ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Kuva
ASKELMAT logo
ASKELMAT -hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa selkiytetään täsmätyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi.

NUORELLE tukea oman polun löytämiseen yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

TYÖLLITYMISTÄ EDISTÄVILLE TOIMIJOILLE tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on koota ja lisätä tietoa tukea tarvitsevien ja täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen liittyvistä hyvistä käytänteistä sekä 3. sektorin roolista työllistämisen kentällä.

TYÖYHTEISÖILLE tietoa työelämän moninaisuudesta ja täsmätyökykyisten työllistymiseen ja ohjaamiseen liittyvistä keskeisistä asioista.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Täsmätyötiistait

ASKELMAT-hanke käynnisti joulukuussa 2021 täsmätyötiistait yhdessä KUNTO - Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämeessä ja Työelämädiili -hankkeiden kanssa. Hankkeita yhdistää osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentaminen.

Täsmätyötiistait jatkuvat tammi-malliskuussa ASKELMAT ja KUNTO -hankkeiden järjestämänä. Täsmätyötiistait ovat nyt puolen tunnin tietoiskuja tiistai-iltapäivässä klo 13-13.30. Tietoiskut myös tallennetaan ja tallenteet ovat näkyvissä Askelmat ja Kunto -hankkeiden nettisvuilla kaksi viikkoa.

Teemat:

 • 21.3. klo 13-13.30 Täsmätyö työelämässä (katso tallenne tästä)

 

Julkaisut


Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville -työkirja

Osallisuuspolkumallinnuksen sisältävä työkirja syntyi hankkeessa tehdyn pilotoinnin ja kehittämistyön tuloksena. Työkirjassa on kuvattu täsmätyökykyisen nuoren osallisuuspolun tärkeät vaiheet sekä erilaisia menetelmiä ja tehtäviä näihin vaiheisiin. Vaiheissa on hyödynnetty nuorten ja työllistymistä edistävien toimijoiden kokemuksia, joita on kartoitettu hankkeen yksilö- ja ryhmävalmennuksessa sekä erilaisissa työpajoissa ja tilaisuuksissa.

Tutustu työkirjaan:
Matka osallisuuteen: Osallisuuden edistämisen menetelmiä nuorten aikuisten kanssa työskenteleville (Aino Hoskola, Ulla Huhtalo, Outi Jokinen, Reetta Konttinen, Kiia Saarikivi ja Maina Seppälä 1/2023)

 

Tahtotila(t)on? -video

Tahtotila(t)on? -videossa tuodaan esiin valmennuksiin osallistuneiden nuorten mielenmaisemaa, kokemuksia, ajatuksia ja toiveita. Näitä on kartoitettu erityisesti hankkeen yksilö- ja ryhmävalmennuksissa sekä erilaisissa työpajoissa.

Musiikki: Von Valle – Vaikeet Ymmärtää
Koordinointi: Outi Jokinen, LAB-ammattikorkeakoulu
Sisällöntuotanto, ideointi ja käsikirjoitus: Outi Jokinen, LAB, Aino Hoskola, Harjulan Setlementti, ASKELMAT-ryhmävalmennuksen nuoret
Videotuotanto: Digiland Oy

 

Täsmätyö terminä ja ilmiönä -tietoisku

ASKELMAT -hankkeen asiantuntijat Ulla Huhtalo ja Maina Seppälä keskustelevat tietoiskussa täsmätyöstä käsitteenä ja ilmiönä. Tietoisku on tallenne on 13.9.2022 Täsmätyötiistaista, katso tästä.

 

Moninaisuus voimavarana podcast-sarja

Podcast-sarjassa keskustellaan työllisyyden hoitoon, täsmätyökykyyn ja moninaisiin työelämän ilmiöihin liittyen. Keskustelua ohjaa hankkeen asiantuntija Maina Seppälä.

 1. osa: Nikon tarina kohti työkykyä ja uutta alaa
 2. osa: Nikon polulla ollut tärkeä työntekijä Annika kertoo työstään työllisyyden hoidon parissa
 3. osa: Annikan yhteistyöverkostosta kuullaan Anniinaan ajatuksia työllisyyden hoidon kentästä ja yhteistyön merkityksestä

 

Blogitekstit ja artikkelit

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen (Outi Jokinen 7/2021)

Täsmätyö laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia (Ulla Huhtalo & Outi Jokinen 10/2021)

  Millaiset ihmiset, sellainen työyhteisö (Outi Jokinen 3/2022)

   Täsmätyökyvyllä työelämään – mitä se edellyttää työnantajalta? (Reetta Konttinen 10/2022)

   Välityömarkkinoilta yksilöllisiä polkuja työelämään (Outi Jokinen 11/2022)

   Facing the challenges of increasingly diverse working life – Everyone’s contribution will be needed, teoksessa LAB Health Annual Review 2022 s. 88-103 (Ulla Huhtalo, Outi Jokinen, Reetta Konttinen & Maina Seppälä 11/2022)

   Täsmätyökykyisten työllistymiseen tukea ja tietoa (Helena Hatakka ja Emmaliina Vilkki 12/2022)

   Verkostotyön ja -työttömyyden vaikutuksia työllisyyden hoitoon (Outi Jokinen 12/2022)

    

   Uutiset

   Täsmätyökykyisten nuorten potentiaali käyttöön oikeanlaisella tuella ja työtehtävien räätälöinnillä (17.12.2021)

   Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta (24.2.2022)

   Somehaaste tekee näkyväksi Päijät-Hämeen alueella tehtävää sosiaalisesti vastuullista työtä (20.12.2022)

    

   Materiaalit

    

   Sosiaalinen media

   Löydät Päijät-Hämeen täsmätyöhankkeet Instagramista @moninaisuus_voimavarana. Tällä tilillä haluamme lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistämisestä sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentamisesta. Teemme näkyväksi hankkeiden arkea ja toimintamuotoja. Tervetuloa seuraamaan!

   Muualta sosiaalisesta mediasta meidät löytää #polkuaetsimässä #omataskelmat.

    Tavoitteet
    1) Yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku
    2) Edistää nuorten osatyökykyisten työllistymistä alueella vahvistaen heidän työ- ja toimintakykyään
    3) Löytää alueelle lisää osaavaa ja työnantajien tarpeisiin sopivaa työvoimaa
    4) Juurruttaa uudenlainen toimintamalli alueen työllistymistä edistävään toimintaan ja työyhteisöihin
    5) Lisätä työyhteisöjen moninaisuutta edistävää osaamista

    Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.
    Hankkeen vaikuttavuus
    Lahden alueen valmiudet osatyökykyisten nuorten työllistämiseen ja ohjaamiseen paranevat alueelle muodostuneen kolmannen sektorin palvelukokonaisuuden ja yhteistyöverkoston myötä. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja poluttuminen opintoihin tai työelämään helpottuu ja mahdollistuu.

    Askel askeleelta -mallin pilottiin osallistuu hankkeen aikana 50 osatyökykyistä nuorta ja 15 työntekijää. Vähintään 50 % osallistuneista nuorista löytää mallin tuella paikkansa jatkopoluilla ja 75% kokee työelämätaitojensa vahvistuneen.

    Tietosuojailmoitus

    Projektipäällikkö
    Outi Jokinen
    TKI-asiantuntija
    outi [dot] jokinenatlab [dot] fi
    Yhteistyössä
    Sijainti