Kuva
banneri

Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti

Tapahtuma-aika
17.5.2023 15.00–17.00
Tapahtuman sijainti
Ars & Cultura, 2 krs, sisäänkäynnin yläpuolella (huom. tila on päivitetty)
Kirkkokatu 27, Lahti
LAB:n rooli
Tervetuloa pk-yrityksille suunnattuun tilaisuuteen kuulemaan, keskustelemaan ja lisäämään osaamista siitä, miten kehittää palveluja ja tuotteita, viestintää sekä liiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti!

Asiakkaat odottavat yrityksiltä helppoja, houkuttelevia ja arkeen sopivia ratkaisuja, jotka ovat myös ympäristövastuullisia. Palvelumuotoilu auttaa ymmärtämään asiakkaan näkökulmaa tällaisia ratkaisuja kehitettäessä. Yrityksen tuotannon ympäristövaikutusten lisäksi ympäristövastuullisuus tarkoittaa myös asiakkaan toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten pienentämistä yrityksen tuotteita ja palveluita käytettäessä.  

Ilmoittaudu tapahtumaan!


Ohjelma:

14.30 Kahvitarjoilu

15.00 Tervetuloa | Kati Kumpulainen, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulukäsi

15.05 Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus | Mirja Kälviäinen, muotoilun ja median yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulu

15.15 Mikä motivoi asiakkaita kestävään kuluttamiseen? | Sari Laine, johtava asiantuntija, Sitra

15.30 Uskottavaa viestintää vai viherpesua: Miten viestiä ympäristövastuullisuudesta asiakkaille? | Jenni Sipilä, Suomen Akatemian tutkijatohtori, LUT-yliopisto

15.45 Vastuullisuus osana yrityksen strategiaa | Piia Sydänmaa, liiketoimintakehittäjä, LADEC

16.00 Asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti. Miten käytännössä?

-Työkaluja yrityksille asiakaslähtöisen ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. LABin Muotoiluinstituutin VPK-projektissa luotuihin työkaluihin ja verkkokurssiin tutustuminen

-Yritysten esimerkkejä ja kokemuksia asiakaslähtöisten ja ympäristövastuullisten ratkaisujen kehittämisestä 

16.30-17.00 Keskustelua ja verkostoitumista. Etälähetys päättyy 16.30.

jalka

Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -seminaari järjestetään osana Lahti Design Weekin ohjelmaa Ars & Cultura -tilassa, 2. krs, sisäänkäynnin yläpuolella (huom. tila on päivitetty) Lahden kaupungin tarjoamissa tiloissa
(Kirkkokatu 27, Lahti). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

 

 

Mahdollisuus myös etäosallistumiseen.
Ilmoittaudu tapahtumaan!

Seminaari on LAB-ammattikorkeakoulun järjestämä, Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK- projektin päätöstilaisuus. Projektin rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

logot: LDW, EU, Vipuvoimaa, LAB, VPK

 

Puhujaesittelyt

jenni

Kauppatieteiden tohtori Jenni Sipilä työskentelee LUT-kauppakorkeakoulun Lahden kampuksella Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Tutkimuksessaan ja opetuksessaan Jenni käsittelee kestävää ja digitaalista kuluttajakäyttäytymistä sekä yritysten yhteiskuntavastuuviestintää. 

Jennillä on syvää asiantuntemusta kuluttajien käyttäytymisestä, kestävän kehityksen aiheista sekä markkinoinnista. Suomen Akatemian tutkijatohtorina hän keskittyy kuluttajien käyttäytymiseen kestävän kehityksen ja digitalisaation yhteydessä. 

 

sari

Sari Laine kehittää Sitrassa keinoja ihmisten innostamiseksi kestävään muutokseen. Luonto ja arki -tiimissä Sari erityisesti etsii kokeilujen avulla ketteriä tapoja testata uusia toimintamalleja ja pyrkii aina vain paremmin ymmärtämään meidän kaikkien motiiveja muuttaa arkea kestävämmäksi. Tämä työ Sitrassa onkin tavoittanut miljoonia ihmisiä Suomessa ja kansainvälisesti. 

Sari on toiminut aikaisemmin liikkeenjohdon konsulttina sekä ollut mukana kehittämässä työelämää muotoiluajattelun avulla. Opiskelujaan hän on suorittanut Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä Cambridgen yliopistossa. 
 

piia

Piia Sydänmaa auttaa yrityksiä kiertotalouden ja vastuullisuuden kehittämisessä Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECista käsin. Hän on kehittäjä, jossa yhdistyy strateginen ajattelukyky ja muotoiluosaaminen. Piia on tehnyt pitkään töitä kehittämisen ja johtamisen parissa, ja hänellä on vahva halu auttaa yrityksiä menestymään. 
Piia on moniosaaja, jonka opiskeluhistoriaan kuuluu esimerkiksi muotoilijan, tradenomin ja graafikon tutkinnot sekä innovaatiojohtamisen eMBA. 

 

mirja

Mirja Kälviäinen, Muotoilun ja median yliopettaja, FT, LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista. Mirja kertaa vielä esityksessään sitä, mistä asiakaslähtöisessä ympäristövastuullisuudesta on kyse ja mitä se käytännössä tarkoittaa. 

“Asiakaslähtöisessä ympäristövastuullisuudessa hyödynnettään käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua. Sen keinoin saadaan yritysten ympäristövastuulliset ratkaisut houkutteleviksi, ymmärrettäviksi, saavutettavaksi ja sopimaan helposti kuluttajien arkeen. Ratkaisuissa tulee olla myös ympäristövastuullisten toimien ohjausta ja tukea sekä niiden sosiaalisesti hyväksyttäväksi tekemistä.”  

Yliopettaja Mirja Kälviäinen on vastuussa Muotoiluinstituutin muotoiluajattelun ylemmän amk-tutkinnon koulutuksesta. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus käyttäjälähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja monialaisesta yhteissuunnittelusta. Hän on muotoiluajattelun ja käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen dosentti.