Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

LAB Open

Kiertotalouden tilastotietojen saatavuus haastaa

Eri jätejakeista, sivuvirroista ja bioperäisistä massoista saatava tilastotieto on tällä hetkellä hajanaista ja puutteellista. Ympäristöhallinnon kunnianhimoinen tavoite on saada yhtenäinen jäte- ja tietorekisteri. Lähde

Influencing Generation Z on TikTok: authentic-ity is key

Influencer marketing has been a prominent method in the beauty industry, and as members of Generation Z (born 1996 to 2012) enter adulthood and start spending, beauty companies need to gain actual knowledge about this generation’s point of view. Tiktok is riding high tides to become the biggest social media channel in the world, with most of its users at the age of Generation Z. This article presents insights into Generation Z’s attitude towards Tik-tok influencer marketing that beauty companies should note when attracting this exuberant generation. Lähde

Pk-tilitoimistojen vastuullisuusosaaminen ja vastuullisuuteen liittyvä viestintä yhä vähäistä

Vastuullisuusviestintä on eri kokoisten tilitoimistojen verkkosivuja tarkasteltaessa hyvin moninaista. Keskityttäessä vain pk-sektorin yritysten verkkosivuihin havaitaan, että vastuullisesta toiminnasta viestiminen on vasta yleistymässä. Viestinnän olisi hyvä pohjautua helposti todennettaviin asioihin, joita sekä yrityksen että sen asiakkaiden olisi helppo ymmärtää. Vihreä vastuu -hanke pyrkii tukemaan yhteistyökumppaneidensa vastuullista toimintaa ja siitä viestimistä. Lähde

LAB Focus

Tykkäystutkimusta

Mitkä asiat vaikuttavat tykkäyksiin Tinderissä? Millaiselle profiilikuvalle on turhaa odottaa saavansa osumaa? Mitkä eri asiat vaikuttavat tykkäämisiin? Tällaisia kysymyksiä selvitettiin harjoitustutkimuksena tutkimusmenetelmien opintojaksolla. Harjoitustutkimus opiskelumenetelmänä LABin oppimisen toimintamallissa tuetaan oppimista vaihtoehtoisten toimintatapojen, pedagogisten ratkaisujen ja ohjauksen kautta. Tutkimusmenetelmien perusteet -opintojaksolla tämä toteutuu hyvin harjoitustutkimuksen avulla. Opiskelijat tekevät pienoistutkimuksen kaikkine vaiheineen opettajan antaessa työstä palautetta vaihe vaiheelta tietopohjan kirjoittamisesta […] The post Tykkäystutkimusta appeared first on LAB Focus.

Perillisittä kuolleiden jäämistöt päätyvät usein hyvään tarkoitukseen

Suomessa Valtiokonttori saa tiedon noin 600:sta perillisittä kuolleesta henkilöstä vuosittain, mikä vastaa noin prosenttia kaikkien kuolleiden henkilöiden määrästä. Heistä likimäärin 60 % on tehnyt testamentin. Vaikka perillisittä kuolleiden henkilöiden määrä on pieni, heidän jäämistöjensä arvo on yleensä suuri. Esimerkiksi valtiolle ilmoitettiin vuonna 2021 yli 34 miljoonan euron arvoisia jäämistöjä, joista varsinaisten valtionperintöjen osuus oli 12,7 […] The post Perillisittä kuolleiden jäämistöt päätyvät usein hyvään tarkoitukseen appeared first on LAB Focus.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuilla helpotusta arvonlisäverolain tulkintaan

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutus on lähtökohtaisesti arvonlisäverotonta toimintaa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa veroa on suoritettava. Asia ei ole aivan yksinkertainen, eikä verovelvollisen ole välttämättä helppo tulkita, millaisissa tilanteissa veroa pitää maksaa ja milloin verovelvolliseksi hakeutuminen on vapaaehtoista. Arvonlisäverotonta toimintaa on esimerkiksi kiinteistön vuokraaminen. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta sähkön, lämmön tai muun vastaavan hyödykkeen luovutuksesta ei makseta […] The post Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisuilla helpotusta arvonlisäverolain tulkintaan appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

