#digitie - Digiosaamista maaseudun yrittäjille

Kuva
ruispelto
#digitie-hanke edistää Päijät-Hämeen maaseudun yritysten mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan avulla. Koulutushanke kasvattaa maaseudun yritysten osaamista uusiin digitaalisiin markkinoinnin ratkaisuihin liittyen ja mahdollistaa tätä kautta yritysten liiketoiminnan kasvun.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maaseudun yritysten liiketoiminnan kasvua edistämällä maaseudun yritysten digitaalisen markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan osaamista sekä luomalla yrityksille edellytykset näiden hyödyntämisen jatkuvuudelle.

Lisäksi tavoitteena on edistää yritysten välistä verkostoitumista sekä tunnistaa yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita viemään yhdessä jotakin digitaalisen markkinoinnin teemaa käytäntöön yritysryhmähankkeena.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa suunnitellaan Päijät-Hämeen maaseudun yrityksille suunnattu digitaalisen markkinoinnin koulutusmalli, joka järjestetään kolme kertaa hankkeen aikana alueellisesti lähellä yrittäjiä. Koulutukset koostuvat kaikille avoimista tietoiskuista sekä pienemmälle ryhmälle järjestettävästä käytännönläheisestä valmennusohjelmasta, johon haetaan osallistujia avoimen haun kautta. Viestimällä koulutuksen avulla toimintaansa kehittäneistä yrityksistä pyritään vaikuttamaan myös laajemmin yritysten innokkuuteen hyödyntää digitaalista markkinointia toiminnassaan.
Hankkeen vaikuttavuus
Digitaalisten ratkaisujen avulla yritykset pystyvät tehostamaan prosessejaan sekä kasvattamaan liiketoimintaansa. Osalle yrityksistä uudet taidot voivat mahdollistaa jopa kansainvälisen kasvun verkkoliiketoiminnan avulla. Koulutushankkeen tavoitteena on monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja parantaa työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä uusien digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien avulla. Referenssiyritysten avulla tavoitteena on vaikuttaa myös laajemmin suomalaisten pk-yritysten innokkuuteen hyödyntää digitaalista markkinointia toiminnassaan.
Projektipäällikkö

Uutiset aiheesta

Tapahtumat