Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele sairaanhoitajaksi etänä

Opiskele sairaanhoitajaksi joustavasti ja pääosin etänä

Näetkö itsesi tulevaisuuden sairaanhoitajana? Haluatko työskennellä hoitotyön asiantuntijana monipuolisissa työtehtävissä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten parissa?

Verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus 

LAB-ammattikorkeakoulun verkkopainotteinen sairaanhoitajakoulutus sisältää sekä lähi- että verkkototeutuksena tai niiden yhdistelmänä toteutettavia opintojaksoja, joiden aikataulut saat tietää lukukauden alussa. Opiskeluun kuuluu hoitotyön taitojen harjoittelua ammattikorkeakoulun kampuksen oppimis- ja simulaatiotiloissa.

Kampuksella toteutuvaa lähiopetusta on eniten ensimmäisen lukuvuoden aikana, noin kuusi päivää lukukaudessa. Opiskeluun kuuluu myös verkkotapaamisia, joita on noin kaksi kertaa viikossa.

Sairaanhoitajakoulutuksesta lähes puolet on ammatillista harjoittelua aidossa hoitotyön ympäristössä. Opiskelu verkkopainotteisessa sairaanhoitajan koulutuksessa edellyttää sinulta itseohjautuvuutta, hyvää ajanhallintakykyä ja valmiutta opiskella itsenäisesti. 

Sairaanhoitajan työllistymisnäkymät ovat erinomaiset

Sairaanhoitajan työllistymisnäkymät ovat erittäin hyvät. Työpaikkoja on mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kotihoidossa. LABin sairaanhoitajakoulutuksesta saat hyvät teoreettiset ja käytännön valmiudet toimia sairaanhoitajana esimerkiksi akuutissa hoitotyössä, mielenterveys- ja päihdehoitotyössä, lasten ja nuorten hoitotyössä, leikkaussalissa tai kotihoidossa.

Sairaanhoitajan AMK-tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia sairaanhoitajana kaikkialla Euroopan unionin alueella.

Kuva
LAB detail health care nurse

Sairaanhoitajan palkkaus

Sairaanhoitajan keskipalkka on

3428 €/kk

(Kuntatyönantajat, palkkatilastot 2021)

Sairaanhoitajan työpaikat

Sairaanhoitajan uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistymisnäkymät erinomaiset.

Sairaanhoitajan työpaikka voi olla esimerkiksi:

sairaala | terveysasema | kuntoutus- ja hoitokoti | päivystys | leikkausosasto | teho-osasto | vuodeosasto | poliklinikat | psykiatrinen osasto 

Kuva
Sairaanhoitajaopiskelija Alisa Kantola

Sairaanhoitajakoulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan kentällä

”Työharjoittelujaksojen lisäksi sairaanhoitajan opinnoissa opitaan simulaatioiden, ryhmätöiden, teoriaopintojen ja luentojen avulla”, kertoo Alisa Kantola sairaanhoitajaopinnoista.

Kuva
LAB student life calendar note

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita