JATKO -Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen

Kuva
People working together around the table with computers
Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -projektissa kehitetään ketterä,
helposti muunneltava ja monistettavissa oleva täydennyskoulutustarjonta, jonka avulla voidaan päivittää yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden osaaminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän haasteita.

Hankkeessa koulutustarjontaa muokataan ja kehitetään yhdessä yrityskentän kanssa esimerkiksi tutkimuksen, ennakoinnin ja osaamisen tarvekartoituksen avulla. Koulutuksissa sovelletaan asiakas- ja käyttäjälähtöistä ajattelutapaa, sekä muotoilukoulutuksessa hyväksi todettuja palvelujen ja tuotekehityksen pedagogisia lähestymistapoja.

Täydennyskoulutuksen avulla myös työelämän ulkopuolella olevat työnhakijat, sekä vielä uravalintaa pohtivat nuoret, voivat päivittää omaa osaamistaan. Tämä estää syrjäytymistä ja työelämästä putoamista. Yrityksille täydennyskoulutus mahdollistaa luontevan ja helpon väylän jatkuvaan yhteistyöhön LAB-ammattikorkeakoulun ja Muotoiluinstituutin kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektissa tapahtuu

Illustration of a team solving problems

TULEVAT PILOTTIKOULUTUKSET

 

ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ

Marraskuussa starttaa sisustusarkkitehtien koulutuspilotti, jossa opiskellaan projektinhallintaa, Archicadiä, perspektiivipiirtämistä, valaistussuunnittelua, ennakointia, sekä hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevia menetelmiä. Koulutuksen tavoitteena on auttaa sinua kehittymään ja ottamaan haltuun entistä paremmin tulevaisuuden työelämän tärkeitä taitoja. Koulutukset järjestetään muutaman viikon välein aina maaliskuuhun 2023 saakka. Osa opetuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella Lahdessa ja osa etänä Zoomissa. Koulutukseen otetaan jo vähintään muutaman vuoden työssä olleita sisustusarkkitehtejä ja sisustusalan ammattilaisia. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/Sissari_20

Erotu tarinallistamalla - koulutuspilotti järjestetään etänä helmikuussa 2023. Koulutuksessa opit mitä on tarinallistaminen ja miten voit hyödyntää sitä oman liiketoimintasi kehittämisessä. Tunnistat oman yrityksesi tarinaelementit liiketoiminta-, -asiakas ja -arvolähtöisesti Stooripuu-menetelmän avulla ja luot omalle yritystoiminnalle elämyksellisen tarinan ensimmäisen version. Tarinan avulla voit lähteä luomaan yrityksellesi erottuvaa brändiä ja asiakaskokemusta. Tarina auttaa sinua markkinoinnissa ja myyynnissä sekä yrityksesi toiminnan johtamisessa arjessa. Koulutus on suunnattu yrittäjille sekä yrityksissä tuotekehityksestä tai markkinoinnista vastaaville. Koulutus sopii erityisen hyvin yrityksille, joissa palveluliiketoiminnan elämyksellisyys on tavalla tai tosella korostunut. Lisätietoja: 

_______________________________

MENNEET PILOTTIKOULUTUKSET

 

Ennakointi liiketoiminnassa, vahvista yrityksesi tulevaisuuskyvykkyyttä koulutuspilotti sisälsi 3 koulutuspäivää sekä sparrausklinikan. käynnistyi 2.11. Koulutuksessa käytiin läpi, mitä tulevaisuusajattelu on, miten ennakointia tehdään ja kuinka sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Koulutuskokonaisuus sisälsi teoreettista taustatietoa, käytännön esimerkkejä, konkreettista ennakointityöskentelyä ja soveltamista omaan työhön.

MuotoiluProjekti 2 oli yrityslähtöinen opintojakso, jossa oppiminen tapahtui tarvelähtöisten kehityshaasteiden kautta. Opintojaksolle osallistui Muotoiluinstituutin opiskelijoita sekä Päijät-Hämäläisiä yrityksiä. Koulutuspäiviä oli yhteensä - teemoina ovat mm. projektinhallinta, asiakasymmärrys, tuotteistaminen sekä myynti ja markkinointi. 