User-driven Service Design for Environmentally Responsible Consumption

User-driven Service Design for Environmentally Responsible Consumption Kälviäinen, Mirja The publication user-driven environmentally responsible service design has been originally published in Finnish as part of the Askel – Sustainable Housing Services project. The aim of the Askel project was to create service examples for the circular and sharing economy that help companies develop their own business towards low carbon solutions and to produce services that target a communal neighborhood or a community of apartment buildings. The project was funded by the Regional Council of Päijät-Häme. The materials of this publication from user and socio-cultural consumption research and behavioural psychology serve as tools for the development of the service processes of the Circular and Sharing Economy allowing the change to environmentally efficient consumption. The materials include content and ways of changing practices for the development of environmentally efficient service processes, strategies for embedding the solutions in the everyday life of the consumers, and individual service moments and contact points that support the consumers’ environmentally efficient everyday operations.

Sairaanhoitajien koulutusta Lahdessa vuodesta 1955: ajankuvia vuosikymmeniltä

Sairaanhoitajien koulutusta Lahdessa vuodesta 1955: ajankuvia vuosikymmeniltä Katajamäki, Erja; Vuori, Anne; Liljeström, Virpi Sairaanhoitajien koulutus ja ammattitaito ovat erityisen arvokkaita väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamisessa. Tämä historiikki on syntynyt kiinnostuksesta ihmisten terveyteen ja sairaanhoitajakoulutukseen. Siinä kuvataan osaa sairaanhoitajakoulutuksen historiasta, sitä miten Lahdessa vuonna 1955 aloitettu sairaanhoitajatarkoulutus on kehittynyt läpi vuosikymmenten pienestä alusta osaksi monialaista LAB-ammattikorkeakoulua. Me kirjoittajat olemme kaikki sairaanhoitajia ja työskennelleet opettajina Lahdessa sairaanhoitajakoulutuksessa pitkään, osa jo yli 30 vuotta. Kirjoittaminen on ollut meille matka myös omaan historiaamme. Se on nostanut esiin monenlaisia muistoja ja saanut ymmärtämään, miten paljon koulutus näinä vuosina on muuttunut. Haluamme välittää lukijalle elävän kuvan koulutuksen vaiheista ja merkityksistä historiallisten dokumenttien sekä koulutukseen osallistuneiden tarinoiden kautta. Historia syntyy ihmisten kokemuksista, joiden avulla on mahdollista ymmärtää mennyttä, mutta myös tulevaa.

Educating social entrepreneurship competences in the higher education: Towards collaborative methods and ecosystem learning

Educating social entrepreneurship competences in the higher education: Towards collaborative methods and ecosystem learning Myyryläinen, Heidi Developing Social Entrepreneurial Competences in the Higher Education (SEinHE) is a project funded by the Erasmus+ program. The project is conducted by Kaunas University of Applied Sciences, LAB University of Applied Sciences, Thomas More Kempen, Rezekne Academy of Technologies, and University of Nicosia. This compilation describes the framework that the project proposes for teachers and institutions for developing social entrepreneurship competences. This article compilation continues as follows: At first, this article compilation describes and illustrates the phenomena of social entrepreneurship and social enterprises in five project partner countries. Understanding the variety of social enterprises is critical since their competence needs are also versatile. That is followed by a discussion on the nature of social entrepreneurial competences, which are here approached through the Entrepreneurial Competence Framework (EntreComp). In the SEinHE project, we outline social entrepreneurship through the lens of the EntreComp-framework, as a transversal core competence of both individuals and groups. In the SEinHE -project, we have interviewed teachers of entrepreneurship and other domains of education, as well as students, social enterprises, organizations supporting entrepreneurship or social entrepreneurship, and business incubators. Our aim in doing so has been to learn how they view social enterprises, social entrepreneurship and how they approach the corresponding competence gaps. We analyze and interpret the datasets from five countries and present the findings in the third chapter of this article compilation. In the fourth chapter, we view this landscape from the perspective of entrepreneurship education literature: We consider the relevant issues arising when frameworks for social entrepreneurship education are planned. In the fifth chapter, based on theoretical views and the data collection, we then outline the methods that are considered optimal for developing social entrepreneurship competences in higher education. In the sixth chapter, we explore an institutional perspective for developing social entrepreneurship competences and describe how the dimensions of the HEInnovate-tool that was developed by OECD and EU can also be used to reflect learning and development of opportunities in social entrepreneurship. The article compilation then concludes with the developed ecosystem co-learning model for social entrepreneurship competences.