Asiantuntijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöllä toteutettiin tuoremarjatuottajille turvallinen ja ekologinen pakkaus

Kuva
KUPARI-tuoremarjapakkaus
KUPARI-projektissa kehitetty rasia valmistetaan puristusmuovaamalla kartongista, jolloin esimerkiksi pakkauksen nurkista ja alalaidoista tulee muodoltaan pyöreämmät.
Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen ekologisten pakkausratkaisujen kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat haasteita niin pakkaaville yrityksille kuin pakkausvalmistajillekin. Lisäksi pandemian tuomat turvallisuusriskit vaikuttavat nykyiseen ja tulevaan pakkaussuunnitteluun.

Ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja kehitetään parhaillaan LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisprojektissa (Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin – KUPARI). Ensimmäinen kuitupohjainen pakkaus päädyttiin suunnittelemaan tuoremarjatiloille, sillä KUPARI-projektin järjestämiin työpajoihin osallistui useita ekologisista pakkausratkaisuista kiinnostuneita marjatuottajia Päijät-Hämeestä ja Etelä-Karjalasta.

Projektipäällikkö Kati Kumpulainen kertoo, että kesällä 2019 toteutettu pilotointi sai positiivisen vastaanoton niin tuoremarjatuottajilta kuin kuluttajiltakin, joten pilotointeja jatketaan jälleen kuluvan kesän aikana. Pakkauksia on ensimmäisen pilotoinnin jälkeen pienennetty käyttäjäpalautteen perusteella vastaamaan sekundääripakkausten mittoja. ”Kartongista valmistetun pakkauksen etuna on laaja painopinta, mikä auttaa näyttävän ulkoasun toteutuksessa. Suunnittelussa on myös huomioitu pakkauksen logistinen toimivuus.”

Pakkausten rooli ja merkitys on kasvanut erityisesti korona-aikana, sillä pakkaus toimii tuotteen turvallisuuden ja puhtauden varmistajana. KUPARI-projektin asiantuntijoiden suunnittelemassa tuoremarjapakkauksessa käytössä oleva kotimainen kuitupohjainen materiaali sekä erilaisten kansiratkaisujen käyttö suojaavat myytävää tuotetta.

”Kartonkipakkaukset on tehty yleensä taivekartongista taittelemalla. KUPARI-rasia valmistetaan puristusmuovaamalla, jolloin esimerkiksi pakkauksen nurkista ja alalaidoista tulee muodoltaan pyöreämmät, joten pakkausta on helpompi ja mukavampi käsitellä. Pakkauksessa ei siis ole teräviä reunoja, jotka saattaisivat tehdä jälkiä herkkien marjojen pintaan. Pakkaus on myös kotimaisesta uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettu ja kierrätettävä”, korostaa Kumpulainen.

Tuoremarjatuottajat pitävät ekologisten pakkausratkaisujen kehittämistä tärkeänä

Tuoremarjapakkaus on toteutettu LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston asiantuntijoiden sekä LABin muotoilijaopiskelijoiden yhteistyöllä. LABin asiantuntijat ja opiskelijat vastasivat muun muassa pakkauksen visuaalisesta ilmeestä sekä käyttäjälähtöisestä suunnitteluprosessista, ja LUTin pakkaustekniikan asiantuntijat suunnittelivat muotit sekä kehittivät tuotantotekniikkaa. Ratkaisuja turvalliseen ja ekologiseen tuoremarjapakkaukseen kehitettiin yhdessä marjatuottajien kanssa.

Marjojen pääsesonki koittaa heinä-elokuussa, jolloin kuitupohjaiset KUPARI-tuoremarjapakkaukset ovat muutaman marjatilan testattavana Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla. Haminassa toimiva Lahden tilan viljelijä Vesa Pokela päätyi tuoremarjapakkauksen pilotointiin, sillä hän oli jo useamman vuoden ajan miettinyt vaihtoehtoista ekologista marjapakkausta, joka tukisi lähellä tuotettujen marjojen kokonaisuutta.

”Pakkauksen ekologisuudella ja kierrätettävyydellä on merkitystä, sillä muutos lähtee kuluttajasta. Kesällä testattava KUPARI-pakkaus auttaa myös erottautumaan ja lähellä tuotetut laadukkaat marjat saavat siten lisäarvoa. Ensivaikutelma pakkauksesta on siro ja nätinnäköinen, sekä helppo kierrättää.”

Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen liittojen rahoittama KUPARI-projekti etsii jatkossakin yhteistyökumppaneita innovatiivisten kuitupohjaisten pakkausratkaisujen pilotointiin. Projektissa kartoitetaan erityisesti elintarvikkeita pakkaavien pk-yritysten tuotepakkaamiseen liittyviä haasteita Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

Lisätietoja:

Kati Kumpulainen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5032, kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi

Mika Kainusalmi, LUT-yliopisto

+358 50 919 2939, mika [dot] kainusalmiatlut [dot] fi

» Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin (KUPARI)

Tuoremarjatilalla Haminassa
LABin ja LUTin asiantuntijat tutustumassa Lahden tilan toimintaan ja pakkaustarpeisiin. 

 

Uusimmat uutiset