EKI - Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt

Kuva
eki-kuva
Energia - ja kiertotalouden toimintaympäristöt hankkeessa päätavoitteena on suunnitella ja perustaa Lahden NiemiCampukselle alueen kiertotalousstrategiaa toteuttava energia- ja kiertotalouden toimintaympäristö. Toimintaympäristöä kehitetään yhdessä alueen yritysten kanssa siten, että voimme tarjota yrityksille energia - ja kiertotalouden testaus- ja asiantuntijapalveluita sekä mahdollisuuksia erilaisiin pilotointeihin ja demonstraatioihin. Hankkeessa on kartoitettu alueen yritysten palvelutarpeita, joiden pohjalta toimintaympäristö suunnitellaan ja rakennetaan. NiemiCampuksen olemassa olevat laboratoriomittakaavan pilotit ja hankkeissa syntyneet demonstraatiot integroidaan osaksi toimintaympäristöä ja ne tuotteistetetaan yritysten käyttöön palveluiksi. Rakennettu toimintaympäristö ja NiemiCampus toimintoineen yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi Green Campus-konseptilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Teknologia
Painoala
Kiertotalous
Tavoitteet
Uudella toimintaympäristöllä laajennetaan LAB- ammattikorkeakoulun mahdollisuuksia syventää yritysyhteistyötä ja lisätä tarjottavia kiertotalouden asiantuntijapalveluita. Uudella toimintaympäristöllä vahvistetaan jo olemassa olevaa LAB Testaus- ja asiantuntijapalveluiden palvelutarjontaa ja linkitetään eri palveluosa-alueet yhteen, jolloin voidaan tarjota palveluita laajempina kokonaisuuksina.
Tavoitteiden toteutuminen
Hankkeessa on tällä hetkellä menossa kiertotalouslaboratorion tilojen suunnittelu ja investointien toteutus. Energiatehokkuuden saralla on rakennettu mallinnusohjelma, jolla voidaan mallintaa suurten kiinteistöjen energiatehokkuutta ja testata eri vaihtoehtojen toimivuutta energiatehokkuuden kannalta. Mallia on testattu LABin Mukkulankatu 19 kiinteistön osalta ja mallin testaaminen ja laajentaminen jatkuu edelleen. Lisäksi tutkitaan mm. energian varastointiin liittyviä vaihtoehtoja.
Projektipäällikkö
Gatja Tiusanen
TKI-asiantuntija
gatja [dot] tiusanenatlab [dot] fi

Uutiset aiheesta