Strateginen ja systeeminen muotoilu (6.10.2022) -koulutuksessa perehdyttiin strategisen muotoiluajattelun ja systeemisen innovoinnin toimintatapoihin. Pienryhmissä osallistujat pohtivat kehittämispolkuja määriteltyihin kehityskohteisiin muotoiluajattelun prosessikorttien avulla. Erityisesti käsiteltiin kokonaisvaltaisuutta, yhteissuunnittelua ja ihmislähtöisyyttä. Kouluttajana toimi yliopettaja Mirja Kälviäinen.

Työelämä muuttuu - oletko valmis? (14.9.2022) tarkasteli tulevaisuuden työelämää, nousevia ilmiöitä, aloja ja osaamistarpeita. Asiantuntijoiden johdolla pohdittiin kuinka tuleviin muutoksiin olisi helpompaa valmistautua ja miten omaa hyvinvointia ja onnellisuutta voisi vaalia. Samalla etsimme keinoja miten omaa osaamista voisi kehittää ja sanoittaa entistä paremmin.

Aidosti asiakkaan asialla (6-7.9.2022) oli räätälöity valmennus kahdelle yhdistystaustaiselle ikääntyneiden hoivapalveluita tarjoavalle palveluntuottajalle ja heidän henkilöstölleen. Valmennuspäiviin osallistui noin 50 hoitotyön ammattilaista oppimaan asiakasymmärryksestä, asiakaskokemuksesta ja asiakaslähtöisyydestä. 

Business Design PT -ohjelma (kevät 2022) auttoi yrityksiä kehittämään liiketoimintaa. Kokoonnuimme viikon välein yhteen keskeisten asioiden äärelle, yhdessä ajatellen ja ajatuksia vaihtaen. Tapaamisissa oli aina asiantuntijaosuus uuden tiedon opetteluun ja työpajallinen osuus aiheen työstämiseen yhdessä työryhmäläisten kanssa. Jokaiseen valmennuskertaan liittyi ennakkotehtävä ja kotitehtävä, joiden avulla treenattiin teemoja ja niihin liittyviä työkaluja itsenäisesti. Business Design valmennuksissa pääsi myös verkostoitumaan ja jakamaan kokemuksia muiden osallistujien kanssa. 

Business Design Bootcamp (12-13.4.2022) tarjosi yrityksille tehokkaan ja sisällöllisesti kattavan annoksen evästä ja ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Bootcampillä keskityttiin kahden päivän ajan intensiivisesti ratkomaan yrityksen mukanaan tuomaa kehityshaastetta asiantuntijoiden johdolla ja yhdessä opiskelijatiimin kanssa. 

Tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin aamupäivä (9.3.2022) kurkisti tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin -mitä ne tarkoittavat ja miksi ne ovat meille kaikille niin tärkeitä taitoja varsinkin tulevaisuuden työelämässä. Tutustuimme erilaisiin ilmiöihin, megatrendeihin ja skenaarioihin. Valmennuksessa esiteltiin myös konkreettisia ennakoinnin työkaluja, jotka osallistujat saivat mukaanhyödynnettäväksi oman liiketoimintasi kehittämiseen.

JULKAISUT

 

UUTISKIRJEET

Tavoitteet
Hankkeella halutaan lisätä ja laajentaa alueen muotoiluosaamista, ja täten edistää alueen älykkään erikoistumisen kärjen, muotoilun, vahvistumista. Koulutus tarjoaa laaja-alaisen ja modulaarisen avaimet käteen -periaatteella räätälöitävän kokonaisuuden, joka sijoittuu perinteisen tutkintokoulutuksen, avoimen- ja täydennyskoulutuksen kurssitarjonnan väliin.


Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa luotava toimintamalli uudistaa koulutuksen rakenteita muuttamalla koulutussisältöjä ja koulutustapoja yritysten ja yksilöiden tarpeista käsin, eli koulutus tulee olemaan yrityksille sekä yksilöille helposti hankittavissa ja sisältökokonaisuudet muokattavissa ja ketterästi räätälöitävissä.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Katariina Pakarinen
Asiantuntija
katariina [dot] pakarinenatlab [dot] fi

Tapahtumat