Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen

Kuva
Ympäristövastuullisien palvelujen kehittämistä työpajassa Anttilanmäellä
Askel-projektissa kehitetään kolmea ympäristövastuullista palvelua asukasyhteisöille. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry ja Asunto Oy Jalkarannan-Metsä. Tulokset julkaistaan Anttilanmäen kyläjuhlassa elokuussa 2021.

Palveluja kehitetään asukasyhteisöjen ja yritysten kanssa palvelumuotoilua hyödyntäen. Käyttäjälähtöinen palvelujen kehittäminen aloitettiin kartoittamalla asukkaiden tarpeita ja toiveita haastatteluilla sekä pitämällä työpaja Anttilanmäellä. Palveluja pilotoidaan testiversioilla vaiheittain hankkeen aikana yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektissa mukana olevat yritykset ja palvelukonseptit ovat: paikallisen Torikauppa Pupun Pupubiili, ohjelmistoyritys CoReorientin Lainaamo-alusta ja energiayhtiö Lahti Energian Reiot-palvelu.

Pupubiili kuljettaa kasvikset torilta kotiovelle ja idea on tutustuttaa asiakkaat helppojen reseptien ja kasvispainotteisen ruoan kautta kotimaisiin satokauden tuotteisiin ja ruoanlaiton helppouteen kiireisenkin arjen keskellä. Reiot – kodin olosuhdemittauspalvelun avulla asukas voi lähteä tutkimaan esimerkiksi lämmitysenergian tai vedenkäytön kulutusta ja sitten tehdä toimenpiteitä kustannusten ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi omassa asunnossaan. Digitaalinen lainaamoalusta yhteiskäyttötavaroille helpottaa paikallista lainaamista ja näin vähentää tarvetta ostaa uusia tavaroita.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

Askeleen ensimmäinen video on julkaistu LAB Focus -youtubekanavalla!

Ilmastohaasteet ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaikuttavat jo monien kulutusvalintoihin. Asumisesta ja liikkumisesta aiheutuvien päästöjen osuus suomalaisen hiilijalanjäljestä on suuri. Vähähiiliseen elämäntapaan siirtymiseksi tarvitaan uudenlaisia kuluttamisen tapoja ja ilmastonmuutosta hillitseviä palveluja. Kuluttajia tulisi kannustaa muutokseen tuottamalla sellaisia vähähiilisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä ja sopivat käyttäjien kiireiseen arkeen.

Videolla pääset kurkistamaan Askeleen ensimmäiseen työpajaan: mistä asukaslähtöisissä palveluissa on kyse ja mitä ajatuksia ympäristövastuullisuus herättää Anttilanmäen asukkaissa. Työpajassa oli mukana alueen asukkaita, palvelumuotoilun asiantuntijoita sekä kolme yritystä kehitettävine palveluineen. Videon kuvaus ja editointi HNRI Oy.

 

Ympäristövastuullisella palvelumuotoilulla helpotetaan kuluttajien arkea

Askel-projektissa on julkaistu LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin yliopettaja Mirja Kälviäisen tietokirja ympäristövastuullisesta palvelumuotoilusta. Ympäristövastuullisten palvelujen muotoilu on tällä hetkellä kasvava trendi palvelumuotoilussa. Julkaisussa avataan esimerkiksi sitä, miten kuluttajia pitäisi kannustaa ilmastohaasteiden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämättömiin muutoksiin, tuottamalla heille sellaisia palveluja ja prosesseja, jotka sopivat luontaisesti kiireiseen arkeen. 

”Laadullinen käyttäjätutkimus ja käyttäytymisen muutokseen pyrkivä psykologinen tutkimus kertovat, että muutoksen aikaansaamiseksi kiireisen arjen keskelle tarvitaan muutosta tukeva prosessi. Kuluttajia ei auta pelkästään käskeä tekemään asioita toisin, vaan sekä julkisen sektorin että yritysten tulisi auttaa heitä omaksumaan uusia, ympäristövastuullisia toimintatapoja”, sanoo Mirja Kälviäinen. Mirjan ympäristövastuullisten palvelujen kehittämistietoa sovelletaan käytäntöön Askel-projektissa.

Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta -julkaisu on luettavissa Theseuksessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/345227

Työpajassa kuultiin Anttilanmäen asukkaiden ajatuksia kehitettävistä palveluista
Anttilanmäellä järjestetyssä työpajassa kuultiin asukkaiden ajatuksia kehitettävistä palveluista. Kuvat: Olli Punto.

 

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on parantaa pk-yritysten kykyä kehittää uusiutuville markkinoille kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvia palveluja, jotka auttavat kuluttajia siirtymään kohti vähähiilistä asumista ja kuluttamista.
Hankkeen vaikuttavuus
Projektissa tuotetun tiedon ansiosta kierto- ja jakamistalouden palveluliiketoiminta lisääntyy Päijät-Hämeen asukasyhteisöissä ja tietoa asukasyhteisöille kohdistettujen vähähiilisten palvelujen mahdollisuuksista on paremmin saatavilla yrityksille.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Carita Tanskanen
TKI-asiantuntija
carita [dot] tanskanenatlab [dot] fi
Sijainti