Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi)

Kuva
Liitutaululla lukee Time to Change. Taustalla lehtipuun oksia. Oik. reunassa SDG 12 ja SDG 17 logot.
Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio hanke tukee yrityksiä muutostilanteissa osaamista vahvistamalla.

Muutostilanteessa yrityksen uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset (koronapandemia, Ukrainan sota, energiakriisi) ovat vaikuttaneet mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn sekä kykyyn vastata äkilliseen muutokseen.

KOHTI VIHREITÄ TAVOITTEITA
Suomella on tavoitteena olla vuoteen 2035 mennessä ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta sekä kiertotalouden edelläkävijämaa. Hankkeessa tähdätäänkin ilmasto- ja ympäristöratkaisujen sekä uuden teknologian järjestelmälliseen kytkemiseen osaksi ammattikorkeakoulujen sekä yritysten kehitys- ja muutostyötä.

YRITYKSILLE TUKEA KOKO SUOMEN ALUEELLA
Yritysten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä sekä kilpailukykyä on kasvatettava samalla huomioiden myös vihreä ajattelutapa, digitaalisuus ja uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet. Hanke yhdistää korkeakoulujen parhaan asiantuntijuuden, sekä yritykset ja yrittäjät
• alueellisella (Etelä-Suomi, 9 ammattikorkeakoulua)
• valtakunnallisella (22 ammattikorkeakoulua) tasolla.

Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa uuden oppimisen sekä kehittämisen erilaisissa vihreään siirtymään, digitaalisuuteen ja muutoskyvykkyyteen liittyvissä oppimiskokonaisuuksissa. LAB toteuttaa hanketta Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla.

Hanke on rahoitettu REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Liittymällä mukaan Slack-verkostoomme, pääset keskustelemaan hanketoimijoiden sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden yritysten ja yrittäjien kanssa. Tule mukaan verkostoitumaan.

Tulevat tapahtumat

17.05.2023 Klo: 15-17 Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti

Tule kuulemaan lisää hankkeesta ja sen tarjolla olevista toimista yrityksille hankkeen omalle ständille. Hankkeen asiantuntija ovat siellä vastailemassa kysymyksiin.

Lue lisää tapahtumasta

30.-31.05.2023 The World Circular Economy Forum 2023-katselustudio

Sitra järjestää vuosittaisen World Circular Economy Forum -tapahtuman Helsingissä. Kahden päivän kiertotalouskonferenssi kokoaa yhteen maailmanlaajuisesti kiertotalouden alan tutkijoita ja asiantuntijoita sekä yrityksiä ja päättäjiä.

WCEF:n etäkatselustudio järjestetään molempina päivinä Lappeenrannan kaupungintalolla. Olet lämpimästi tervetullut mukaan yhteiseen studioon kuuntelemaan puheenvuoroja kiertotalouden ajankohtaisista kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä myös Etelä-Karjalassa. Tauoilla on mahdollisuus keskustella paikallisten kiertotalouden asiantuntijoiden kanssa.

Etäkatselustudio järjestetään yhdessä Lappeenrannan kaupungin Circwaste-hankkeen kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Muutos- ja innovaatiokykyvalmennus

Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa järjestetään valmennussarja, johon kutsutaan alueen toimijat (yrittäjät, aluekehittäjät, työntekijät ja opiskelijat) yhdessä oppimaan, kehittämään ja jakamaan osaamista. Valmennuksissa opitaan uutta, etsitään ratkaisuja kehityshaasteisiin ja pohditaan kuinka voimme vastata entistä paremmin tulevaisuuden asiakkaiden tarpeisiin. Teemoja tarkastellaan yksilön, työyhteisön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta esimerkiksi muotoiluajattelun keinoin.

Miksi kannattaa osallistua?

 • Konkreettisia työkaluja kilpailukyvyn vahvistamiseen – pääset treenaamaan valmennuksessa käytettyjä menetelmiä myös omassa arjessa.
 • Mukana erilaisia ihmisiä ja monipuolista osaamista – saat uusia näkökulmia.
 • Uusia verkostoja ja ihmisiä, joilla on tahtotila tehdä asioita toisin.
 • Tiivis kokonaisuus – paljon asiaa pienessä paketissa.

Aikataulu Päijät-Häme

 • To 07.09. klo: 09.00-12.30 Muutokyky ja ennakointi
 • To 21.09. klo: 09.00-12.30 Innovaatio-osaaminen ja design thinking
 • Ti 10.10. klo: 09.00-12.30 Vastuullinen tuote- ja palvelukehitys
 • Ti 17.10. klo: 09.00-13.00 Design Sprint

Aikataulu Etelä-Karjala

 • To 14.09. klo: 12.30-16.00 Muutoskyky ja ennakointi
 • To 28.09. klo: 12.30-16.00 Innovaatio-osaaminen ja design thinking
 • To 12.10. klo: 12.30-16.00 Vastuullinen tuote- ja palvelukehitys
 • To 19.10. klo: 12.00-16.00 Design Sprint

Lue lisää esitteistä ja ilmoittaudu mukaan! 

Linkki ilmoittautumiseen PÄIJÄT-HÄME

Linkki ilmoittautumiseen ETELÄ-KARJALA

 

Simulaatiotyöpajat

Pilotoimme simulaatiotyöpajoja, joissa osallistujat pääsevät jakamaan työhyvinvointiin liittyviä kokemuksiaan ja työstämään parhaita käytäntöjä vertaisryhmässä. Simulaatioiden ideana on jäljitellä todellisia työpaikan johtamistilanteita ja ne toteutetaan työpajoina. Niissä osanottajat eläytyvät todentuntuisiin työelämän johtamistilanteisiin ja harjoittelevat työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviä taitoja. Työpajoissa painottuvat avoin keskustelu ja reflektio.

01.06. Ensimmäinen pilottityöpaja Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa klo: 09.00-13.00

  Ilmoittautumisen yhteydessä voitte myös ehdottaa simulaation aiheeksi teidän yrityksessänne mietityttäneitä työhyvinvoinnin johtamiseen liittyviä teemoja.

  Lisätietoja voi kysyä: emmi [dot] ollillaatlab [dot] fi

  Ilmoittaudu mukaan työpajaan

  Teema

  • Esihenkilöiden tavoitettavuus

  Kenelle?

  • Mikro- ja pk-yritysten esihenkilöt ja työntekijät

  Miksi kannattaa osallistua?

  • Pääset työstämään ja testaamaan ajankohtaisia työhyvinvoinnin johtamisen kysymyksiä vertaisryhmässä
  • Saat vertaistukea muilta samassa tilanteessa toimivilta ja mahdollisuuden jatkaa yhteistyötä myös työpajan jälkeen
  • Pääset mukaan vaikuttamaan siihen, mitä kysymyksiä simulaatiotyöpajassa käsitellään
  • Simulaatiot ovat turvallinen tapa kokeilla uusia lähestymistapoja johtamiseen

  Simulaatiotyöpajan mainos

   

  Mikro-oppimisen kurssit

  Mikro-oppiminen tarkoittaa opeteltavan asian palastelua pieniin osioihin, jotka pystyy suorittamaan lyhyessä ajassa paikasta riippumatta esimerkiksi mobiililaitteella. Hankkeessa tuotetaan mikro-oppimisen kokonaisuuksia vihreään siirtymään, muutoskyvykkyyteen sekä digitalisaatioon liittyen. Kaikki kurssit ovat maksuttomasti yritysten käytössä.

  Keväällä 2023 tulevat LABn kurssit:

  • Ensiapua sisällöntuotantoon digimarkkinoinnissa

  • Työhyvinvoinnin ABC

  • Luovan ongelmanratkaisun työkalut

  • Itsensä johtaminen

  Kaikki mikro-oppimisen kokonaisuudet ovat saatavilla hankkeen valtakunnallisilta nettisivuilta

   

  Julkaisut

  LAB Focus artikkeli: Etelä-Karjalan yritykset tarvitsevat tukea digitaalisten valmiuksien parantamisessa

  LAB Focus artikkeli: Vihreä siirtymä näkyy uusissa liikeideoissa

  LAB Pro artikkeli: Ammattikorkeakoulut tukemassa yrityksiä kilpailukyvyn vahvistamisessa ja työllisyyden tukitoimissa

  Dialogi artikkeli: Sisäpiirin havaintoja hankeviestinnästä

  Tavoitteet
  Hankkeen tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle. Tällä edistetään yritysten kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää, uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä.

  Muutoskyvykkyyden tukeminen ja kehittäminen tapahtuu osaamista ja tietotasoa vahvistamalla. Korkeakoulut nostavat yritysten ja työntekijöiden osaamis- ja tietotasoa sekä mahdollistavat vertaisoppimisen järjestämällä:
  • koulutuksia, joissa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja -malleja
  • mikro-oppimisen kursseja
  • tapahtumia

  KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
  LAB-ammattikorkeakoulu vaikuttaa strategiansa ja tutkimustensa kautta ensisijaisesti tiettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näistä ensisijaisista kestävän kehityksen tavoitteista hanke vaikuttaa erityisesti tavoitteisiin:
  • SDG 12: Vastuullista kuluttamista
  • SDG 17: Yhteistyö ja kumppanuus
  Projektipäällikkö
  Johanna Irjala
  TKI-asiantuntija
  johanna [dot] irjalaatlab [dot] fi

  Tapahtumat