ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä

Kuva
ASKELMAT logo
ASKELMAT -hankkeen avulla haetaan ratkaisuja 18-29-vuotiaiden nuorten työ- tai opiskelupolun löytämiseksi niiden nuorten osalta, joilla työllistyminen ei ole mahdollista ilman pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista työ- ja toimintakyvyn tukemista. Hankkeessa selkiytetään täsmätyökykyisten, työelämän ulkopuolella olevien nuorten palvelupolkuja ja kehitetään kolmannen sektorin palvelukokonaisuutta ja yhteistyöverkostoja työllistymisen tueksi.

NUORELLE tukea oman polun löytämiseen yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin.

TYÖYHTEISÖILLE työajatyöskentelyä, jossa kootaan ja lisätään tietoa täsmätyökykyisten nuorten työllistymiseen ja ohjaamiseen liittyvistä keskeisistä asioista.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvoinnin palveluinnovaatiot
Projektissa tapahtuu

ASKELMAT-hankkeessa tarkoitamme moninaisuudella laajasti erilaisia työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Ne voivat olla ihmisen näkyviä ja näkymättömiä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka tekevät hänestä juuri omanlaisensa toimijan.

Osatyökykyisyyden sijaan puhumme täsmätyökykyisyydestä, jolla tarkoitamme kykyä suorittaa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä. Täsmätyökykyisellä ihmisellä on käytössään työkyky räätälöidyn työtehtävän toteuttamiseen.
 

Työpajat

ASKELMAT-hanke järjestää vuoden 2022 aikana maksuttoman työpajasarjan, jonka tarkoituksena on kehittää täsmätyökykyisten nuorten ohjaamiseen liittyvää osaamista ja yhteistyöverkostoja yhdessä erityisesti alueen 3. sektorin edustajien, tukityöllistettyjen nuorten sekä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, joilla on kokemusta nuorten tukityöllistämisestä. Työpajat toimivat foorumina nuorten ja työelämän välillä, ja ne mahdollistavat avoimen keskustelun työelämätaidoista sekä täsmätyökykyisen työllistymisen tuesta. Tarkoitus on löytää yhdessä keskustellen keinoja, joilla voidaan lisätä työyhteisöjen moninaisuusosaamista.

 

Tulevat työpajat ja teemat

 • 31.8.2022 klo 13-15 Täsmätyökykyisen ohjaaminen
 • 21.9.2022 klo 13-15 Työn räätälöiminen
 • 19.10.2022 klo 13-15 Työllistymisen mahdollisuudet

Teemat ovat alustavia ja voivat vielä tarkentua osallistujien toiveiden pohjalta.

 

Täsmätyötiistait

Täsmätyötiistait ovat Päijät-Hämeen täsmätyöhankkeiden yhteinen tapahtuma joka kuun 2. tiistai klo 8.30-9.30. Ohjelmassa ajankohtaiset terveiset täsmätyökyky-hankkeista ja keskustelua täsmätyökyvyn, työllisyyden ja osallisuuden teemoista


Seuraavat täsmätyötiistait:

 • 9.8.2022
 • 13.9.2022
 • 11.10.2022
 • 8.11.2022
 • 13.12.2022

 

Järjestämässä:
ASKELMAT - Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä, KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään, Tuetusti työhön ja osallisuuteen Päijät-Hämessä ja Työelämädiili -hankkeet

 

 

Yksilö- ja ryhmävalmennus täsmätyökykyisille nuorille

ASKELMAT-hankkeen osatoteuttajat Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti tarjoavat yksilö- ja ryhmävalmennusta, jossa alle 30-vuotiaat täsmätyökykyiset nuoret saavat tukea työelämävalmiuksien kehittämiseen sekä oman polun löytämiseen.

