Innovaatiot

Kuva
Girls face in the mirror

Autamme liiketoimintaasi kasvamaan kriittisten vaiheiden yli muotoilemalla liiketoimintaa tuottamaan runsasta arvoa.

Innovaatiot blogi

Kuva
Lappeenranta ilmakuva keskusta

Käynnissä olevat projektit

Blog liftup

Innovations | LAB University of Applied Sciences

Negatiiviset korot kuntien kassanhallinnassa

Rahoitusmarkkinoilla on eletty poikkeuksellisia aikoja, kun korkotaso on yleisesti painunut negatiiviseksi. Myös yritysten ja julkisyhteisöjen on täytynyt sopeutua uudenlaiseen tilanteeseen. Mitä vaikusta negatiivisilla koroilla on ollut kuntakonsernin kassanhallintaan ja maksuvalmiussuunnitteluun? Kassavarojen tallettamisesta joudutaan maksamaan Kunnan kassavarojen sijoittamisessa on kyse kunnan tilivarojen lisäksi myös tytäryhtiöiden konsernitileillä olevista varoista. Kassavarojen ensisijainen tarkoitus on maksuvalmiuden turvaaminen. Maksuliikenteen hoitoon […]

Onnistuneella hinnoittelulla kohti kannattavampaa liiketoimintaa

Onnistunut hinnoittelu on yksi kannattavan liiketoiminnan kulmakivistä. Liian alhainen hinta syö yrityksen kannattavuutta, kun taas liian korkeaksi asetettu hinta johtaa pahimmillaan asiakkaiden menetykseen. Vaikka onnistunut hinnoittelu on usein monien tekijöiden summa, on kustannustietoisuus kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Kustannukset hinnoittelun perustana Yksi käytetyimmistä hinnoittelumenetelmistä yrityksissä on kustannusperusteinen hinnoittelu, joka perustuu tuotantokustannuksiin. Tästä huolimatta epäonnistuneen hinnoittelun taustalla piilevät […]

Tarjousportaali helpottaa mobiilia liiketoimintaa

Tämän päivän globaalissa maailmassa, jossa tuotteet, palvelut ja informaatio kulkevat ympäri maailmaa digitaalisesti ja nopeasti, on tärkeää, että yritysten kommunikaatio toimii sujuvasti ja useilla erilaisilla alustoilla, useimmiten vieläpä mobiilisti ja mahdollisimman monella kielellä. Yli 80 % älylaitteiden omistajista käyttää mobiililaitetta tuotteiden ja palveluiden etsimiseen, ja tästä 27 % odottaa ja etsii myös mobiilisovelluksia, jotka ovat […]

Kysy lisää!

Anna-Maija Id-Korhonen
Lehtori
annamaija [dot] id-korhonenatlab [dot] fi