Kuvataiteilija (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta, 60 op

Next enrollment date
-

Kuvataiteen opiskelu, kuvataide

Syvennä taiteellista ja teoreettista osaamistasi kuvataiteen YAMK-opinnoissa

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon painopisteenä on julkisen taiteen osaamisen vahvistaminen. Koulutus antaa hyvät perusteet julkisen taiteen tekemiseen sekä alan asiatuntijana toimimiseen.

Opiskelu perustuu taiteellisen näkemyksen toteuttamiseen julkisen taiteen keinoin sekä yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. Lisäksi koulutuksessa painotetaan valmiuksia tuoda omaa osaamistaan ja tuotantoaan esille sekä visuaalisesti, suullisesti että kirjallisesti.

Keskeinen osa opintoja on myös opinnäytetyö. Kuvataiteen ylemmän tutkinnon (YAMK) opinnäyte muodostuu julkisen taiteen suunnitteluprojektista ja sitä koskevasta kirjallisesta raportista.  

Opetus tapahtuu joustavasti monimuoto-opetuksena. Kuvataiteen YAMK-opinnot järjestetään etukäteen sovittuina ajankohtina pääosin verkossa. Osa ohjauksesta toteutetaan Lappeenrannan kampuksella LABin työpajoissa. 

Kuva
LAB student.

Hae syksyn yhteishaussa 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae 4.–14.9.2023. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi