Yritys-Hunter

Kuva
Kohtaa osaaja ajoissa – Yritys-Hunter
Korkea työttömyys on yksi Lahden kaupungin kriittisimmistä haasteista. Lisäksi tilannetta kuormittaa korkeasti koulutettujen työttömien poismuutto ja samalla kouluttamattomien työttömien sisäänmuutto. Lahden seudulla korkeakoulutettujen pitovoima on heikkoa, koska valmistuneet eivät löydä töitä – yritykset ja osaajat eivät kohtaa.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kiinnittymistä ja työllistymistä alueen työelämään ja yrityksiin on tärkeä tukea entistä vahvemmin alueellisessa yhteistyössä ja yrityslähtöisesti.

Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakensivat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia työllisyyskehityksen suunnan kääntämiseksi parempaan suuntaan.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Kuntarahoitus
Yksikkö
Liiketoiminta
Projektissa tapahtuu

Tukea opiskelijoiden opintojen aikaiseen verkostoitumiseen

Opiskelijoille rakennettiin työkalu opintojen aikaista verkostoitumista ja osaamisen sanoittamista tukemaan. Verkostoitumisen tärkeydestä puhutaan paljon, mutta se ei välttämättä ole päällimmäisenä opiskelijoiden mielessä kaiken muun opintoihin liittyvän keskellä.

Verkostotyökalu auttaa opiskelijoita hahmottamaan verkostonsa ja herättelee heitä panostamaan työelämässä syntyviin kontakteihin. Osaamista on helpompi sanoittaa, kun omaa osaajaprofiiliaan voi täydentää aktiivisesti läpi opintojen. Kun opiskelijalla on selkeä kuva omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä verkostostaan, kynnys työharjoittelu- ja työpaikkojen löytymiseen madaltuu.

 

Älä anna tulevaisuuden osaajien livahtaa käsistäsi – kohtaa osaaja ajoissa

Animaatiovideolla kerrotaan opiskelijayhteistyöstä, jonka kautta voi löytyä osaavia tekijöitä ja uutta näkemystä yrityksiin.

Lahden seudun monipuolisissa oppilaitoksissa koulutetaan tulevaisuuden ammattilaisia monille eri aloille. LAB-ammattikorkeakoulussa, LUT-yliopistossa ja Koulutuskeskus Salpauksessa on lähes 30 000 opiskelijaa. Opiskelijat tulevat niin Suomesta kuin ympäri maailmaa.

 


Lahtelaisten yritysten terveiset alueen opiskelijoille

Lahtelaiset eri alojen yritykset kertovat työelämäyhteistyön mahdollisuuksista alueen opiskelijoille.

Videon tuottivat yhteistyössä LABin ja Koulutuskeskus Salpauksen Yritys-Hunter-projektit, Lahden Yliopistokampus sekä Hnri Oy.

Videon ensiesitys nähtiin DuuniExpossa 15.2.2023.

 

Opiskelijoiden terveiset lahtelaisille yrityksille

LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijat kertovat oppilaitos- ja työelämäyhteistyön merkityksestä ja mahdollisuuksista työelämän edustajille alla olevalla videolla.

Opiskelijoiden puheenvuoroissa nousee esiin aktiivisen vuoropuhelun merkitys ja moninaisuuden rikkaus työyhteisölle sekä monet muut huomionarvoiset näkökulmat, jotka korostavat opintojen aikaisten työelämäyhteyksien tärkeyttä.

Video kuvattiin Lahdessa tammi–helmikuussa 2022.

 

Kohtaa osaaja ajoissa -työpajat 1–2

Yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Opiskelijat tarvitsevat työelämäkontakteja työllistyäkseen. 

Järjestimme 8.12.2021 ja 2.2.2022 yhteistyössä Crazy Townin kanssa keskustelevat työpajat, joissa Lahden seudun työelämän edustajat, opiskelijat ja opettajat pääsivät yhdessä tuomaan näkemyksiään esiin ja vaikuttamaan tuleviin kehittämistoimenpiteisiin työelämän ja opiskelijoiden paremman kohtaamisen edistämiseksi. Kiitokset kaikille osallistuneille!

Kehittäminen kohti konkreettisia toimenpiteitä jatkuu tärkeän Kohtaa osaaja ajoissa -teeman ympärillä.

 

Kohtaa osaaja ajoissa -kampanja

Lahdessa toimivat oppilaitokset, LAB, LUT ja Salpaus, vauhdittivat yritysyhteistyötään yhteisen Kohtaa osaaja ajoissa -kampanjan avulla. Lahtelaisille yrityspäättäjille kohdennettu kampanja näkyi ja kuului radiossa, kampanjasivuilla ja sosiaalisessa mediassa loka–joulukuussa 2021. Tavoitteena oli tehdä oppilaitosyhteistyötä entistä tunnetummaksi.


”Oppilaitosyhteistyö on yrityksellesi investointi tulevaisuuteen. Sen kautta voit saada osaavia tekijöitä ja tuoretta ajattelua taloon. Lisäksi solmit parhaimmillaan suhteita, joista kasvaa onnistuneita rekrytointeja.”  Kohtaaosaaja.fi

Seuraa Facebookissa

 

Artikkelit

 

Blogit

 

Podcastit

Tavoitteet
Uuden alueellisen yhteistyömallin tavoitteena oli hankkia LAB-ammattikorkeakoululle, Koulutuskeskus Salpaukselle ja LUT-yliopistolle uusia yrityskontakteja ja tukea oppilaitosten opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sijoittumista ja työllistymistä lahtelaisiin yrityksiin.

Oppilaitosten alueellinen yhteistyömalli edisti Lahden kaupungin strategisia Opiskelu- ja tiedekaupunki 2021 sekä Työllisyyden kuntakokeilu 2021 -kärkihankkeita.

Toimenpiteet:
• Lahtelaisten yritysten tietämyksen kasvattaminen alueen oppilaitoksista ja niiden osaajista
• Jalkautuminen yrityskentälle, uusien yrityskontaktien hankkiminen ja olemassa olevien kehittäminen
• Oppilaitosten alueellisen yhteistyömallin rakentaminen:
Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden (LAB, Salpaus ja LUT) työllistymisen edistäminen tiiviissä alueellisessa yhteistyössä ja yrityslähtöisesti lahtelaisiin yrityksiin, mukaan lukien ura- ja jatko-opinto-ohjaus
• Lahden kaupungin vetovoiman ja pitovoiman edistäminen opiskelu-, työskentely- ja kotikaupunkina

Kohderyhmät:
Lahtelaiset yritykset, julkinen sektori ja järjestöt
Lahden alueen opiskelijat ja vastavalmistuneet (LAB, Salpaus ja LUT)

Yhteistyössä:
Lahden kaupunki
Koulutuskeskus Salpaus
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Toimintaa rahoittaa Lahden kaupunki ja LAB-ammattikorkeakoulu.
Hankkeen vaikuttavuus
Työelämäyhteistyö mahdollistaa uudet harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työmahdollisuudet alueen opiskelijoille ja valmistuville. Tunnettuuden lisääminen kasvattaa yritysten tietämystä alueen oppilaitoksista ja niiden osaajista sekä edistää Lahden kaupungin vetovoimaa ja pitovoimaa opiskelu-, työskentely- ja kotikaupunkina.

Koulutetut nuoret ja aikuiset, jotka työllistyvät alueen yrityksiin, ovat elinvoiman, kasvun ja kilpailukyvyn perusta – Lahden tulevaisuus.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Lahden seudun opiskelijayhteistyö – kohtaa osaaja ajoissa

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat