Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilottihanke

Kuva
Maiseman arvo_kuva ja logo
Arvokkaasta maisemasta uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia

Luonnon ekosysteemipalvelut, luontolähtöiset, terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat kasvava toimiala, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita sekä hyvinvoinnistaan että luonnossa liikkumisesta.

Luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen avaa uusia ansaintamahdollisuuksia hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Kehittämällä niitä nykyistä paremmin voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa ja monipuolistaa sen sisältöä.

Maisemapalvelut voivat kytkeytyä esteettiseen elämykseen, paikan tarinaan, vuodenaikojen vaihteluun, hiljaisuuteen, hyvinvointiin, lähiruokaan – alueen aitoihin asioihin ja ainutlaatuisuuteen. Yhteistyössä voidaan luoda uusia toimintamuotoja ja elinvoimaisuutta, joista hyötyvät maanomistajat, alueen yrittäjät ja koko maaseudun yhteisö.

Erilaisille matkailijaryhmille kehitettyjen, luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien ja ylläpitävien maisemapalvelujen kehittäminen ja palvelujen testaaminen avaavat uusia ansaintamahdollisuuksia. Myös luontoympäristön hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen tuo uudenlaisia avauksia palvelujen kehittämiseen.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Valtionavustukset/Erillismäärärahat
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
MAISA-hanke
• kartoittaa maiseman arvojen hyödyntämisen nykytilan pilottialueilla ja tekee yhteenvedon pilottialueiden tärkeimmistä maiseman arvoista ja mahdollisuuksista,
• kokoaa hanketoimijat ja käynnistää yhteiskehittämisen, jonka tavoitteena on luoda yhdessä yrittäjien, maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa alustavat uudet maisemapalvelukonseptit ja kehittämissuunnitelmat maisema-alueille,
• testaa alustavia maisemapalvelukonsepteja ja arvioi niiden hyvinvointivaikutuksia,
• jatkokehittää testattuja maisemapalvelukonsepteja ja infrastruktuuria maanomistajien kanssa ja
• kuvaa maisemapalveluiden kehittämiseen liittyvän toimintamallin ja levittää sen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

MAISA-hankkeen pilottialueita ovat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan Salpakankaan läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue.

Pilottialueiden valinnassa on painotettu alueiden kulttuurihistoriallista monipuolisuutta, arvokkaan maisema-alueen statusta sekä olemassa olevaa yritystoimintaa.

MAISA-hankkeen toteuttajina ovat LAB-ammattikorkeakoulu ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi. Hankkeen osapuolina ovat kunnat, matkailuyritykset ja maiseman omistajat. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävä maisematuote - yhteistyöllä palveluita ja hyvinvointia kulttuurisista ekosysteemipalveluista

Projektipäällikkö
Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta