Kestävyys TKI-toiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä

Rakennamme kestävämmän tulevaisuuden yhdessä kumppaneidemme kanssa. Luomme uusia teknologisia ratkaisuja, edistämme kiertotalouden liiketoimintaa, kehittämme alueiden vähähiilistä elinkeinorakennetta ja vaalimme ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Tiiviillä työelämäyhteistyöllä kytkemme oppimissisältöihin yhteiskunnan tarpeet, pilotoimme jatkojalostukseen potentiaalisimmat uudet toimintatavat ja kanavoimme osaamisemme yritysten käyttöön.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman mukaisina lupauksinamme:

  • Tuotamme opiskelijoita osallistaen TKI-toiminnallamme ratkaisuja kestävyyshaasteisiin ja edistämme kestävää kehitystä yhteistyössä korkeakouluyhteisön, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa.
  • Hyödynnämme yhdessä kehitettyä kriteeristöä TKI-toiminnan kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämiseksi.
  • Kehitämme toimintaamme niin, että meidät tunnetaan vetovoimaisina kumppaneina ja työnantajina myös ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan ansiosta.

Kestävyys ja vastuullisuus leikkaavat siis läpi kaikkien TKI-toimintamme vahvuusalueiden:

  • Kiertotalous - Mahdollistamme yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotaloutta
  • Design – Tuemme ratkaisuillamme liiketoiminnan uutta arvonluontia
  • Innovaatiot - Teemme avauksia, joista puhutaan
  • Hyvinvointi - Kehitämme innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tueksi

Vahvuusalueet näkyvät tutkimustiimiemme työssä. Esimerkiksi LABin ensimmäinen tutkimustiimi keskittyy erityisesti tekstiilien ja muovien materiaalikiertoon ja tutkimukseen kohti kiertotalouden mukaisia ratkaisuja.

LAB-ammattikorkeakoululla on olennainen rooli myös alueen työllisyyden edistämisessä. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllisyyden tukemiseksi on lukuisia hankkeita yhdessä sidosryhmien kanssa.

Kampuskaupunkiemme Lahden ja Lappeenrannan kanssa jaamme tavoitteet puhtaasta ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta. 

Tarjoamme yritysten kestävyyshaasteiden ratkomisen tueksi opiskelijoittemme osaamista myös harjoitus-, projekti-, ja lopputöiden muodossa. Opiskelija-yritysyhteistyön mahdollisuuksista on koottu lisätietoa LABin verkkosivuille sekä Lappeenrannan Greenreality-verkoston sivuille.

Paikallisesti luoduilla, kestävyyttä edistävillä arjen ja liike-elämän innovaatioilla vaikutamme globaalien kestävyyshaasteiden ratkomiseen. Osana TKI-toimintaamme järjestämme avoimia seminaareja, jotka käsittelevät kiertotalous- ja vastuullisuusteemoja. Tutustu tapahtumatarjontaamme täältä.

Lisätietoja

Kati Koikkalainen
Sustainability Manager
kati [dot] koikkalainenatlut [dot] fi