Kuva
Työpaja: Kehitä ja johda muutostilanteita

Kehitä ja johda muutostilanteita -työpaja

Tapahtuma-aika
2.10.2023 10.00–13.00
Tapahtuman sijainti
LAB-ammattikorkeakoulu
Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
LAB:n rooli
Haluatko paremmat valmiudet muutosten läpiviemiseen ja niistä viestimiseen työyhteisössä?

Nykyisessä kehityksen vauhdissa vain muutos on pysyvää. Uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto on arkipäivää yritysten muuttuvissa toimintaympäristöissä. Jatkuva uuden oppiminen taas haastaa työhyvinvointia ja altistaa työssä kuormittumisen kokemukselle. Muutosten toteuttaminen sujuvasti tukee hyvinvointia työssä.

Työpajassa opit uusien työkalujen sujuvaa käyttöönottoa sekä tunnistamaan oman toimintasi vaikutuksia muutosten toteuttamiseen. Opit myös huomioimaan muutosviestinnän eriävät tarpeet erilaisille vastaanottajille.

Kenelle: Etelä-Karjalan alueen eri toimialojen pk-yritysten esihenkilöille sekä työntekijöille, mukaan mahtuu 10 henkilöä

Mitä: Maksuton työpaja (sis. aamiainen)

Pohdimme yhdessä mm. seuraavia asioita:

  • Miten esihenkilön tapa viestiä voi vaikuttaa muutoksen vastaanottoon?
  • Miten huomioida erilaiset oppijat työyhteisössä?
  • Miten motivoida muutoksen toteuttamiseen?
  • Millaisia haasteita muutostilanteisiin voi liittyä esihenkilöiden ja työntekijöiden näkökulmasta?

Asiantuntija Jaana Ahl toimii LAB-ammattikorkeakoululla johtamisen ja osaamisen kehittäjänä. Käytännönläheisen ja strategisen ajattelijan osaaminen painottuu monipaikkaisen tiimin johtamiseen, työn kehittämisosaamisen taitojen vahvistamiseen sekä strategian kytkemiseen osaksi arkea ja työn vaatimia muutoksia.

Tilaisuudessa jäljitellään aitoja työpaikan muutostilanteita, joita vetävät kokeneet simuloinnin ammattilaiset ja työyhteisöjen kehittäjät. Osallistujien ei tarvitse tuntea työpajassa käytettävää metodia entuudestaan tai valmistautua ennakkoon, ilmoittautuminen ja osallistuminen riittävät. Avoin mieli ja tahto kehittyä tarjoavat parhaat työkalut siihen, että saamme yhdessä tuettua yrityksenne kyvykkyyttä sujuvaan muutokseen.

Tilaisuus on osa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanketta. Hanke on rahoitettu REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 25.09.2023

Lisätietoja antaa

Emmi Ollila
TKI-asiantuntija
emmi [dot] ollilaatlab [dot] fi