Lahden OSKE LAB

Kuva
OSKE LAB-hanke
OSKE LAB vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen
maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat.

OSKE LAB on osa Lahden kaupungin verkostomaisen osaamiskeskuksen hankekokonaisuutta, johon kuuluvat myös Lahden kaupungilla ja Koulutuskeskus Salpauksessa meneillään olevat OSKE-hankkeet.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
OKM
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

Syys - joulukuussa OSKE LAB -hanke tarjoaa henkilökohtaista ohjaus- ja neuvontapalvelua korkeakoulutusasioissa maahanmuuttajille Zoomissa.(suomi, englanti, venäjä).

Linkin kautta pääsee Zoomiin:

https://lut.zoom.us/j/8588184901

Tarkista syksyn aikataulut Instagramin kautta:@oske_lab

Tavoitteet
1) kohderyhmän tarpeisiin perustuva tuki (henkilökohtainen neuvonta, ryhmille suunnatut tietoiskut ja työpajat, verkostoitumisen tukeminen)
2) rekrytoinnin helpottaminen (työnantajien ja työnhakijoiden matalan kynnyksen kohtaamiset, mentorointiohjelma, koulutukset)

OSKE LAB hyödyntää kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa digitaalisia toimintatapoja ja pyrkii kehittämään uudenlaisia ratkaisuja yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeen osallistujatavoite on 240 korkeakoulutettua maahanmuuttajaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena kohderyhmän työllistymismahdollisuudet paranevat. Tämä on Päijät-Hämeen kannalta tärkeää, koska tilastojen mukaan maahanmuuttajataustaiset työllistyvät alueella muuta maata huonommin huolimatta sitä, että monella alla kärsitään jo työvoimapulasta.
Projektipäällikkö
Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija
marja [dot] kiijarvi-pihkalaatlab [dot] fi
Sijainti