastuullisesta asiantuntijoiden sekä muiden yritysten kanssa. LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK-projekti järjesti yhteistyössä Lahden kaupungin Yrittäjäfoorumin kanssa 31.5.2022 tilaisuuden, jossa käsiteltiin ympäristövastuullisuuden merkitystä sekä […] The post Yritykset asiakaslähtöisen ympäristövastuun äärellä appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Sairaanhoitajien koulutusta Lahdessa vuodesta 1955: ajankuvia vuosikymmeniltä

Sairaanhoitajien koulutusta Lahdessa vuodesta 1955: ajankuvia vuosikymmeniltä Katajamäki, Erja; Vuori, Anne; Liljeström, Virpi Sairaanhoitajien koulutus ja ammattitaito ovat erityisen arvokkaita väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Tämä historiikki on syntynyt kiinnostuksesta ihmisten terveyteen ja sairaanhoitajakoulutukseen. Siinä kuvataan osaa sairaanhoitajakoulutuksen historiasta, sitä miten Lahdessa vuonna 1955 aloitettu sairaanhoitajatarkoulutus on kehittynyt läpi vuosikymmenten pienestä alusta osaksi monialaista LAB-ammattikorkeakoulua. Me kirjoittajat olemme kaikki sairaanhoitajia ja työskennelleet opettajina Lahdessa sairaanhoitajakoulutuksessa pitkään, osa jo yli 30 vuotta. Kirjoittaminen on ollut meille matka myös omaan historiaamme. Se on nostanut esiin monenlaisia muistoja ja saanut ymmärtämään, miten paljon koulutus näinä vuosina on muuttunut. Haluamme välittää lukijalle elävän kuvan koulutuksen vaiheista ja merkityksistä historiallisten dokumenttien sekä koulutukseen osallistuneiden tarinoiden kautta. Historia syntyy ihmisten kokemuksista, joiden avulla on mahdollista ymmärtää mennyttä, mutta myös tulevaa.

Educating social entrepreneurship competences in the higher education: Towards collaborative methods and ecosystem learning

Educating social entrepreneurship competences in the higher education: Towards collaborative methods and ecosystem learning Myyryläinen, Heidi Developing Social Entrepreneurial Competences in the Higher Education (SEinHE) is a project funded by the Erasmus+ program. The project is conducted by Kaunas University of Applied Sciences, LAB University of Applied Sciences, Thomas More Kempen, Rezekne Academy of Technologies, and University of Nicosia. This compilation describes the framework that the project proposes for teachers and institutions for developing social entrepreneurship competences. This article compilation continues as follows: At first, this article compilation describes and illustrates the phenomena of social entrepreneurship and social enterprises in five project partner countries. Understanding the variety of social enterprises is critical since their competence needs are also versatile. That is followed by a discussion on the nature of social entrepreneurial competences, which are here approached through the Entrepreneurial Competence Framework (EntreComp). In the SEinHE project, we outline social entrepreneurship through the lens of the EntreComp-framework, as a transversal core competence of both individuals and groups. In the SEinHE -project, we have interviewed teachers of entrepreneurship and other domains of education, as well as students, social enterprises, organizations supporting entrepreneurship or social entrepreneurship, and business incubators. Our aim in doing so has been to learn how they view social enterprises, social entrepreneurship and how they approach the corresponding competence gaps. We analyze and interpret the datasets from five countries and present the findings in the third chapter of this article compilation. In the fourth chapter, we view this landscape from the perspective of entrepreneurship education literature: We consider the relevant issues arising when frameworks for social entrepreneurship education are planned. In the fifth chapter, based on theoretical views and the data collection, we then outline the methods that are considered optimal for developing social entrepreneurship competences in higher education. In the sixth chapter, we explore an institutional perspective for developing social entrepreneurship competences and describe how the dimensions of the HEInnovate-tool that was developed by OECD and EU can also be used to reflect learning and development of opportunities in social entrepreneurship. The article compilation then concludes with the developed ecosystem co-learning model for social entrepreneurship competences.

Tietoa ja tukea yrityksille tekoälyn soveltamiseen

Tietoa ja tukea yrityksille tekoälyn soveltamiseen Irjala, Johanna Tämä julkaisu välittää ensisijaisesti konkreettista tietoa hankkeen kehittämistoimista case-esimerkkien kautta. Erilaisia casekuvauksia on esitelty niin kiertotalouden alaan kuin hyvinvointi- ja sotealaankin liittyen. Osassa esimerkkejä kuvataan hankkeen kehittämisyhteistyötä yritysten kanssa ja osa esittelee hankkeessa kehiteltyjä demoja ja kuvaa niiden kehittämiseen liittyviä toimia. Tekoälyyn liittyviä keskeisiä käsitteitä on avattu sen verran, että niiden pohjalta ymmärtää käsiteltyä teemaa, vaikkei se olisikaan ennestään tuttua. Hieman enemmän on avattu erityisesti hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja käyttöön keskeisesti liittyviä eettisiä näkökulmia, joiden tiedostaminen ja huomiointi on tärkeää eri toimijoille teknologian ja ihmisten yhdistämisessä. Tavoitteena on siis osaltaan lisätä tietoa tekoälyn hyödyntämisen edistämiseksi erityisesti pk-yrityksien näkökulma huomioiden ja jakaa avoimesti tietoa hankkeessa kehitetyistä teknologioista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista.