LABin hiilijalanjälki ja kestävät kampukset

LAB-ammattikorkeakoulun tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja hiilinegatiivinen vuoden 2030 loppuun mennessä.

Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain ARENEn hiilijalanjälkilaskurilla. Hiilijalanjäljen laskeminen auttaa näkemään omien valintojemme ja toimintamme vaikutuksia ympäristöön. Hiilineutraaliuuden ja -negatiivisuuden saavuttamiseksi hyödynnämme myös konsernimme osaamista, LUT-yliopiston tutkimusryhmän Sustainability Science Carbon Negativity Teamin apua, sekä rakennamme LABin päästövähennystoimenpidesuunnitelman (Climate Action Plan, CAP).

Kuljemme tavoitteeseen yhdessä kampuskiinteistöjen omistajien, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Isku Centerin, kanssa. Teemme jatkuvasti työtä myös Lappeenrannan kampuksella omistamamme rakennuksen energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi sekä jätteidenlajittelun tehostamiseksi. LABin hankkima sähkö on alkuperätakuumerkittyä ja 100 % uusiutuvaa energiaa (VENI Energia).

Vahva yhteistyö kiinteistöyhtiöiden kanssa mahdollistaa energiatehokkaan tilakäytön myös tulevaisuuden muutostarpeet huomioiden. SYK:n tavoite on olla Euroopan vastuullisin kampustoteuttaja vuonna 2030. Isku Center edustaa energiaviisauden kärkeä.

Sitoutumalla Arenen yhteisiin lupauksiin edistämme kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljen pienentämistä:

 • Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan vuosittain yhteisesti kehitetyn laskentamallin mukaisesti ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä.
 • Sitoudumme laskentaperusteiden kehittämiseen ja käyttämiseen yhteismitallisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.
 • Toteutamme yhdessä suunniteltuja toimenpiteitä hiilijalanjälkemme ja päästöjemme pienentämiseksi.
 • Etsimme yhdessä päästövähennystoimenpiteiden lisäksi muita keinoja, joilla ammattikorkeakoulut voivat saavuttaa hiilineutraaliuden tavoiteaikatauluissaan.

LABissa on yhteensä yli 8500 opiskelijaa verkkokampuksella, Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Lahdessa toimimme Iskun entiseen huonekalutehtaaseen saneeratulla, modernilla ja energiatehokkaalla kampuksella Mukkulankadulla. Lappeenrannassa luomme uusia innovaatioita kansainvälisellä ja Kaakkois-Suomen suurimmalla korkeakoulukampuksella Skinnarilassa.

Molemmat kampuksemme ovat opiskelija-asuntojen välittömässä läheisyydessä, luonnon äärellä ja saavutettavissa julkisella liikenteellä. Hyödynnämme samoja oppimistiloja LUT-korkeakouluihin kuuluvan LUT-yliopiston kanssa.

Esimerkkejä kestävistä toimintatavoista kampuksillamme:

 • Mahdollistamme henkilöstöllemme ja opiskelijoillemme etätyöskentelyn.
 • Opastamme kierrätykseen ja jätteiden oikeanlaiseen lajitteluun.
 • Vähennämme paperinkulutusta sähköisellä toiminnanohjausjärjestelmällä, arkistoinnilla sekä allekirjoituksella.
 • Hyödynnämme järjestelmät ja tilat LUT-korkeakoulujen kesken.
 • Lounaalta jäänyttä ruokaa myydään edullisesti kampusten väelle.
 • Lappeenrannan kampuksella biovaa´at mittaavat asiakaskohtaista hävikkiä kannustaen määrän pienentämiseen.
 • Lahden kampuksen oppimis- ja kokoontumistilojen valaistus on ohjattu liiketunnistimille, joka varmistaa sähkönkulutuksemme minimoinnin.
Kuva
Lahti Campus from air

Tutustu kampuksiimme

Tutustu kampuksiimme Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. 

Lahden kampus:

Lappeenrannan kampus:

 

Lisätietoja

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
kati [dot] koikkalainenatlut [dot] fi
Janita Markwort
Tila- ja turvallisuuspäällikkö
Lahden kampus
janita [dot] markwortatlut [dot] fi
Tuomas Nevalainen
Tilapalvelupäällikkö
Lappeenrannan kampus
tuomas [dot] nevalainenatlut [dot] fi
Elina Jokela
Viestinnän asiantuntija
elina [dot] jokelaatlut [dot] fi