Kuvataiteilija (AMK), kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutuskuva_kuvataide_patsaita_LPR

Kuvataiteilija on oman aikansa tulkitsija

Kuvataiteilijana keskustelet kuvien kautta. Käyt visuaalista vuoropuhelua taiteen keinoin. Työsi ytimen muodostavat teosten ideointi, suunnittelu, toteutus, esittäminen sekä vuorovaikutus taiteen vastaanottajien kanssa. Toteutat erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kuvataiteilijat voivat tehdä myös asiantuntijatöitä, esimerkiksi opetus- ja suunnittelutöitä tai työllistyä erilaisiin projekteihin.

Kuvataiteen koulutuksessa opiskelet taidetta monipuolisesti. Opintojesi alussa hankit kattavat perustaidot kuvataiteen eri menetelmistä ja ilmaisukeinoista. Sen jälkeen voit syventyä yhden taiteenalan opintoihin tai kerätä opintoihisi yhdistelmän eri taiteenlajeja.

LABin kuvataiteen koulutuksen vahvuuksia ovat erityisesti taidegrafiikka, valokuva, maalaus, kuvanveisto sekä korutaide, jonka AMK-opintoja tarjoamme ainoana Suomessa. Koulutuksen keskiössä ovat taiteen tekeminen, ammattitaiteilijaksi kasvaminen sekä taiteen sisällölliset kysymykset. Uudet teknologiat kulkevat perinteisten kuvataiteen tekemisen tapojen rinnalla.

Koulutuksen päätoimisia opettajia ovat opettajiksi pätevöityneet taiteilijat. Heidän lisäkseen opetusta tarjoavat vierailevat opettajat: suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat sekä eri taiteenalojen erikoisasiantuntijat. Teet opinnoissasi yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin kanssa, ja voit osallistua tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Pääset luomaan ammatillisia verkostoja jo opiskeluaikana, ja voit halutessasi lähteä myös ulkomaille kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi