LAB-ammattikorkeakoulussa rakennetaan hoitotyön tulevaisuutta

Kuva
Fanny Kilpinen opettaa hoitotyötä LAB-ammattikorkeakoulussa
Opettaja Fanny Kilpinen uskoo johtamistaitojen opettamisella olevan positiivisia vaikutuksia hoitotyön tulevaisuuteen. KUVA: TEEMU LEINONEN
Sairaanhoitajan työnkuva tulee kokemaan tulevaisuudessa muutoksia. Siksi LAB-ammattikorkeakoulussa panostetaan esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijoiden johtamisosaamiseen.

Sairaanhoitajan koulutuksen avulla vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. "Sairaanhoitajan ammatti on yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä ja työvoimapula on sosiaali- ja terveysalalla valtava", arvioi LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön opettajana toimiva Fanny Kilpinen.

”Me LAB-ammattikorkeakoulussa yritämme vastata tähän pulaan ja kouluttaa korkeakoulutettuja hoitoalan ammattilaisia työmaailmaan.”

Kilpisen mukaan LAB-ammattikorkeakoulussa seurataan jatkuvasti työelämää ja sen vaatimustasoja ja sitä kautta opiskelijoiden ohjaaminen onnistuu paremmin.

”LABissa tehdään paljon hanketyötä eri yritysten kanssa ja pyrimme saamaan opiskelijat mukaan yritysyhteistyöhön ja sitä kautta monipuolistamaan opiskelua.”

Sairaanhoitajan opinnoista oman näköiset

LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaopiskelija opiskelee 210 opintopisteen kokonaisuuden. Opintopisteistä 75 suoritetaan kliinisellä harjoittelulla.

LAB-ammattikorkeakoulussa eri koulutusalojen yhdistäminen onnistuu helposti ja sen myötä myös vaikkapa sairaanhoitajan ammatin ja yrittäjyyden yhdistäminen on täysin mahdollista.

”Sairaanhoitajan tutkinnon 210 opintopisteestä 30 voi hyödyntää esimerkiksi terveysteknologian, yrittämisen tai johtamisen syventämiseen”, kertoo Kilpinen sairaanhoitajaopinnoista.

Monet opiskelijat suorittavat opintojaan verkkopainotteisesti ja näin työn ja opiskelun yhdistäminen onnistuu. Myös kansainvälinen vaihto on opiskelujen aikana mahdollista.

”Tykkään tehdä rohkeita päätöksiä hoitotyön maailmassa”

Fanny Kilpinen on itse päätynyt hoitotyön opettajaksi työskenneltyään pitkään ensin kirurgian vuodeosastolla.

”Kirurgian vuodeosastolla työskennellessä tuli fiilis, että tykkään opiskelijoiden ohjaamisesta ja että ehkä opettajan ammatti voisi olla se oma juttu.”

Hoitoalan valitseminen tuntui alkujaankin Kilpiselle itsestäänselvyydeltä. ”Halusin tehdä ihmisten kanssa töitä, se tuntui omalta. Tykkään tehdä rohkeita päätöksiä hoitotyön maailmassa”, kuvailee Kilpinen mielenkiintoaan hoitoalaa kohtaan.

Johtamistaidoilla parempaa työelämää

LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa katsotaan tulevaisuuteen, sillä opinnoissa otetaan huomioon sosiaali- ja terveysalan tulevat tarpeet muun muassa sairaanhoitajaopiskelijoiden johtamistaitojen kehittämisellä.

Kilpinen on kohdannut erityisesti johtamisen ja esihenkilötyön ongelmia sosiaali- ja terveysalalla työskennellessään: ”Olen työskennellyt ennen opettajan uraani pitkään kirurgian vuodeosastolla ja teen nykyäänkin keikkaa erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, joten näen nämä ongelmat kyllä. Siksi tärkeää onkin opettaa sairaanhoitajaopiskelijoille johtajuustaitoja, jotka toivottavasti näkyvät työelämässä tulevaisuudessa.”

Sosiaali- ja terveysalan huolestuttavasta nykytilasta Kilpinen ajattelee, että työolosuhteet ja palkkaus tulevat muuttumaan. ”Yritän koko ajan kannustaa opiskelijoita siihen, että työolot ja johtaminen hoitoalalla kehittyvät. Hoitajatilanne on tällä hetkellä niin vaikeassa tilanteessa koko Suomessa, että tilanteeseen tulee puuttua jo korkeammalta taholta.”

”Työllistymisen mahdollisuus sairaanhoitajana on valtava”

Kilpinen kuvailee sairaanhoitajan työllistymismahdollisuuksia laajoiksi: ”Voit työskennellä asiantuntijaroolissa tai valtiolla, kunnalla ja yksityisissä yrityksissä sairaanhoitajana. Voit myös kehittää itseäsi jatkokouluttautumalla.”

Seuraavan 10–15 vuoden aikana sairaanhoitajan työnkuva tulee kokemaan muutoksia, arvioi Kilpinen. ”Tulevaisuudessa sairaanhoitajan työnkuva tulee kehittymään kliinisten taitojen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, moniammatillisen osaamisen kehittymisen, päätöksentekotaitojen ja digi- ja teknologiaosaamisen kehittymisen kautta.”

Kilpisen mukaan sairaanhoitajakoulutus sopii motivoituneelle, itsensä kehittämisestä kiinnostuneelle ihmiselle, joka haluaa ja uskaltaa tehdä rohkeita ja perusteltuja päätöksiä vaikeissakin tilanteissa.

”Opiskelu kannattaa aina ja työllistyminen ja uralla etenemisen mahdollisuus on sairaanhoitoalalla valtava. Lisäksi työ on ihanan dynaamista ja joka päivä on erilainen.”

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajana vaikutat ihmisten terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.