KETTERÄ - Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä mikro- ja pk-yrityksille

Kuva
Grass grows through the sand
KETTERÄ - Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien muutoskyvykkyyttä mikro- ja pk-yrityksille hanke tukee Etelä-Karjalan yrityksiä.

Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittäminen edellyttävät näihin liittyvien tarpeiden säännöllistä seurantaa ja
ennakointia. Työelämän muutos ja viime vuosien kriisit ovat vaatineet yrityksiltä muutoskyvykkyyttä. Ennen muutosta
ja myllerryksen keskelläkin on tärkeää pysähtyä säännöllisesti pohtimaan ja arvioimaan, millaisia työhyvinvoinnin,
osaamisen ja työurien seurannan ja kehittämisen työkaluja yrityksillä on jo käytössä, miten nämä työkalut vastaavat
yrityksen tarpeisiin sekä millaista tietoa nämä työkalut tarjoavat johtamisen tueksi – myös muutostilanteissa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu

 

Uutiskirjeet

Maaliskuu 2023

Toukokuu 2023

 

Julkaisut

LAB Pro artikkeli: Uusia toimintatapoja tarvitaan työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien tukemiseksi

LAB Focus artikkeli: Tapoja tunnistaa yritysten kehittämistarpeita

LAB Focus artikkeli: Menestystä osaamisen johtamisella

LAB Focus artikkeli: Yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan osaamisen ekosysteemissä

LAB Focus artikkeli: Amk-yhteistyöllä tukea yritysten osaamiseen

 

Infopaketit

Opas sisältää yrityksille tietoa työhyvinvointiin, osaamiseen ja työuriin liittyen: tarkastellaan teemoihin vaikuttavia tekijöitä ja esitellään erilaisia työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien seurannan sekä kehittämisen työkaluja.

 

Opas yrityksille yhteistyön mahdollisuuksista LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön kanssa.

 

Mikro-oppimisen kokonaisuudet

LAB-ammattikorkeakoulun osatoteuttama Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi)-hanke kokoaa yhteen maksuttomia mikro-oppimisen kokonaisuuksia yritysten käyttöön. Mikro-oppimisessa koulutusosioiden kesto on lyhyt ja niitä voi suorittaa ajasta sekä paikasta riippumatta valitsemallaan laitteella.

Kokonaisuuksien teemoina ovat:

  • Muutoskyvykkyys
  • Digitalisaatio
  • Vihreä siirtymä

Mikro-oppimisen kokonaisuudet löydät täältä

 

Vertaistuelliset työpajat yrityksille

 

18.04. Mist myö tullaan?

Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien nykytilan selvitys: Asiantuntijat auttavat yrityksiä pohtimaan, millaista työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittämisen suunnittelua eri työkaluja hyödyntäen yritykset ovat tehneet ja millaista tietoa tarvitaan lisää.

 

26.04. Mis myö mennää?

Työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien nykytilan purku: Asiantuntijoiden kanssa puretaan nykytilanteen tuloksia sekä reflektoidaan ja arvioidaan yrityksen tarpeita ja jo käytössä olevia työkaluja. Mitkä työkalut toimivat ja mitä tarvittaisiin lisää?

 

12.05. Mihi myö mennää?

Tulevaisuuden tarpeiden ja työkalujen ennakointi ja visiointi: Asiantuntijoiden kanssa visioidaan yrityksen lähitulevaisuuden työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien johtamisen tarve- ja ihmislähtöisiä työkalutarpeita.

 

31.05. Mite myö mennää?

Tavoitteiden asetanta ja kehittämisen toimintatavan pohdinta: Asiantuntijoiden tukemana laaditaan yrityksille lähitulevaisuuden työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien johtamisen tavoitteet (yksi tavoite per edellä mainittu teema) vertaistuellisesti työkalut ja ammattikorkeakouluyhteistyön paikat huomioiden. Reflektoidaan edeltäviä työpajoja ja tehdään niistä yhteenveto.

Tavoitteet
Hankkeen tarkoituksena on analysoida Etelä-Karjalan mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurajohtamisen työkalujen nykytilaa ja ennakoida tulevaisuuden työkalutarpeita, jotta yritykset hyödyntävät jatkossa niille sopivimpia työkaluja työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittämiseksi ja tiedolla johtamiseksi. Lisäksi hankkeen avulla etsitään mikro- ja pk-yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyön paikkoja.

Hankkeen yrityksiä tukevat toimenpiteet
• Nykytila-analyysi yritysten työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien tarpeista
• Vertaistuelliset työpajat ohjaavat yrityksiä arvioimaan ja ennakoimaan työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien tarpeita vastaavia työkaluja sekä laatimaan kehittämiselle tavoitteita
• Mikro-oppimisen kurssit yrityksille osaamisen kehittämiseksi
Hankkeen vaikuttavuus
Työhyvinvoinnin ja osaamisen tukemista ja edistämistä tarvitaan työllisyysasteen säilyttämiseksi ja kohottamiseksi. Hanke edistää osaltaan kohderyhmän hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämässä ja sen kehittämisessä. Toimintaympäristössä tapahtuvat jatkuvat ja ennakoimattomat muutokset haastavat yritykset tarkastelemaan omia toimintatapojaan kriittisesti ja kokeilemaan sekä oppimaan uusia, muutostilanteisiin paremmin sopivia toimintamalleja. Muutokset työn tekemisen tavoissa ja toimintaympäristöissä edellyttävät työntekijöiltä usein uutta osaamista ja sopeutumista uusiin tilanteisiin, vaikuttaen myös työhyvinvointiin.

Tarpeiden ja tavoitteiden selkeyttämisen kautta yritysten on helpompi etsiä ja löytää heille sopivimmat toimintatavat ja työkalut työntekijöiden työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittämiseksi ja tukemiseksi. Muutostilanteissa on tärkeää seurata ja tukea työhyvinvointia ja osaamista ajantasaisesti sekä hyödyntää aktiivisesti ja ketterästi kerättyä tietoa niiden kehittämiseen. Muutoksista selviytyminen onnistuneesti edellyttää esimerkiksi tarkoituksenmukaisia työvälineitä, ajankäytön suunnittelua, toisista välittämistä, riittävää palautetta sekä oikeanlaista tiedottamista ja muutoksessa elämisen taitoja. Kun yritykset ovat ennalta pohtineet ja päättäneet, millä keinoilla seurataan henkilöstön työhyvinvoinnin, osaamisen ja työurien kehittämistarpeita myös muutostilanteessa, tällöin yrityksellä on paremmat edellytykset selviytyä muutoksesta onnistuneesti.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Arja-Tuulikki Malin
Lehtori
arja-tuulikki [dot] malinatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta