Sairaanhoitajaopiskelija Alisa Kantola: ”työharjoittelut tarjoavat eniten oivalluksia”

Kuva
Sairaanhoitajaopiskelija Alisa Kantola
Alisa Kantola opiskelee sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulussa. KUVA: TEEMU LEINONEN
Sairaanhoitajakoulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan kentällä ja mahdollisuuden olla vaikuttamassa ihmisten terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.

LAB-ammattikorkeakoulussa Lahdessa toista vuotta sairaanhoitajaksi opiskeleva Alisa Kantola ei epäröi kertoessaan päätöksistään valita Lahti opiskelukaupungiksi ja sairaanhoitaja koulutukseksi: ”Lahti on tiivis opiskelijakaupunki, jossa asumiskustannukset ovat sopivat, julkiset kulkuyhteydet riittävät ja LAB-ammattikorkeakoulun kampustilat mahtavat opiskeluun.”

”Sairaanhoitajaopinnot valitsin, sillä koen sairaanhoitajatyön olevan todella merkityksellistä ja työssä pystyy yhdistämään sekä teoreettiset että kliiniset taidot käytännössä.”

Opiskelu ammattikorkeakoulussa tarjoaa Kantolan mielestä paljon joustoa ja itsenäisyyttä sekä mahdollisuuden yhdistää työn ja opiskelun.

”LAB-ammattikorkeakoulussa on todella avoin opiskeluilmapiiri, joka syntyy toisten kannustamisesta, avoimuudesta, ennakkoluulottomuudesta ja opiskelua tukevista toimivista tiloista. LABin erilaiset ainejärjestöt järjestävät aktiivisesti tapahtumia, joten verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa on helppoa”, kuvailee Kantola opiskelua LAB-ammattikorkeakoulussa.

Työharjoittelussa osaaminen syvenee

Lähes puolet sairaanhoitajan koulutuksesta pitää sisällään ammatillista harjoittelua aidossa hoitotyön ympäristössä ja työharjoittelut ovatkin tarjonneet myös Kantolalle eniten oivalluksia.

”Sairaanhoitajan työharjoitteluissa olen kokenut, että teoriatiedot saa tuotua hyvin käytäntöön ja oppiminen syvenee.”

Sairaanhoitajaopintoihin kuuluvia työharjoittelujaksoja pystyy suorittamaan ympäri Suomen ja kirurgisen harjoittelujaksonsa Kantola suorittikin juuri Seinäjoen keskussairaalassa.

”Työharjoittelujaksojen lisäksi sairaanhoitajan opinnoissa opitaan simulaatioiden, ryhmätöiden, teoriaopintojen ja luentojen avulla”, kertoo Kantola sairaanhoitajaopinnoista.

”Jaksamiseen ja hyvinvointiin olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota”

Hoitoalan nykytilanteesta keskusteltaessa Kantola myöntää huolen, mutta näkee tilanteessa myös mahdollisuuksia: ”Kyllähän tilanne on pelottava, jos ei saada lisää sairaanhoitajakoulutukseen hakeutuvia. Mutta se on myös mahdollisuus kehittää sairaanhoitajan koulutusta siten, että me tulevat ammattilaiset pysymme alalla pidempään.”

Enemmän huomiota hän toivoisi kuitenkin kiinnitettävän opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. ”Ettemme olisi työelämään siirtyessä jo ihan loppuun palaneita”, kiteyttää Kantola.

Sairaanhoitajana työllistymisen avoimet ovet

Sairaanhoitajan koulutus tarjoaa valoisat työllistymisnäkymät ja sairaanhoitajana voi työllistyä esimerkiksi akuutissa hoitotyössä, mielenterveys- ja päihdetyössä, lasten ja nuorten hoitotyössä, leikkaussalissa tai kotihoidossa.

Eniten sairaanhoitajakoulutuksen avaamista työmahdollisuuksista Kantolaa kiinnostavat perioperatiivinen ja akuutti hoitotyö.

”Toivottavasti saan myös jonain päivänä opiskeltua itselleni YAMK-tutkinnon.”

Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitajana vaikutat ihmisten terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisemiseen.