Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt- EKI

Kuva
eki-kuva
Energia - ja kiertotalouden toimintaympäristöt hankkeessa perustetaan Lahden NiemiCampukselle alueen kiertotalousstrategiaa toteuttava energia- ja kiertotalouden toimintaympäristö tuottamaan yrityksille erilaisia energia - ja kiertotalouden testaus- ja asiantuntijapalveluita sekä mahdollisuuksia pilotointeihin ja demonstraatioihin. Hankkeessa on investoitu mm. panostyyppinen pyrolyysilaitteistoon, GCMS laitteistoon sekä mädätykseen ja kaasujen analysointiin liittyviin laitteistoihin. Rakennettu toimintaympäristö ja NiemiCampus toimintoineen yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi Green Campus-konseptilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Projektissa tapahtuu

EKI-hanke järjesti keskiviikkona 15.12.2021 klo 9.00–11.30 webinaarin, jossa käsiteltiin ajankohtaisia materiaalikiertojen ja energiavarastojen aiheita. Katso menneen tapahtuman aiheet ja puhujat tästä.

Hankkeessa kehitetystä energiajärjestelmämallista on julkaistu yleinen versio CC BY 4.0 -lisenssillä. Mallin avulla rakennusten energiakomponenttien, kuten aurinkopaneelien ja energiavarastojen, vaikutuksia voidaan mallintaa ja optimoida. Malli on ladattavissa alta zip-tiedostona, ja ohjeet sen käyttöön löytyvät paketista.

Tavoitteet
Uudella toimintaympäristöllä laajennetaan LAB- ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia syventää yritysyhteistyötä ja lisätä tarjottavia kiertotalouden asiantuntijapalveluita. Uudella toimintaympäristöllä vahvistetaan jo olemassa olevaa LAB Testaus- ja asiantuntijapalveluiden palvelutarjontaa ja linkitetään eri palveluosa-alueet yhteen, jolloin voidaan tarjota palveluita laajempina kokonaisuuksina.
Tavoitteiden toteutuminen
Toimintaympäristö on valmistunut ja ylösajovaihetta päästään aloittamaan. Laitteet ajetaan ylös syksyn 2021 aikana ja yrityksillä on mahdollisuus antaa tuotteitaan testiin jo ylösajovaiheessa. Myös hankeessa suunnitellut laiteinvestoinnit on tehty, lisää laiteinvestointeja on laboratorioon tulossa muiden käynnissä olevien hankkeiden kautta. Energiatehokkuuden saralla on rakennettu mallinnusohjelma, jolla voidaan mallintaa suurten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja testata eri vaihtoehtojen toimivuutta energiatehokkuuden kannalta. LABin tiloihin on myös varattu show room tilat, joissa yrityksillä on mahdollisuus tuoda omia tuotteitaan esille.
Kestävän kehityksen tavoitteet

Tietosuojailmoitus

Projektipäällikkö
Gatja Tiusanen
TKI-asiantuntija
gatja [dot] tiusanenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta

Tapahtumat