Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, verkko-opinnot, 90 op

Next enrollment date
-

Tradenomin YAMK-tutkinto -kuva opiskelijasta

Hanki YAMK-tutkinnolla osaamista vastata työelämän muutoksiin 

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. Tällä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavalla koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Opintojen keskiössä ovat digitaaliset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen organisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi.

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä. Liitetalouden YAMK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä. Pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.

Ydinopintojen opintojaksoihin sisältyy pääsääntöisesti kaksi etänä toteutettavaa kontaktipäivää. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä opiskelua sekä usein myös ryhmätyöskentelyä. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja opetuspäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Latest stories