Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta

Kuva
logokuva
Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) tiekartta määrittelee lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla alueen mahdollisuudet profiloitua aktiivisena liikunta-, urheilu- ja tapahtumakaupunkina sekä hyvinvointia edistävänä alueena ja osaamiskeskittymänä vahvistuvat kansallisesti ja kansainvälisesti. Tiekartta-hanke tunnistaa ja määrittelee yhteisöllisesti ja yhteiskehittämisen keinoin keskeiset kehittämisteemat Päijät-Hämeen alueella sekä määrittelee tavoitteet kansallisille ja kansainvälisille toimenpiteille, jotka tukevat profiloitumistavoitteiden saavuttamista.

Hankkeessa kootaan yhteen eri tulokulmien visiot, tavoitteet ja keskeiset teemat, ja niiden pohjalta laaditaan kokoava
visualisoitu kokonaissuunnitelma alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason toimenpiteille vuosille 2021-2030
sekä määritellään toimijoiden vastuut ja tarkempi toimenpideaikataulu.
Avainsanat
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

Hiilloksesta roihuun -webinaari 18.5.2021

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 julkaistiin Hiilloksesta roihuun -webinaarissa tiistaina 18.5.2021. Livenä webinaaria seurasi yli 130 henkilöä. Upea määrä!

Kiitos Mikko Reitti, Juha Hertsi, Rinna Ikola-Norrbacka, Satu Rinkinen, Sipe Santapukki, Teemu Virtanen ja Ilkka Halava! Kiitos myös webinaarin striimauksesta KMU Live Oy!

Webinaari tallennettiin ja tallenne on katsottavissa Päijät-Hämeen liiton tiekarttojen nettisivuilla https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/paijat-hameen-tiekartat/

Liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekarttaan pääsee tutustumaan https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/liikunta-ja-elamykset/. Tiekartan esittelyvideon voit katsoa täältä https://www.youtube.com/watch?v=i8hrmJbRR80

Kiitos positiivisista kommenteista ja palautteista! Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin!

kutsu

Urheilun ja hyvinvoinnin edelläkävijä

Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteessä (17.3.2021) on yhteinen artikkeli Lahden seudun tavoitteesta nousta Euroopan johtavaksi liikunnan, urheilun, tapahtumien ja hyvinvointiosaamisen kansainväliseksi keskittymäksi, joka palvelee myös paikallisia yrittäjiä.

HS, Yrittäjä-liite 17.3.2021 

Urheilun ja hyvinvoinnin edelläkävijä -artikkeli

Päijät-Hämeen tiekarttojen esittelywebinaari 24.2.2021 klo 14.00–15.15

Tilaisuudessa kerrotaan suunnitelmista tiekarttojen edistämälle yhteistyölle asukkaiden,
kuntien, kehittäjien, tutkimuksen ja liiketoiminnan näkökulmasta.

Esittelyssä ovat Päijät-Hämeen ilmastotiekartta sekä älykkään erikoistumisen tiekartat: kiertotalous, muotoilu sekä liikunta, elämykset ja hyvinvointi.

Tämän hetkiseen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekarttaan voit tutustua täältä. Tiekarttatyö on vielä osittain kesken. Kokonaisuus valmistuu keväällä 2021.

Tallenteesta voit katsoa tilaisuuden vielä uudestaan: https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/paijat-hameen-tiekartat/

Mukana ovat mm.

  • Muotoilu ja asumisen ratkaisut – Markus Grahn, Seniorisolut
  • Heinolan Biokylä – Heikki Mäkelä, Heinolan kaupunki
  • Kierto- ja jakamistalouden ratkaisut – Case Anttilanmäki – Silja Kostia
  • ELY-keskuksen rooli ilmastoyhteistyössä – Eira Rosberg-Airaksinen, Hämeen Ely-keskus
  • Innovaatio- ja testausympäristöt liiketoiminnan tukijoina – Anna Lahti ja Sami Makkula, Konenäkö-hanke

Tapahtuman juontaa muotoilija Marianne Valola.

Lahden tiedeviikko 

Lahden tiedeviikko - Lahti Science Week sessioiden tallenteet julkaistaan mahdollisimman pian tiedeviikon sivuilla.

