Maahan muuttaneiden työllistymistä tuetaan mentoroinnin avulla

Kuva
Mentorointisopimuksen allekirjoitus ja mentoroinnin ohjekirja
Työuramentorointi on tuloksekas tapa päästä eteenpäin työllistymisen polulla. Oske LAB -hankkeen mentorointiohjelmassa on lokakuussa aloittanut kuusi aktori-mentori-paria.

IT-ammattilainen ja tekniikan tohtori. Muotoilija, copywriter ja sairaanhoitaja. Yrittäjä, johtaja, freelancer. Mentorointiohjelman starttitilaisuudessa pöydän ääressä oli erilaista kokemusta ja osaamista. Yhteisiä asioita on kuitenkin enemmän kuin erottavia. Läsnä oli motivoituneita ammattilaisia. Osaamista, unelmia ja eteenpäin pyrkimistä. Halua oppia.

Oske LABin ohjelma keskittyy työuramentorointiin

Mentorit ovat henkilöitä, joilla on kokemus suomalaisesta työelämästä ja halua auttaa maahan muuttanutta osaajaa eteenpäin.  Aktorit ovat ei suomea äidinkielenään puhuvia henkilöitä, joilla on korkeakoulutus ja jotka etsivät töitä Suomesta. Sekä aktorit että mentorit osallistuvat ohjelmaan vapaaehtoisesti.

Mentorointiohjelmassa on mukana usean eri alan osaajia. Joillakin on takanaan pitkä työura Suomessa, joku toinen vasta etsii paikkaansa suomalaisilla työmarkkinoilla. Mentorointi on vastavuoroinen prosessi. Siinä keskitytään aktoreiden tarpeisiin, mutta matkalla molemmat osapuolet oppivat uutta niin työelämästä, kulttuurista kuin vuorovaikutuksestakin.

Aktorit ja mentorit sopivat itse käytännön asioista

Aktorit ja mentorit kohtasivat toisensa ensimmäisen kerran 4.10.2022 järjestetyssä mentorointiohjelman starttitilaisuudessa. Aluksi käytiin yhdessä läpi mentoroinnin yleisiä periaatteita ja pelisääntöjä. Sen jälkeen parit siirtyivät tutustumaan toisiinsa ja sopimaan mentoroinnin tavoitteista ja erilaisista käytännön asioista kuten tapaamisten sisällöstä ja aikataulusta. Parit pitävät yhteyttä parhaaksi katsomallaan tavalla, jotkut suunnittelivat tapaamista pilkkimisen tai muun harrastuksen äärellä, toiset etänä tai kahvikupin äärellä.

Mentorointiprosessi päättyy tammikuussa 2023.

Mentori ja aktori OSKE LAB -hankkeen mentorointiohjelmassa
Mentorin (Suvi Lindström) ja aktorin (Laila Dyer) ensimmäisessä tapaamisessa suunniteltiin tulevaa.

Mentorointiohjelman järjestää Lahden OSKE LAB -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama OSKE LAB -hanke tukee Lahden kuntakokeilua korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osalta. Mentorointiohjelmaan on mahdollisuus päästä mukaan omavalmentajan suosituksesta. Seuraava mentorointiohjelma käynnistyy tammi-helmikuussa 2023.

Mentorointiohjelma ja materiaalit rakennettiin ESR-rahoitteisessa MESH-hankkeessa 2019–2021. Ohjelmaa on pilotoitu Lahdessa, Turussa ja Tampereella ja sillä on saatu aikaan hyviä tuloksia. OSKE LAB -hanke jatkaa nyt mentoroinnin mahdollistamista Lahdessa.

Lisätietoa OSKE LAB -hankkeesta: https://lab.fi/oske-lab  

 

Lisätietoja

Marja Kiijärvi-Pihkala
TKI-asiantuntija
marja [dot] kiijarvi-pihkalaatlab [dot] fi
Sijainti