TUTU-verstas

Kuva
tutu logo
Tulevaisuus ja nykyhetki näyttävät monelta osin epävarmemmalta kuin ennen. Kun toimintaympäristö muuttuu nopeasti, tarvitaan entistä enemmän ennakointia, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kehityskulkuja sekä toivottuja tulevaisuuskuvia ja pyritään aktiivisesti edistämään toivottuja systeemisiä muutoksia. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata, tulee olla kykyä ja halua kuvitella välillä mahdottomaltakin tuntuvia tulevaisuuksia. Vaikka toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteleminen voi tuntua vaikealta, on sellaisen tulevaisuuden toteuttaminen, mitä emme pysty kuvittelemaan, mahdotonta.

Yritykset näkevät toimintaympäristönsä usein kapea-alaisesti ja keskittyvät lähes yksinomaan yrityksen omalle alalle. Media ruokkii usein jo ennestään negatiivisia ja nykyisiä kehityskulkuja seuraavia tulevaisuudenkuvia. Onkin erittäin tärkeää, että halutaan, osataan ja uskalletaan haastaa synkät kuvat ja vallalla olevat käsitykset. Siten voidaan lievittää negatiivisten mielikuvien luomaa ahdistusta ja havaita uudenlaisia mahdollisuuksia. Kyky kuvitella ohjaa muutosta.

TUTU-verstas hankkeessa ohjataan koulutusten avulla yritysten johtoa ja henkilöstöä hyödyntämään tulevaisuusajattelua ja ennakointia omassa toiminnassaan. Hankkeen koulutusten myötä yritykset oppivat muodostamaan mm. tulevaisuuskuvia ja käyttämään yksinkertaisia menetelmiä ennakointiin.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa erityisesti mikro- ja pienyritysten johto ja niissä työskenteleviä henkilöitä tulevaisuusajatteluun ja opettaa heille yksinkertasia menetelmiä, joilla lisätä muutosvalmiutta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa järjestetään vähintää kuusi koulutuskokonaisuutta, jotka ovat yrityksille maksuttomia. Koulutuskokonaisuuksia järjestetään vuoden 2022 alusta vuoden 2023 kevääseen asti. Koulutuskokonaisuus koostuu yhteensä neljästä kolmen tunnin työpajasta, joihin mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat osallistumaan. Koulutuksissa tutustutaan tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin sekä syvennetään tietoa ja osaamista niistä. Hankkeessa järjestetään koulutusten lisäksi tulevaisuusajatteluun ja ennakointiin keskittyviä webinaareja.

Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tavoitteena on viedä Etelä-Karjalan maakuntaan tulevaisuusorientoitunutta ajattelua yrityselämän sekä mikro- ja pienyrityksissä työsekentelevien pariin. Tulevaisuusajattelun vaikuttavuus tulee siitä, että riittävän moni henkilö uskaltaa miettiä asioita uudella tavalla ja haastaa vallitsevat paradigmat. Koulutuksiin osallistuu henkilöitä useilta
liiketoiminnan aloilta, jolloin ne tarjoavat erinomaisen alustan mikro- ja pienyritysten verkostoitumiseen ja erilaisten näkemysten törmäyttämiseen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Hanna-Mari Suutari
TKI-asiantuntija
hanna [dot] suutariatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Projektipäällikkö

Hanna-Mari Suutari
TKI-asiantuntija
hanna [dot] suutariatlab [dot] fi