ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Kuva
ASKELMAT logo
ASKELMAT -hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa selkiytetään täsmätyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi.

NUORELLE tukea oman polun löytämiseen yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

TYÖLLITYMISTÄ EDISTÄVILLE TOIMIJOILLE tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on koota ja lisätä tietoa tukea tarvitsevien ja täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä hyvistä käytänteistä sekä 3. sektorin roolista työllistämisen kentällä.

TYÖYHTEISÖILLE tietoa työelämän moninaisuudesta ja täsmätyökykyisten työllistymiseen ja ohjaamiseen liittyvistä keskeisistä asioista.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

ASKELMAT-hankkeessa tarkoitamme moninaisuudella laajasti erilaisia työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Ne voivat olla ihmisen näkyviä ja näkymättömiä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tekevät hänestä juuri omanlaisensa toimijan.

Osatyökykyisyyden sijaan puhumme täsmätyökykyisyydestä, jolla tarkoitamme kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky räätälöidyn työtehtävän toteuttamiseen.
 

Tapahtumat

 

Kilpailuetua sosiaalisesta vastuullisuudesta -seminaari 30.11. klo 12.30-15.45

Sosiaalisesti vastuullinen työnantaja houkuttelee työntekijöitä, asiakkaita sekä sijoittajia. Tule edistämään sosiaalista vastuullisuuttasi ja houkuttelemaan uusia tekijöitä! Irroita muutama tunti työaikaa ja tule kuuntelemaan asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoitumaan, keskustelemaan sekä saamaan eväitä osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilaisuus on maksuton.


Puhujina:

 • Tero Jääskeläinen & Jarkko Saari, Toisintekijät: Moninaisuus yrityksen mene(s)tystekijänä
 • Tarja Isola, LAB-ammattikorkeakoulu: Onko vastuullisuudesta liiketoimintahyötyä?
 • Jukka Lindberg, Vates-säätiö: Kehittyvät välityömarkkinat, työtä, valmennusta ja tukea eteenpäin
 • Juha Miikkulainen, Taimeka Oy: Työnantajan kokemus täsmätyökykyisen työllistämisestä
 • ASKELMAT, KUNTO, Tuetusti työhön ja osallisuuteen, Työelämädiili sekä Työelämän monimuotoisuudella tuloksiin -hankkeiden kommenttipuheenvuorot
 • Taisto Tuominen, Lahden kaupunki: Loppusanat
 • Tilaisuuden juontaa Eeva Ristkari


Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Paikka: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, Lahti / etäyhteys

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: https://www.lab.fi/fi/tapahtumat/kilpailuetua-sosiaalisesta-vastuullisuudesta-seminaari

 

Täsmätyötiistait

ASKELMAT-hanke käynnisti joulukuussa 2021 täsmätyötiistait yhdessä KUNTO - Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä ja Työelämädiili -hankkeiden kanssa. Hankkeita yhdistää osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen.

Täsmätyötiistait joka kuun 2. tiistai klo 8.30-9.30. Liity mukaan Teamsiin tästä.

 • 13.9. Täsmätyö terminä ja ilmiönä - katso tallenne
 • 11.10. Valmentajien ja työkykykoordinaattoreiden kokemuksia erilaista työvälineistä ja menetelmistä asiakastyössä 
 • 8.11. Työn räätälöinnin tuloksia 
 • 13.12. Hankkeiden tuloksia ja menetelmien arviointia 

 

Päijät-Hämeen alueen työllistämisen tuen hyvät menetelmät ja käytännöt näkyväksi

LAB-ammattikorkeakoulu ja ASKELMAT-hanke on järjestänyt vuoden 2022 aikana erilaisia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on koota ja lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä hyvistä käytänteistä sekä 3. sektorin roolista työllistämisen kentällä.

Tietoa ja käytänteitä kootaan nuoren osallisuuspoluksi sekä työkirjaksi, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2023.

Toivomme, että voimme yhteisenä rintamana kehittää sekä nostaa esiin alueen työllistymistä edistävien toimijoiden merkitystä, työn vaikuttavuutta, yhteistyön merkitystä sekä alueen toimivia käytänteitä. Tarve tähän nousee palvelujärjestelmän muutoksesta, rahoituksen pirstaleisuudesta, tavoitteesta nostaa työllisyysastetta sekä pyrkimyksestä asiakastarpeista lähtevään toimintatapaan.

 

Yksilö- ja ryhmävalmennus täsmätyökykyisille nuorille

ASKELMAT-hankkeen osatoteuttajat Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti tarjoavat yksilö- ja ryhmävalmennusta, jossa alle 30-vuotiaat täsmätyökykyiset nuoret saavat tukea työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä oman polun löytämiseen.

 • Yksilövalmennus tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea polulla kohti opiskelua tai työelämää. Valmennuksen kesto määräytyy aina nuoren tarpeen mukaan ja se voi sisältää monenlaista tukea ja apua. Yhteydenotot: Kiia Saarikivi, kiia [dot] saarikiviatdila [dot] fi, p. 044 713 2029
 • Ryhmävalmennus on yhteistoiminnallista työskentelyä, joka tarjoaa nuorelle oppimisympäristön ja tukea oman työllistymispolun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus kestää viisi kuukautta ja kokoontumisia on noin kerran viikossa. Yhteydenotot: Aino Hoskola, aino [dot] hoskolaatharjulan [dot] fi, p. 041 730 6337

 

Julkaisut

 

Täsmätyö terminä ja ilmiönä -tietoisku

Mikä täsmätyö? Mitä täsmätyökykyisyys tarkoittaa? LAB-ammattikorkeakoulun ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hankkeen asiantuntijat Ulla Huhtalo ja Maina Seppälä keskustelevat tietoiskussa täsmätyöstä käsitteenä ja ilmiönä. Tietoisku on tallenne on 13.9.2022 Täsmätyötiistaista, katso tästä.

 

Moninaisuus voimavarana podcast-sarja

Podcast-sarjassa keskustellaan vaihtuvien vieraiden kanssa työllisyyden hoitoon, täsmätyökykyyn ja moninaisiin työelämän ilmiöihin liittyen. Keskustelua ohjaa hankkeen asiantuntija Maina Seppälä.

 1. osa: Nikon tarina kohti työkykyä ja uutta alaa
 2. osa: Nikon polulla ollut tärkeä työntekijä Annika kertoo työstään työllisyyden hoidon parissa
 3. osa: Annikan yhteistyöverkostosta kuullaan Anniinaan ajatuksia työllisyyden hoidon kentästä ja yhteistyön merkityksestä

 

Blogitekstit ja artikkelit

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen (Outi Jokinen 7/2021)

Täsmätyö laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia (Ulla Huhtalo & Outi Jokinen 10/2021)

Millaiset ihmiset, sellainen työyhteisö (Outi Jokinen 3/2022)

Täsmätyökyvyllä työelämään – mitä se edellyttää työnantajalta? (Reetta Konttinen 10/2022)

Välityömarkkinoilta yksilöllisiä polkuja työelämään (Outi Jokinen 11/2022)

 

Uutiset

Täsmätyökykyisten nuorten potentiaali käyttöön oikeanlaisella tuella ja työtehtävien räätälöinnillä (17.12.2021)

Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta (24.2.2022)

 

Uutiskirjeet ja esitteet

 

Sosiaalinen media

Löydät Päijät-Hämeen täsmätyöhankkeet Instagramista @moninaisuus_voimavarana. Tällä tilillä haluamme lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistämisestä sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentamisesta. Teemme näkyväksi hankkeiden arkea ja toimintamuotoja. Tervetuloa seuraamaan!

Muualta sosiaalisesta mediasta meidät löytää #polkuaetsimässä #omataskelmat.

 

Haluatko mukaan toimintaan, kuulla lisää tai tehdä yhteistyötä?

Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

 

Tavoitteet
1) Yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku
2) Edistää nuorten osatyökykyisten työllistymistä alueella vahvistaen heidän työ- ja toimintakykyään
3) Löytää alueelle lisää osaavaa ja työnantajien tarpeisiin sopivaa työvoimaa
4) Juurruttaa uudenlainen toimintamalli alueen työllistymistä edistävään toimintaan ja työyhteisöihin
5) Lisätä työyhteisöjen moninaisuutta edistävää osaamista

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.
Hankkeen vaikuttavuus
Lahden alueen valmiudet osatyökykyisten nuorten työllistämiseen ja ohjaamiseen paranevat alueelle muodostuneen kolmannen sektorin palvelukokonaisuuden ja yhteistyöverkoston myötä. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja poluttuminen opintoihin tai työelämään helpottuu ja mahdollistuu.

Askel askeleelta -mallin pilottiin osallistuu hankkeen aikana 50 osatyökykyistä nuorta ja 15 työntekijää. Vähintään 50 % osallistuneista nuorista löytää mallin tuella paikkansa jatkopoluilla ja 75% kokee työelämätaitojensa vahvistuneen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Outi Jokinen
TKI-asiantuntija
outi [dot] jokinenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti