JATKO -Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen

Kuva
People working together around the table with computers
Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -projektissa kehitetään ketterä,
helposti muunneltava ja monistettavissa oleva täydennyskoulutustarjonta, jonka avulla voidaan päivittää yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden osaaminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteita.

Hankkeessa koulutustarjontaa muokataan ja kehitetään yhdessä yrityskentän kanssa esimerkiksi tutkimuksen, ennakoinnin ja osaamisen tarvekartoituksen avulla. Koulutuksissa sovelletaan asiakas- ja käyttäjälähtöistä ajattelutapaa, sekä muotoilukoulutuksessa hyväksi todettuja palvelujen ja tuotekehityksen pedagogisia lähestymistapoja.

Täydennyskoulutuksen avulla myös työelämän ulkopuolella olevat työnhakijat, sekä vielä uravalintaa pohtivat nuoret, voivat päivittää omaa osaamistaan. Tämä estää syrjäytymistä ja työelämästä putoamista. Yrityksille täydennyskoulutus mahdollistaa luontevan ja helpon väylän jatkuvaan yhteistyöhön LAB-ammattikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Illustration of a team solving problems

PILOTTIKOULUTUKSET


Business Design PT -ohjelma (kevät 2022) auttaa sinua ja yritystäsi kehittämään liiketoimintaa. Kokoonnumme kerran kuukaudessa yhteen keskeisten asioiden äärelle, yhdessä ajatellen ja ajatuksia vaihtaen. Tapaamisissa on aina asiantuntijaosuus uuden tiedon opetteluun ja työpajallinen osuus aiheen työstämiseen yhdessä työryhmäläisten kanssa. Jokaiseen valmennuskertaan liittyy ennakkotehtävä ja kotitehtävä, joiden avulla voit treenata teemoja ja niihin liittyviä työkaluja itsenäisesti. Business Design valmennuksissa pääset myös verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa. 

Räätälöidyt teemavalmennukset

Keväällä panostamme yhteiskehittämiseen asiakkaiden kanssa yrityskohtaisten teemavalmennusten muodossa. Räätälöityjen valmennusten avulla testaamme uusia toimintatapoja, etsimme tulevaisuuden teemoja ja kartoitamme edelleen koulutustarpeita. 

Jos sinulla on mielessä jokin yritystäsi koskettava koulutusteema / koulutustarve, niin ole rohkeasti yhteydessä! Räätälöidään teille sopiva koulutuspilotti. 

 

MENNEET PILOTTIKOULUTUKSET

Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin aamupäivä (9.3.2022) kurkistaa tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin -mitä ne tarkoittavat ja miksi ne ovat meille kaikille niin tärkeitä taitoja varsinkin tulevaisuuden työelämässä. Tutustumme erilaisiin ilmiöihin, megatrendeihin ja skenaarioihin. Valmennuksessa esitellään myös konkreettisia ennakoinnin työkaluja, jotka saat mukaasi hyödynnettäväksi oman liiketoimintasi kehittämiseen. 

Business Design Bootcamp (12-13.4.2022) tarjoaa yrityksille tehokkaan ja sisällöllisesti kattavan annoksen evästä ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Bootcampillä keskitytään kahden päivän ajan intensiivisesti ratkomaan yrityksen mukanaan tuomaa kehityshaastetta asiantuntijoiden johdolla ja yhdessä opiskelijatiimin kanssa. 

 

JULKAISUT

 

UUTISKIRJEET

Tavoitteet
Hankkeella halutaan lisätä ja laajentaa alueen muotoiluosaamista, ja täten edistää alueen älykkään erikoistumisen kärjen, muotoilun, vahvistumista. Koulutus tarjoaa laaja-alaisen ja modulaarisen avaimet käteen -periaatteella räätälöitävän kokonaisuuden, joka sijoittuu perinteisen tutkintokoulutuksen, avoimen- ja täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan väliin.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa luotava toimintamalli uudistaa koulutuksen rakenteita muuttamalla koulutussisältöjä ja koulutustapoja yritysten ja yksilöiden tarpeista käsin, eli koulutus tulee olemaan yrityksille sekä yksilöille helposti hankittavissa ja sisältökokonaisuudet muokattavissa ja ketterästi räätälöitävissä.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Katariina Pakarinen
Asiantuntija
katariina [dot] pakarinenatlab [dot] fi

Tapahtumat