Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK

Kuva
VPK_kuva:nettisivu
Projektissa kehitetään yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat vastata asiakasrajapinnasta nousevaan tuote- ja palveluratkaisujen ympäristövastuullisuuden kysyntään.
Asiakkaiden arvot vaikuttavat kulutuspäätöksiin ja ostokäyttäytymisen muutokseen ja he odottavat yrityksiltä arvojaan tukevia palveluja ja tuotteita. Yritysten näkökulmasta kyse on erityisesti ympäristövastuullisuuden nivomisesta kiinteäksi osaksi yritystenkehitystoimintaa sekä vuorovaikutusmenetelmien hyödyntämisestä asiakkaita sitouttavalla ja tukevalla tavalla.

Projektissa kartoitetaan Päijät-Hämeen pk-yritysten asiakaslähtöisen ja ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen tarpeita ja peilataan niitä kansainvälisiin kokemuksiin.
Kertyneen ymmärryksen pohjalta yhteiskehitetään ja pilotoidaan ympäristövastuullisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämisen valmennus vastaamaan pk-yritysten tarpeita.
Projektissa opitusta tuotteistetaan täydennyskoulutuskokonaisuus (MOOC) ja sitä tukeva opas.

Ympäristöosaamisen kasvattaminen vahvistaa yritysten valmiuksia vastata vihreän siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja kehittää kilpailukykyään.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Yritysten ympäristövastuullisuuden kehittäminen on noussut kiireelliseksi taloudellisen kehittämistoiminnan kärjeksi koronapandemian aikana.
Projektin tavoitteena on kehittää päijäthämäläisten yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyttä ja taitoa löytää uusia ympäristövastuullisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaansa aiempaa ympäristövastuullisemmaksi. Tämä tarkoittaa sekä itse yritystoiminnan että asiakaskokemukseen liittyvän
ympäristövastuullisuuden tarkastelua.
Hankkeen vaikuttavuus
Ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehitystoiminnan vaikuttavuus kasvaa, kun siitä tehdään asiakaskuntaa osallistavilla vuorovaikutusmenetelmillä ymmärrettävää, kiinnostavaa, merkityksellistä ja asiakkaiden ympäristövastuullista toimintaa tukevaa.

Projektissa summautuu yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisen
kannalta kaksi ajankohtaista vastuullisuuden teemaa: ympäristövastuullisuus yrityksen tuote- ja palvelukehitystoiminnassa sekä asiakaskokemukseen liittyvä ympäristövastuullisuus. Vuorovaikutusmenetelmien avulla ympäristövastuullisuus näyttäytyy yritysten nopean muutoskyvykkyyden välineenä.

Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Projektipäällikkö
Kati Kumpulainen
TKI-asiantuntija
kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi