Kuva
kansikuva jossa otsikko ja ajankohta sekä rahoittajien logot

Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti - osa 2/3

Tapahtuma-aika
19.10.2022 08.30–12.00
Tapahtuman sijainti
LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
Tervetuloa yrityksille suunnattuun maksuttomaan valmennukseen oppimaan, miten ympäristövastuullisuutta tuodaan liiketoimintaan asiakaslähtöisesti!

“Kuluttajatrendit ovat muuttumassa ympäristövastuulliseen suuntaan. Yritysten kannattaa vastata tähän kasvavaan tuote- ja palvelukysyntään sekä kehittää vaihtoehtoja asiakkaiden kestävän kuluttamisen tueksi.”

 

Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus -valmennukset jatkuvat keskiviikkona 19.10.2022 klo 9.00-12.00 teemalla Tuote- ja palvelukehitys.  
 
Asiakkaan näkökulman ymmärtäminen ja hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti auttaa kehittämään asiakkaita kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Asiakkaan kokemuksen huomioiminen myös ennen ja jälkeen varsinaisen palvelun lisää kaupallisen onnistumisen mahdollisuuksia. 

Valmennuksessa osallistujat pääsevät tekemään asiakaslähtöiseen palvelu- ja tuotekehitykseen liittyviä käytännön harjoituksia. Jos et päässyt osallistumaan ensimmäiseeen valmennuskertaan, pääset silti hyvin aiheeseen mukaan. 

Tervetuloa verkostoitumaan paikan päälle LAB-ammattikorkeakoulun kampukselle Lahteen. Kampuksella tapahtuma alkaa aamiaisella (8.30-9.00). Mahdollisuus myös etäosallistumiseen klo 9.00-10.20.  

Ilmoittaudu

OHJELMA 19.10.2022

8.30- 9 Aamupala ja verkostoituminen  

9- 9.10 Tervetuloa / Kati Kumpulainen / LAB-ammattikorkeakoulu  

9.10- 10.20 Asiakaslähtöinen ympäristövastuullinen tuote- ja palvelukehitys 

  • Mirja Kälviäinen, yliopettaja / LAB-ammattikorkeakoulu  

  • Yritysesimerkki / Annukka Nissilä / Aivan Oy, case: GreenStar Hotels 

  • Käytännön harjoitus  

10.20-10.30 Tauko 

(Etälähetys päättyy)  

10.40- 11.45 Käytännön harjoitus oman yrityksen näkökulmasta:  
Mitä ympäristövastuullisuutta edistäviä tuotteita tai palveluita voimme tarjota asiakkaalle? Miten me voimme auttaa asiakasta niiden käyttössä? 

11.45- 12 Miten tästä eteenpäin? 

 

Ilmoittaudu

Käytännönläheisen valmennuksen jälkeen ymmärrät: 

- Miten ympäristövastuullisista tuotteista- ja palveluista saadaan houkuttelevia, helposti käyttöön otettavia sekä sujuvia 
- Miten toimia aidosti asiakaslähtöisesti  
- Miten ja missä vaiheissa yrityksen palvelut ja tuotteet voivat auttaa asiakkaita ympäristövastuullisissa valinnoissa 
- Miten kannustaa asiakasta toimimaan vastuullisemmin 

Seuraava valmennuskerta on 16.11.2022 Asiakaslähtöinen ympäristövastuullinen viestintä. 
Kaikkiin kolmen valmennuksen lähitoteutukseen osallistuneille tarjotaan mahdollisuus varata aika LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden järjestämään sparraus-tapaamiseen valmennussarjan päätyttyä.  

 

Puhujaesittelyt

Asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus -valmennusten tuote- ja palvelukehityksen valmennuksessa (19.10.) puhujana Mirja Kälviäinen, Muotoilun ja median yliopettaja, FT, LAB-ammattikorkeakoulu.
 
“Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu on keino saada yritysten ympäristövastuulliset ratkaisut houkutteleviksi, ymmärrettäviksi, saavutettavaksi ja sopimaan helposti kuluttajien arkeen. Ratkaisuissa tulee olla myös ympäristövastuullisten toimien ohjausta ja tukea sekä niiden sosiaalisesti hyväksyttäväksi tekemistä.” 
 
Yliopettaja Mirja Kälviäinen on vastuussa Muotoiluinstituutin muotoiluajattelun ylemmän amk-tutkinnon koulutuksesta. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus käyttäjälähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja monialaisesta yhteissuunnittelusta. Hän on muotoiluajattelun ja käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen dosentti.

Henkilökuva Mirja Kälviäisestä tapahtuman brändin kehyksessä

 

Millainen kokonaisuus syntyy, kun yhdistetään ympäristöystävällisyys, kohtuuhintaisuus, olennaisten asiakastarpeiden huomiointi, kulutuksen minimointi ja kestävän kehityksen toimintatavat? 
 
Annukka Nissilä, sisustusarkkitehti, Aivanilta esittelee yritysesimerkin kautta ympäristövastuullisia tila- ja palveluratkaisuja. Annukka on ollut mukana GreenStar Hotelsin konseptikehityksessä monta vuotta ja vastannut tilasuunnittelusta useammassa kohteessa. Hän kertoo konkreettisin esimerkein hiilineutraalista hotelliketjusta, joka auttaa kuluttajaa ympäristövastuullisuuden toteuttamisessa. 
 
Annukalla on tilasuunnittelun lisäksi kaupallista taustaa, mitä hän luontevasti hyödyntää yritysten liiketoiminnan edistämisessä. Annukalla on kokemusta mittavien ja vaativien projektien käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja projektien läpiviennistä.

Henkilökuva Annukka Nissisestä tapahtuman brändin kehyksessä

Tilaisuus on osa Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektia. Projektissa kehitetään Päijät-Hämeen pk-yritysten ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehittämisen osaamista, jotta yritykset voivat vastata asiakasrajapinnasta nousevaan kysyntään ja auttaa asiakasta kestävän kuluttamisen toiminnoissa. Projekti rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.