Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin

Kuva
KUPARI_Kuitupohjaisten_pakkausratkaisuiden_integrointi_PK-yritystentarpeisiin
Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin (KUPARI) -projektin taustalla
on uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ekologisten pakkausratkaisuiden kysynnän voimakas kasvu.
Kuluttajakäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat uusia
haasteita pakkaaville yrityksille ja pakkausvalmistajille.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
KUPARI-projektin päätavoitteena on kehittää ja pilotoida vähähiilisiä kuitu- ja biopohjaisia pakkausratkaisuja Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueen PK-yritysten tarpeet huomioiden. Pakkausten ympäristömyönteisyyttä ja kiertotalouden periaatteiden toteutumista edistetään luomalla mahdollisuuksia uusiutuvien materiaalien käyttöön yrityksissä. Projektin tavoitteena on ekologisten pakkausratkaisuiden käytön edistäminen sekä ruokahävikin vähentäminen uusilla pakkausinnovaatioilla, joita kehitetään muun muassa materiaalikehityksen, tuotantotekniikan ja pakkausmuotoilun keinoin. Projektin avulla tuodaan yritysten tietoisuuteen uusimmat ekologiset pakkausratkaisut, ja mahdollistetaan niiden pilotointi ja käyttöönotto.

Hankkeen vaikuttavuus
KUPARI-projektin tuloksena uudet erityisesti PK-toimijoille soveltuvat ekologiset pakkausratkaisut on pilotoitu pakkaavissa yrityksissä. Lisäksi on selvitetty alueen laitevalmistajien valmiudet kehittää liiketoimintaansa pakkauslaitevalmistukseen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) ja LAB Ammattikorkeakoulussa tehdyn materiaali-, valmistusprosessi- ja design-kehitystyön myötä on löydetty toimivia vaihtoehtoja öljypohjaisesta muovista valmistetuille pakkauksille ja keinoja vähentää pakkausmateriaalin määrää vähähiilisyyden edistämiseksi. Projektin aikana rakentunut tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkosto jatkaa toimintaa aktiivisesti, esimerkiksi T&K&I-hankkeiden tai yritysten välisen yhteistyön muodossa.
Projektipäällikkö
Kati Kumpulainen
TKI-asiantuntija
kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi
Yhteistyössä