Ympäristötaiteella tuetaan hyvinvointia

Kuva
Ympäristötaidetta puussa.
Kuva: William Dennisuk
Julkisissa tiloissa esillä oleva taide nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia ongelmia ja historiallisia tapahtumia sekä lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijan mukaan ympäristötaide onkin tärkeä osa ihmisten hyvinvointia.

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa kuvataiteen lehtorina työskentelevän William Dennisukin mukaan ympäristötaide on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Ympäristössä ja erityisesti kaupunkiympäristössä on hyvä olla tilaa liiketoiminnan lisäksi myös mielikuvitukselle. Julkinen tila peilaa monin tavoin ihmisyyden eri osa-alueita.

”Uskon ympäristön vaikuttavan meihin kaikkiin ja kaikkeen. Ympäristömme auttaa jäsentelemään keitä me olemme sekä mitä näemme, ajattelemme ja arvostamme. Harva haluaa viettää aikaa esimerkiksi kolkoissa tai laitosmaisissa julkisissa tiloissa. Taide on yksi ulottuvuus, jolla näitä tiloja voidaan muuttaa viihtyisäksi”, Dennisuk kertoo ja jatkaa:

”Esteettinen herkkyys puuttuu usein julkisten tilojen suunnittelusta. Tämän pulman ratkaisee monesti taiteilija.”

Uudenlainen ratkaisumalli, jossa yhdistyy taide ja rakentaminen, voi parantaa sosiaalista koheesiota. Ympäristötaide tekee julkisissa tiloissa vietetystä ajasta yksinkertaisesti miellyttävämpää. Kaupunkikuvaa koskevassa päätöksenteossa julkiset tilat pitäisikin huomioida entistä paremmin ja myös taiteilijoita voisi ottaa mukaan kehittämisprosesseihin.

Dennisukin mukaan taide olisi hyvä ottaa huomioon jo heti kaupunkikuvasuunnittelun alkuvaiheessa, eikä pelkästään lopun lisäelementtinä. ”Kaupunkisuunnittelijat, arkkitehdit, insinöörit ja yritykset ovat aikoinaan tehneet isoja virheitä luodessaan kaupunkiympäristöjä, joissa ei ole minkäänlaista esteettisyyttä. Edelleen ajatellaan liikaa esineitä ja fiksuja muotoja, kun meidän pitäisi keskittyä sellaisen ilmapiirin luomiseen, joka on moniulotteinen sekä vetoaa kaikkiin aisteihin, mieleen ja sydämeen.”

Hyvinvointia voidaan tulkita monella tasolla, muistuttaa Dennisuk. Erityisesti esteettisen puolen aktivoinnilla voidaan lisätä ihmisten hyvinvointia.

”Yksittäinen taideteos voi esimerkiksi auttaa ihmisiä ymmärtämään omia uusia ulottuvuuksiaan ja avartamaan maailmankatsomustaan niin, ettei kaiken tarvitse olla aina totutun turvallista ja äärimmäisen hallittua. Hauskuus tai leikkisyys elementteinä vaikuttavat positiivisesti hyvinvointiin ja nauru kuuluu monipuoliseen elämään – taidekin voi olla humoristista.”

LABin kädenjälki näkyy kaupunkiympäristöissä kautta Suomen

Ympäristötaiteessa on rajattomasti mahdollisuuksia ja jokainen tila vaatii ainutlaatuisen ratkaisun. Ympäristötaide terminä ja kokonaisuutena on kehittynyt vuosien varrella ja siitä kuulee nykyään monenlaisia nimityksiä, joista yleisin on julkinen taide. Joskus hyvä taideteos elvyttää paikan kuin paikan sekä antaa sille uuden identiteetin ja merkityksen.

”Pitkään ympäristötaidetta pidettiin vain asiana, joka liittyi ensisijaisesti koskemattomaan luontoon. Viime vuosikymmeninä ympäristötaide on laajentunut kattamaan kaupunkiympäristössä tapahtuvan taiteen ja taiteilijat, jotka tekevät interventioita tai tilapäisiä teoksia julkisen tilan eri ulottuvuuksien korostamiseksi”, Dennisuk sanoo.

Ympäristötaiteeseen erikoistunut kuvataiteilija ja LABin lehtori Dennisuk kertoo koronapandemian vaikuttaneen ympäristötaiteen opetusmenetelmiin, jonka myötä on palattu luontoperustaiseen lähestymistapaan.

”Koronan aikana opiskelijat ovat tehneet töitään pitkälti kotikaupungeissaan, kesämökeillä, metsässä tai meren rannalla. Tänä aikana teoksia ja installaatioita, joihin aiemmin luokkahuone oli tarjonnut mahdollisuuden, tehtiin huomattavasti vähemmän.”

Normaalitilanteessa opiskelijat toteuttavat paljon erilaisia taideprojekteja kaupunkien julkisissa tiloissa. LAB-ammattikorkeakoulun kädenjälki näkyykin vahvasti sekä Lahden että Lappeenrannan kaupunkiympäristöissä, mutta myös muualla Suomessa.

”Olemme kuvataiteen puolella tehneet yhteistyötä Lahden ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa ja olleet valmistelemassa useita pysyviä julkisia taideteoksia. Lisäksi LABin kuvataiteen opiskelijat ja henkilökunta ovat osallistuneet lukuisiin julkisiin taidekilpailuihin, joten kädenjälkemme näkyy nykyisin myös muissa kaupungeissa”, Dennisuk paljastaa.

LABin kuvataiteen lehtori William Dennisuk.

Lisätiedot (ENG):

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.