Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, verkko-opinnot, 90 op

Next enrollment date
-

LAB-yamk-sosionomi

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä ja uudistamista

Koulutuksen lähtökohtana on lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallinen kehittäminen osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taustalla vaikuttavat sote-uudistus, kansallinen lapsistrategia ja lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma. Niiden tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät ja paremmin yhteensovitettavat palvelut.

Sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutuksessa keskitytään lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja niiden yhteensovittamisen kysymyksiin, monitoimijaiseen työskentelyyn sekä palvelujen sisällöllisiin kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten osallisuuteen, varhaiseen tukemiseen sekä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen.

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä erilaisissa työympäristöissä.

Opintojaksoihin sisältyy keskimäärin kaksi opetuspäivää per 5 op opintojakso. Opetus on pääsääntöisesti arkisin klo 8–16 ja se toteutetaan verkko-opetuksena. Koulutus suoritetaan kokonaan etänä. Oppimisympäristönä toimii Moodle.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi