LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus edistävät alueellista yritysyhteistyötä

Kuva
Lahden satama
LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus ovat syventäneet yhteistyötään koulutuksen lisäksi myös alueen yrityksiä palvelevaksi. Päijäthämäläiset yritykset ovat halukkaita ja motivoituneita tekemään yhteistyötä oppilaitosten kanssa turvatakseen osaavien ammattilaisten saatavuuden. Oppilaitosten välinen yhteistyö helpottaa yritysten tarpeisiin vastaamista ja tekee oppilaitosyhteistyöstä yrityksille mutkattomampaa.

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus ovat kehittäneet oppilaitosten alueellista yritysyhteistyötä keskinäisen verkostoitumisen kautta tukeakseen yrityksiä rekrytointihaasteissa ja helpottaakseen opiskelijoiden etenemistä työelämään. Yhteistyötä on syvennetty yhteistyösopimuksella, ja kehitystyö jatkuu aiempaa tiiviimpänä.

”Salpaus on meille tärkeä yhteistyökumppani vastaavalla tavalla kuin LUT-yliopistokin. Voimme  yhdessä tarjota yrityksille kokonaisvaltaisempaa yhteistyötä, kun tarjolla on sekä ammatillisen toisen asteen osaaminen että korkeakouluosaaminen”, LAB-ammattikorkeakoulun koulutuksesta vastaava vararehtori Merja Heino kommentoi.

LAB ja Salpaus haluavat olla aidosti päijäthämäläisten yritysten kumppaneita osaamisen kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa sekä tulevaisuuden ja muutosten hallinnassa. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö voi olla esimerkiksi erilaisia työharjoitteluja, projekteja tai opinnäytetöitä. 

”Yrityselämän ei tarvitse tuntea koulutusrakennetta tai tutkintoja. Haluamme sanoittaa yhdessä osaamista, jolle on tarvetta. Myös tulevaisuuden mahdollisuuksista ja toki haasteistakin on tarpeen luoda yhteistä käsitystä”, vararehtori Seija Katajisto Salpauksesta kertoo.

Muita oppilaitosten yhteistyön muotoja ovat muun muassa yhteiset koulutukset yrityksille, ammattikorkeakouluopinnot ammatilliseen koulutukseen yhdistävät MOTARI-opinnot, yrittäjyyden ja kansainvälisyyden edistäminen sekä osaamistarpeiden ennakointi ja osaavan työvoiman kouluttaminen maakunnan tarpeisiin. Tärkeä osa yhteistyötä ovat myös monet yhteiset kehittämishankkeet, kuten oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön kannustava Yritys-Hunter-hanke.

Oppilaitosyhteistyö on yrityksen investointi tulevaisuuteen

Yritys-Hunter-hanke ja siitä syntynyt Lahden elinkeinoelämää hyödyttävä kohtaaosaaja.fi-sivusto on LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Koulutuskeskus Salpauksen yhteinen ponnistus paikallisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyön lisäämiseksi ja yhteydenottojen helpottamiseksi. Verkkosivuston kautta yritykset tavoittavat kaikki kolme oppilaitosta yhdellä yhteydenotolla.

Hankkeessa LAB ja Salpaus rakentavat myös oppilaitosten alueellista yhteistyömallia, jonka tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja Salpauksen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä lahtelaisiin yrityksiin. Yrityksille ja työnantajille tarjotaan niin ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun kuin yliopiston opiskelijoiden osaamista ja väyliä oppilaitosten palvelujen pariin. Oppilaitosyhteistyö edistää samalla myös Lahden kaupungin pito- ja vetovoimaa opiskelu-, työskentely- ja kotikaupunkina.

”Kohtaaosaaja.fi-kanavan kautta yritykset tulevat tietoisemmaksi oppilaitosyhteistyön mahdollisuuksista. Nyt käydään kovaa kilpailua maakuntien, kaupunkien ja yritysten välillä osaavasta työvoimasta. Koulutetut nuoret ja aikuiset, jotka työllistyvät alueen yrityksiin, ovat elinvoiman, kasvun ja kilpailukyvyn perusta – Lahden tulevaisuus”, toteaa projektipäällikkö Niina Ihalainen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:

Merja Heino, vararehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 40 760 5533, merja [dot] heinoatlab [dot] fi

Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus, +358 50 589 7083, seija [dot] katajistoatsalpaus [dot] fi

Niina Ihalainen, projektipäällikkö, Yritys-Hunter, +358 44 708 0083, niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi

Henna Erkamo, opetusalajohtaja, Salpaus, +358 50 385 5598, henna [dot] erkamoatsalpaus [dot] fi 

Latest news

Location