ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Kuva
ASKELMAT logo
ASKELMAT - hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista.

Hankkeessa selkiytetään osatyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi. Tavoitteena on nostaa esiin vaikeimmin työllistyvien henkilöiden potentiaali työmarkkinoilla, tukea heidän voimavarojaan sekä koota tietoa, jonka avulla työyhteisöt saavat valmiuksia täsmätyökykyisten nuorten työllistämiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu
Tavoitteet
1) Yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku
2) Edistää nuorten osatyökykyisten työllistymistä alueella vahvistaen heidän työ- ja toimintakykyään
3) Löytää alueelle lisää osaavaa ja työnantajien tarpeisiin sopivaa työvoimaa
4) Juurruttaa uudenlainen toimintamalli alueen työllistymistä edistävään toimintaan ja työyhteisöihin
5) Lisätä työyhteisöjen moninaisuutta edistävää osaamista

Askel askeleelta -mallin pilottiin osallistuu hankkeen aikana 50 osatyökykyistä nuorta ja 15 työntekijää. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.
Hankkeen vaikuttavuus
Lahden alueelle muodostunut kolmannen sektorin palvelukokonaisuus ja yhteistyöverkosto vahvistavat toimijoiden työllistymisen tuen osaamista. Osaamisen jakamisen avulla työyhteisöjen moninaisuutta tukeva toimintakulttuuri ja osaaminen kehittyvät sekä valmiudet osatyökykyisten nuorten työllistämiseen paranevat. Nuorten osaamisen merkitys tasavertaisina työyhteisönjäseninä sekä voimavarat ja potentiaali työmarkkinoilla tunnistetaan. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja poluttuminen opintoihin tai työelämään helpottuu ja mahdollistuu. Vähintään 50 % osallistuneista nuorista löytää mallin tuella paikkansa jatkopoluilla ja 75% kokee työelämätaitojensa vahvistuneen.

Tietosuojailmoitus

Yhteistyössä
Sijainti