Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen

Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -projektissa kehitetään ketterä,
helposti muunneltava ja monistettavissa oleva täydennyskoulutustarjonta, jonka avulla voidaan päivittää yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden osaaminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteita.

Hankkeessa koulutustarjontaa muokataan ja kehitetään yhdessä yrityskentän kanssa esimerkiksi tutkimuksen, ennakoinnin ja osaamisen tarvekartoituksen avulla. Koulutuksissa sovelletaan asiakas- ja käyttäjälähtöistä ajattelutapaa, sekä muotoilukoulutuksessa hyväksi todettuja palvelujen ja tuotekehityksen pedagogisia lähestymistapoja.

Täydennyskoulutuksen avulla myös työelämän ulkopuolella olevat työnhakijat, sekä vielä uravalintaa pohtivat nuoret, voivat päivittää omaa osaamistaan. Tämä estää syrjäytymistä ja työelämästä putoamista. Yrityksille täydennyskoulutus mahdollistaa luontevan ja helpon väylän jatkuvaan yhteistyöhön LAB-ammattikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeella halutaan lisätä ja laajentaa alueen muotoiluosaamista, ja täten edistää alueen älykkään erikoistumisen kärjen, muotoilun, vahvistumista. Koulutus tarjoaa laaja-alaisen ja modulaarisen avaimet käteen -periaatteella räätälöitävän kokonaisuuden, joka sijoittuu perinteisen tutkintokoulutuksen, avoimen- ja täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan väliin.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa luotava toimintamalli uudistaa koulutuksen rakenteita muuttamalla koulutussisältöjä ja koulutustapoja
yritysten ja yksilöiden tarpeista käsin, eli koulutus tulee olemaan yrityksille sekä yksilöille helposti hankittavissa ja sisältökokonaisuudet muokattavissa ja ketterästi räätälöitävissä.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Katariina Pakarinen
Asiantuntija
katariina [dot] pakarinenatlab [dot] fi