Tiekartta rakentuu

Tiekarttaa on nyt rakennettu kevään verkkokyselyiden ja asiantuntijateemahaastattelujen sekä alkusyksyn työpajojen avulla. Suuri kiitos kaikille liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartan parissa työskennelleille! Hanketiimi on muokannut tiekartan sisältöä koko prosessin ajan ja nyt saanut molempien työpajojen tulokset ja toimenpiteet nivottua neljäksi pääteemaksi. Voit tutustua tämän hetkiseen tiekarttaan Padletissa: https://padlet.com/taina_orpana1/tyopaja2tulokset

Nyt on aika vaikuttaa! Annathan ajatuksia ja kehitysehdotuksia tavoitteiden ja toimenpiteiden osalta 28.10.2020 mennessä. Pystyt Padletissa kommentoimaan jokaista teemaa. Viimeistelemme tiekartan sisältöä annettujen kehitysideoiden mukaisesti. Lisäksi hyödynnämme loka-marraskuussa päijäthämäläisiltä haastattelujen kautta saatuja kommentteja sekä valmistuvaa skenaariotyötä. Loppu- ja/tai alkuvuodesta kokoonnutaan vielä keskustelemaan roolituksista ja vastuista. Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Hyvää huomenta Päijät-Häme

Liikunnan ja elämysten tiekartta oli torstaina 11.6. esillä Hyvää huomenta Päijät-Häme -livelähetyksessä. Jos et päässyt aamulla kuulolle, tallenne on katsottavissa ja materiaali nähtävissä Päijät-Hämeen liiton sivuilla: https://paijat-hame.fi/alykas-erikoistuminen/materiaalipankki/

Tavoitteet
Hankkeessa luodaan visualisoitu tiekartta, joka luo strategiset suuntaviivat Liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvän TKI- ja liiketoiminnan kehittämiseksi maakunnassa olemassa olevien lähtökohtien pohjalta. Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen ja yritysten liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää TKItoimintaa, tukea alueen yritysten nykyisten prosessien, tuotteiden ja palveluiden muutosta liikunnan ja elämysten (ml. hyvinvointi) hyödyntämiseksi liiketoiminnan lisäarvon ja kasvun veturina, edistää uuden liiketoiminnan syntymistä ja
etsiä uusia käytännön ratkaisuja pk-yritysten tuote- ja palvelukehityksen vauhdittamiseksi. Projektin tavoitteena on lisäksi vahvistaa liikuntaan ja elämyksiin (ml. hyvinvointi) liittyvää osaamista alueella ja mahdollistaa uusia innovaatioita. Yhtenä tavoitteena on alueen liikunta- ja elämysosaamisen (ml. hyvinvointi) vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen Päijät-Hämeen ulkopuolella niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan monivaiheisena osallistavana strategiatyöskentelyprosessina, johon osallistuvat eri sidosryhmät tarpeen ja intressiensä mukaan.
Tavoitteiden toteutuminen
Lyhyellä aikavälillä avaintoimijoiden roolit ovat selkiytyneet ja on luotu toimintamalli tavoitteiden ja toimenpiteiden johdonmukaiseksi toteuttamiseksi. Pitkällä aikavälillä tietoisuus Päijät-Hämeen alueen älykkäästä erikoistumisesta hyvinvointi, liikunta ja elämykset -teemassa on lisääntynyt alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Alueellinen osaamiskeskittymä ja teemaan liittyvä innovaatiotoiminta on vahvistunut ja päijäthämäläistä hyvinvointi,
liikunta- ja elämysosaamista on saatu levitettyä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tiekartta antaa suuntaviivat pitkäjänteiselle, yhteistyötä hyödyntävälle kehittämistyölle, uusien synergiaetujen tunnistamiselle sekä liikunta-,elämys- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittymiselle sekä systemaattisen, mutta kokeilevan innovaatiotoiminnan vahvistumiselle. Vuoteen 2030 mennessä voidaan puhua innovatiivisesta päijäthämäläisestä liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin ekosysteemistä, joka tunnistetaan ja tunnustetaan myös Pohjois-Euroopassa osana Suomen maakuvaa.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena syntyy tiekartta, joka luo suuntaviivat liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin strategiselle edistämiselle Päijät-Hämeessä vuosille 2021-2030. Tiekartassa yhdistyvät nykyisin hajallaan olevat kehittämisteemat ja tarpeet siten, että kehittämistyön taustalla huomioidaan jatkossa vahvemmin olemassa olevat alueelliset strategiat ja kansalliset ja kansainväliset suuntaviivat sekä löydetään synergiaetuja ja liittymäpintoja eri kehittämisteemojen välillä. Tiekartta toimii myös alueellisen TKI-toiminnan profiloinnin ja näkyvyyden lisäämisen työkaluna, mikä osaltaan vahvistaa maakunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Asiakirjat

Projektipäällikkö
Kirsi Kiiskinen
TKI-asiantuntija
kirsi [dot] kiiskinenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Sijainti