Kulttuuriala (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta, 60 op

Next enrollment date
-

Syvennä taiteellista ja teoreettista osaamistasi kuvataiteen YAMK-opinnoissa

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lähtökohtana on henkilökohtaiseen näkemykseen perustuva, riippumaton taiteen tekeminen ja sen tutkiminen. Taiteellisen työskentelyn lisäksi koulutuksessa painotetaan taiteilijoiden valmiuksia tuoda omaa osaamistaan ja tuotantoaan esille sekä visuaalisesti, suullisesti että kirjallisesti. 

Opinnoissa syvennät omaa taiteellista ja teoreettista osaamistasi. Lisäksi saat valmiuksia tuoda omaa osaamistasi ja tuotantoasi esille.

Opetus on monimuoto-opetusta, opinnot järjestetään etukäteen sovittuina ajankohtina, osittain kampuksella ja osittain verkossa. Ohjaus toteutetaan pääasiassa ryhmässä ja opiskelijan omaa taiteellista kehittymistä tukevat opettajatuutorit.

Opinnäytetyö on henkilökohtainen taideprojekti, josta kirjoitetaan raportti. Kuvataiteen yhteisiä opinnäytetyönäyttelyitä on järjestetty viime vuosina esimerkiksi Forum Boxissa ja Kaapelitehtaalla Helsingissä. Opinnäytetyö voi olla muutakin kuin perinteinen taidenäyttely.

Kuva
 Art supplies

Kesähaun esivalintatehtävät ja valintakoeohjeistukset

Katso täältä kesähaun koulutusten mahdolliset esivalintatehtävät sekä valintakoeohjeistukset!

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi