Arvokkaasta kulttuurimaisemasta uutta liiketoimintaa ja hyvinvointia

Kuva
Autumn lake landscape
Lähimatkailu-, hyvinvointi- ja lähiruokatrendit kannustavat kehittämään luontolähtöisiä palveluita. LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Maiseman arvo -hankkeessa arvokkaasta kulttuurimaisemasta kehitettiin uusia palveluja ja liiketoimintaa.

Maisema-alueiden kehittämissuunnitelmat syntyivät yrittäjien, maanomistajien, kuntien edustajien ja paikallisyhteisöjen yhteiskehittämisen tuloksena. Hankkeessa testattiin yhdeksän uutta maisema- ja hyvinvointipalvelukonseptia. Konseptit kytkeytyvät muun muassa esteettiseen elämykseen, kyseisen paikan tarinaan, hyvinvointiin, lähiruokaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Testaajilta saatu palaute on hyödynnettävissä lanseerausvalmiiden palvelujen jatkokehittämistä varten.

”Tiiviiseen yhteistyöhän alueiden yrittäjien, maanomistajien, kuntien edustajien ja paikallisyhteisöjen kesken kannattaa panostaa. Myös ylimaakunnallinen yhteistyö ja verkostomainen toimintatapa on toivottavaa, koska matkailija ei tunne kuntarajoja”, MAISA-hankkeen projektipäällikkö Niina Ihalainen LAB-ammattikorkeakoulusta toteaa. Hän korostaa, että matkailijoiden käyttämä rahamäärä kasvaa viipymän pidentyessä, ja tästä hyötyvät kaikki yritykset ja toimijat alueella. Raha jää omalle talousalueelle, jolloin alueen elinvoimaisuus ja vetovoima lisääntyvät.

Hankkeen pilottialueita olivat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan Salpakankaan läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue. Pilottialueiden valinnassa painottui alueiden kulttuurihistoriallinen monipuolisuus, arvokkaan maisema-alueen status sekä olemassa oleva yritystoiminta. Hankkeesta hyötyvät maanomistajat, alueen yrittäjät ja koko maaseudun yhteisö. Sen myötä tehdyillä toimilla vastattiin myös Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteisiin.

Hankkeessa tuotettiin toimintamalli ja julkaisu Kestävä maisematuote – yhteistyöllä palveluita ja hyvinvointia kulttuurisista ekosysteemipalveluista. Julkaisu tarjoaa tietoa ja ideoita sekä yrittäjille että paikallisyhteisöille, jotka haluavat tuotteistaa maisemaa.

 

MAISA-hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi sekä Maa- ja kotitalousnaisten keskus. Toteutusaika oli 1.8.2018–31.12.2020. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Niina Ihalainen
TKI-asiantuntija
niina [dot] ihalainenatlab [dot] fi