Päijät-Hämeen PK-yrityksiä kannustetaan asiakaslähtöiseen ympäristövastuullisuuteen

Kuva
Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys (VPK) -projekti
Yrityksen ympäristövastuullisuuden toimia tulee tarkastella myös asiakkaan näkökulmasta. KUVA: ENNA ELORANTA
Kuluttajatrendit ovat muuttumassa ympäristövastuulliseen suuntaan. Yritysten kannattaa vastata tähän kasvavaan tuote- ja palvelukysyntään sekä kehittää vaihtoehtoja asiakkaiden kestävän kuluttamisen tueksi. LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa syksyllä maksuttomat asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden valmennukset yrityksille.

LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys (VPK) -projektissa kasvatetaan erityisesti Päijät-Hämeen PK-yritysten osaamista ympäristövastuullisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisestä asiakaslähtöisesti. Alueen yrittäjille tehtyjen haastatteluiden mukaan yritysten ympäristövastuullisuuden haasteiksi osoittautuivat muun muassa tiedon, asiantuntemuksen ja resurssien puute. Ympäristövastuullisista teoista viestimisen yritykset tunnistivat selkeästi yhdeksi kehityskohteeksi toiminnassaan.  

”Arkinen kuluttaminen kattaa länsimaissa, kuten Suomessa, noin 70 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Yrityksillä on tärkeä rooli tuottaa palveluprosesseja ja tuotteita asiakkaille ja loppukäyttäjille sekä tukea heitä valitsemaan ja käyttämään ratkaisuja, jotka vähentävät kuluttamisen ympäristövaikutuksia”, projektipäällikkö Kati Kumpulainen esittää.

Sisäisen ympäristövastuun kehittämisen lisäksi yritysten ympäristövastuullisuuden toimet tuleekin suunnata myös kuluttajien auttamiseen. Asiakkaiden auttaminen ympäristövaikutuksia vähentäviin toimintatapoihin kehittää samalla yrityksen toiminnan positiivisten vaikutusten kädenjälkeä.

”Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemuksen keskeisyys nousevat ympäristövastuullisuuskysymyksissä enenevissä määrin esiin, kun kuluttajat osaavat vaatia kestävän kuluttamisen toimilta enemmän. Yrityksen vastuullisten ratkaisujen tulisi olla nopeasti löydettävissä, läpinäkyviä ja helppoja ottaa käyttöön”, Kumpulainen sanoo.

LABin syksyllä 2022 järjestettävissä valmennuksissa yritykset pääsevät konkreettisesti kehittämään ympäristövastuullisuuttaan asiakaslähtöisesti. Ympäristövastuullisen palvelu- ja tuotekehityksen osaamisella on tärkeä merkitys yritysten nopean muutoskyvykkyyden edistämisessä sekä kilpailukyvyn ja vihreän siirtymän vahvistamisessa.

Valmennukset alkavat 22.9. Lahden kampuksella ja etänä. Lue lisää ympäristövastuullisuudesta liiketoiminnassa ja ilmoittaudu mukaan valmennussarjaan!

Projekti on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama (React-EU).

Lisätiedot:

Kati Kumpulainen
TKI-asiantuntija
kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset

Sijainti