Odotettu kiertotalouslaboratorio on valmistunut Lahden kampukselle

Kuva
Pyrolyysilaitteisto LABin kiertotalouslaboratoriossa.
Kiertotalouslaboratorion pyrolyysilaitteistolla voidaan pyrolysoida bio- ja muovimateriaaleja sekä tekstiilejä.
LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle on valmistunut huipputason kiertotalouslaboratorio. Uusi toimintaympäristö tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset tutkimus- ja testaustilat sekä asiantuntijapalvelut myös yritysten käyttöön.

Juuri valmistunut kiertotalouslaboratorio on LAB-ammattikorkeakoululta merkittävä panostus tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön. Kiertotalouden yrityspalveluja tarjoava toimintaympäristö runsaine laitekantoineen on suunniteltu palvelemaan erityisesti lähiseudun yrityksiä sekä LABin ja LUT-yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa.

”Uusi laboratorio tulee antamaan meille paljon mahdollisuuksia kehittää erilaisten materiaalikiertojen prosesseja. Tästä tulevat hyötymään yritykset, jotka haluavat löytää uusia innovatiivisia tapoja pienentää hiilijalanjälkeään ja toisaalta luoda uutta liiketoimintaa hyödyntämällä materiaalivirtojaan entistä tehokkaammin ja kestävämmin. Tällä on lopulta merkittävä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan niin ympäristön kuin taloudenkin näkökulmasta”, sanoo laboratoriopäällikkö Petja Rinne LAB-ammattikorkeakoulusta.

Rinne kannustaa yrityksiä olemaan yhteydessä LABin asiantuntija- ja laboratoriopalveluihin matalalla kynnyksellä. ”Parhaimmassa tapauksessa voimme olla merkittävä lisäresurssi yritysten TKI-toimintoihin.”

LABin kiertotalouslaboratoriossa runsas laitekanta

Laboratoriokokonaisuudessa on karkean työskentelyn tila, jossa voidaan suorittaa isomman mittakaavan testauksia, pilotointeja ja prosessinkehitystä. Lisäksi eri materiaalien ja prosessien laboratoriotestausta ja tutkimusta varten on rakennettu analyyttinen laboratorio.

Kiertotalouslaboratorion moninaisesta laitekannasta löytyy muun muassa pyrolyysilaitteisto, biokaasupotentiaalin mittauslaitteisto, rakennus- ja purkujätteen lajitteluun tarkoitettu magneettierottelija, pelletöintilaitteisto, rakeistuslaite, muovin pesu- ja lajittelulinjasto, kierrätettyä muovia hyödyntävä 3D-tulostusrobotti sekä tekstiilien tunnistus- ja lajittelulinjasto. Analyyttisen laboratorion uusia hankintoja ovat esimerkiksi kaasukromatografi-massaspektrometri ja kannettava XRF-laite.

”Uusilla tiloilla ja sen monipuolisella laitekannalla voimme tarjota matalan kynnyksen tutkimus- ja testauspalveluja edistääksemme kiertotalousprosessien kehitystä sekä uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Olen erityisen kiinnostunut tuoreen pyrolyysilaitteiston mahdollisuuksista biohiileen ja pyrolyysinesteisiin liittyen, vähättelemättä kuitenkaan muiden uusien ja entuudestaan olemassa olevien laitteiden potentiaalia. Laitteet muodostavat kokonaisuuden, jossa erilaiset materiaalit voidaan lajitella, kierrättää ja analysoida sujuvasti saman katon alla yhdessä LABin asiantuntijoiden kanssa”, kertoo LABissa kehitysinsinöörinä toimiva Kusti Ruokamo.

Uuden kiertotalouslaboratorion toiminta käynnistyy virallisesti vuodenvaihteen jälkeen. Avajaiset järjestetään huhtikuussa 2022, ja niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Kiertotalouslaboratorio on toteutettu osana EAKR-rahoitteista Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt (EKI) -hanketta.

Lisätietoja:

Petja Rinne, laboratoriopäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 50 514 3087, petja [dot] rinneatlab [dot] fi

Kusti Ruokamo, kehitysinsinööri, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5201, kusti [dot] ruokamoatlab [dot] fi

Uusimmat päivitykset

Sijainti