Täsmätyöllistämisen tietopaketista vinkkejä monimuotoisempaan työyhteisöön

Kuva
Julkaisun kansikuva
Juuri julkaistu täsmätyöllistämisen tietopaketti tarjoaa infoa ja vinkkejä organisaation moninaisuuden edistämiseen, monimuotoisemman työyhteisön rakentamiseen sekä täsmätyökykyisten rekrytoimiseen ja ohjaamiseen työpaikalla. Samalla se haastaa pohtimaan työyhteisön vastaanottavuutta ja yrityksen sosiaalisesta vastuullisuutta.

Suomessa on arviolta 70 000 erityistä tukea tarvitsevaa täsmätyökykyistä osaajaa, joista suurin osa on työttöminä. Yli puolella työikäisistä on vähintään yksi vamma tai pitkäaikaissairaus. Moni heistä käy työssä normaalisti, mutta osalla tilanne vaikuttaa työn tekemiseen.

Tietopakettia työstänyt LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija Outi Jokinen nostaa esiin myös sen, että usea töissä oleva tai töitä hakeva ei täytä työpaikan vaatimuksia. Jotta työnhakijat ja työpaikat saadaan kohtaamaan, sekä työnhakijat että työnantajat tarvitsevat tukea. Huomiota tulee kiinnittää myös työyhteisöjen vastaanottavuuteen ja moninaisuusosaamiseen. Yksi vastaus työvoiman saatavuuteen on työn täsmäyttäminen ja räätälöiminen yksilöllisesti.

Täsmätyö on kohdennettuja tai räätälöityjä työtehtäviä, jotka on suunniteltu tekijälleen. Kun työtehtäviä uudelleen määritellään tekijöiden kykyjen mukaisesti, ovat tekijät täysin työkykyisiä kyseisessä tehtävässä. ”Jokainen meistä voi jossain vaiheessa työuraansa tarvita ja hyötyä työn täsmäyttämisestä”, Jokinen muistuttaa.

Täsmätyöllistämisen tietopaketti kertoo tiiviissä muodossa muun muassa moninaisuuden tuomista hyödyistä, esteettömästä rekrytoinnista, palkkaukseen saatavista tuista sekä työn muokkaamisen keinoista. Samalla infot ja vinkit tarjoavat tukea jokaisen työntekijän työsuhteen eri vaiheisiin, huomioiden työntekijöiden yksilöllisyyden. Tietopaketin loppuun on koottu lisätietolinkkejä, joiden kautta aiheisiin pystyy tutustumaan syvemmin.

Tutustu tietopakettiin!


Tietopaketti on tuotettu osana ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä -hanketta. Lue lisää: lab.fi/projekti/askelmat.

Lisätiedot:

Outi Jokinen
TKI-asiantuntija
outi [dot] jokinenatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset