Kuvataiteilija käy visuaalista vuoropuhelua taiteen keinoin

Kuva
Kuvataitelija Nadiye
LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin kuvataiteen koulutus on profiloitunut erityisesti taidegrafiikkaan, valokuvataiteeseen, maalaukseen sekä kuvanveistoon. Lisäksi LAB tarjoaa ainoana Suomessa korutaiteen AMK-opintoja.

Nadiye Koçak oli neljä vuotta sitten Studia-messuilla, kun hän kuuli ensimmäistä kertaa LABin kuvataiteen koulutuksesta. Silloista ammattikouluaan tapahtumassa esittelemässä ollut Nadiye oli hakenut kuvataidelukion jälkeen useisiin taidekouluihin, mutta päätyi välissä opiskelemaan matkailualan perustutkinnon. Messuilla ollessaan hän ajautui keskustelemaan kuvataidekoulutusta esittelevän taidegrafiikan opiskelijan kanssa, jonka suosituksen ansiosta Nadiye päätyi hakemaan LABiin.

Nadiye on päässyt neljävuotisen opiskelutaipaleensa aikana tutustumaan monenlaisiin tapoihin tehdä taidetta. ”LABissa olen päässyt harjaannuttamaan taiteellista silmääni. Koulu tarjoaa erinomaisen ympäristön erilaisille kokeiluille, sekä palaute opettajilta on kannustavaa ja kehittävää. Olen kehittynyt taidemaalarina ja syventänyt osaamistani anatomiasta sekä oppinut hahmottamaan kolmiulotteista työskentelyä ja tilaa. Olen myös oppinut tekemään keramiikkaa ja silkki- eli seripainoa.”

Pian valmistuva kuvataitelija keskittyy pääosin korutaiteen tekemiseen. Valmistumisen jälkeen Nadiye aikoo jatkaa LABin aikana opittujen korutaiteen tekniikoiden, erityisesti kivenkaiverruksen parissa. Tavoitteena on pitää muutama vuosi taukoa opiskelusta ja keskittyä itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn sekä omien rutiinien kehittämiseen.

”Teen pääosin taidetta kehosta ja keholla, koska se kiinnostaa minua sen kaikkine merkityksineen. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen piti valita erikoistumisala ja valitsin korutaiteen. Se oli minulle täysin uutta, vierasta ja kiinnostavaa. En juuri tee puettavia teoksia, mutta tulkitsen teokseni korutaiteena niiden materiaalien, mittakaavan ja kehollisen yhteyden kautta.”

Verkostoituminen kannattaa

LABin kuvataiteen koulutuksen ytimessä ovat ammattitaiteilijaksi kasvamisen lisäksi taiteen tekeminen ja taiteen sisällölliset kysymykset. Opinnot sisältävät myös yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin kanssa sekä opiskelijat voivat osallistua monenlaisiin LABin hankkeisiin. Lisäksi omalla proaktiivisuudella ja erilaisiin näyttelyihin osallistumisella luodaan verkostoja jo opiskeluaikana.

Nadiye valittiin muutama vuosi sitten Suomen Taiteilijaseuran ja Helsingin Taidehallin Nuoret 2019 -näyttelyyn, jossa kuvataitelijan materiaalinkäyttö sekä muotokieli herätti huomioita. Nadiye sai myös tunnustuksen kovasta työstään, kun hänet palkittiin Maecenas Killan stipendillä.

”Kannattaa rohkeasti hakea näyttelyihin jo opintojen aikana, mutta on myös tärkeää muistaa pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Opiskeluaika on ennen kaikkea aikaa oppia, tehdä ja kokeilla vapaasti ilman, että tekemisestä tarvitsee ottaa suuria paineita. Muihin opiskelijoihin tutustuminen ja avajaisissa käyminen on verkostoitumista parhaimmillaan”, kertoo Nadiye ja kannustaa kaikkia nykytaiteen kentällä työskentelemisestä kiinnostuneita hakemaan LABiin.

”Täällä saa työskennellä joustavasti ja monipuolisesti eri tekniikoiden ja materiaalien parissa.”

» www.nadiyeisik.com

Bodies-teos

Teksti: Elina Jokela

Kuvat: Nadiye Koçak

Kuva
Student art work on Lappeenranta Campus

Kuvataiteilija on oman aikansa tulkitsija

LABin kuvataiteen koulutuksen vahvuuksia ovat erityisesti taidegrafiikka, valokuva, maalaus, kuvanveisto sekä korutaide, jonka AMK-opintoja tarjoamme ainoana Suomessa.

Sijainti