HIUKKA 2.0 - Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana

Kuva
Graafisia elementtejä ja teksti: Kehitämme ratkaisuja muovin korvaamiseen orgaanisilla kuiduilla
Hiuskuitu on Suomessa uusi materiaali. Hius sitoo itseensä vettä, erilaisia kemikaaleja ja öljyä. Kun hiuskuituja yhdistetään muihin orgaanisiin kuituihin, saadaan hiukkamateriaalia, jota voi hyödyntää monissa käyttökohteissa. Hiukka 2.0 -projektissa hiukkamateriaalista kehitetään ratkaisuja muovipohjaisten tuotteiden korvaamiseen vedenpuhdistuksessa, öljyntorjunnassa ja viherrakentamisessa.

Maailmalla hiuksia on käytetty esimerkiksi öljytapaturmissa ja hiuskuitujen jatkojalostusta tutkitaan enenevissä määrin. Suomessa hiukset päätyvät tällä hetkellä jätteeksi. Hiusten jalostaminen hiukkamateriaaliksi aloitettiin Hiukka Hyvä -ympäristöprojektissa. Hiukka Hyvä toi Lahteen Yhdysvalloista orgaanisille kuiduille soveltuvan huovutuskoneen, jolla hiuskuiduista voidaan tuottaa materiaalia huovuttamalla. Hiuksia keräävät talteen hiuskeijut – kampaamot, jotka haluavat vähentää jätteen määrää ja edistää kestävää toimintaa.

Hiukka 2.0 -projektin tavoitteena on kehittää orgaanisesta hiukkamateriaalista korvaavia vaihtoehtoja muovipohjaisille tuotteille. Fossiilisista raaka-aineista tuotettujen materiaalien korvaaminen orgaanisilla ratkaisuilla auttaa ilmastokriisin hillitsemisessä. Hiukka-ekosysteemin kehittämisen tavoitteena on luoda kestävää liiketoimintaa hiukkamateriaalista. Osana projektia kartoitetaan jo olemassa olevia kiertotalouden liiketoimintamalleja ja analysoidaan Päijät-Hämeen alueen vahvuuksia kestävän kehityksen ja kiertotalouden kannalta. Kartoituksen pohjalta kehitetään kestävän liiketoiminnan koulutuspilotti, jonka avulla lisätään ymmärrystä ja osaamista kiertotalouden periaatteiden mukaisesta liiketoiminnasta.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2014-2020
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Projektipäällikkö
Paula Nurminen
Projektisuunnittelija
paula [dot] nurminenatlab [dot] fi
Sijainti