 • Yksilövalmennus tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea polulla kohti opiskelua tai työelämää. Valmennuksen kesto määräytyy aina nuoren tarpeen mukaan ja se voi sisältää monenlaista tukea ja apua.
 • Ryhmävalmennus on yhteistoiminnallista työskentelyä, joka tarjoaa nuorelle oppimisympäristön ja tukea oman työllistymispolun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus kestää viisi kuukautta ja kokoontumisia on noin kerran viikossa.

 

Yhteystiedot

Haluatko mukaan toimintaan, kuulla lisää tai tehdä yhteistyötä?
Ole yhteydessä tai jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

Yksilövalmennus
Kiia Saarikivi, kiia [dot] saarikiviatdila [dot] fi, p. 044 713 2029

Ryhmävalmennus
Aino Hoskola, aino [dot] hoskolaatharjulan [dot] fi, p. 041 730 6337

Työpajat, täsmätyötiistait, Mikä ihmeen täsmätyö? -opintojakso ja yhteistyö
Outi Jokinen, outi [dot] jokinenatlab [dot] fi, p. 050 516 0678

 

Julkaisut

 

Sosiaalinen media

Löydät Päijät-Hämeen täsmätyöhankkeet Instagramista @moninaisuus_voimavarana. Tällä tilillä haluamme lisätä tietoa osa-/täsmätyökykyisten työllistymisen edistämisestä sekä inhimillisen ja monimuotoisen työelämän rakentamisesta. Teemme näkyväksi hankkeiden arkea ja toimintamuotoja. Tervetuloa seuraamaan!

Muualta sosiaalisesta mediasta meidät löytää #polkuaetsimässä #omataskelmat.

 

Blogitekstit ja artikkelit

Osatyökykyisten nuorten työllistymistä edistetään yhteiskehittäen (8.7.2021)

 • Outi Jokinen

Täsmätyö laajentaa työllistymisen mahdollisuuksia (6.10.2021)

 • Ulla Huhtalo & Outi Jokinen

Millaiset ihmiset, sellainen työyhteisö (28.3.2022)

 • Outi Jokinen

 

Uutiset

Täsmätyökykyisten nuorten potentiaali käyttöön oikeanlaisella tuella ja työtehtävien räätälöinnillä (17.12.2021)

Nuoret kaipaavat työssä vastavuoroisuutta ja rakentavaa palautetta (24.2.2022)

 

Uutiskirjeet ja esitteet

Tavoitteet
1) Yhteiskehittää Lahden kaupungin alueella toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa portaittain etenevä työllisyyttä kohti johtava polku, Askel askeleelta -osallisuuspolku
2) Edistää nuorten osatyökykyisten työllistymistä alueella vahvistaen heidän työ- ja toimintakykyään
3) Löytää alueelle lisää osaavaa ja työnantajien tarpeisiin sopivaa työvoimaa
4) Juurruttaa uudenlainen toimintamalli alueen työllistymistä edistävään toimintaan ja työyhteisöihin
5) Lisätä työyhteisöjen moninaisuutta edistävää osaamista

Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti ry. Hankkeen rahoitus koostuu Euroopan sosiaalirahaston, Lahden kaupungin ja toteuttajien omarahoitusosuuksista.
Hankkeen vaikuttavuus
Lahden alueen valmiudet osatyökykyisten nuorten työllistämiseen ja ohjaamiseen paranevat alueelle muodostuneen kolmannen sektorin palvelukokonaisuuden ja yhteistyöverkoston myötä. Hankkeeseen osallistuneiden nuorten työelämätaidot vahvistuvat ja poluttuminen opintoihin tai työelämään helpottuu ja mahdollistuu.

Askel askeleelta -mallin pilottiin osallistuu hankkeen aikana 50 osatyökykyistä nuorta ja 15 työntekijää. Vähintään 50 % osallistuneista nuorista löytää mallin tuella paikkansa jatkopoluilla ja 75% kokee työelämätaitojensa vahvistuneen.

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Outi Jokinen
TKI-asiantuntija
outi [dot] jokinenatlab [dot] fi
Yhteistyössä
Sijainti