Hyvinvointi ja puhdas elinympäristö – suomalais-japanilaisten yhteistyömallien kehittäminen Aasian markkinalla

Lahden seudulla on vuodesta 2016 tunnusteltu hyvinvointi- ja ympäristöyritysten yhteistyöpotentiaalia suomalaisen ja japanilaisen osaamisen ja teknologian näkökulmista Aasian markkinoilla. Ladec on koonnut päijäthämäläisiä toimintamalleja ja teknologiaosaamista yhteisiksi vientikonsepteiksi. Yhteistyöllä toteutettavat paikallistason ympäristöliiketoiminnan mallit sekä osaamisen ja teknologian konseptit ovat muodostaneet keskeisen teeman hankkeelle. Tätä osaamista voitaisiin tuottaa myös suomalais-japanilaisen yhteistyön kautta kolmansiin maihin.
Esimerkiksi KaakkoisAasiassa on runsaasti puhtaan elinympäristön kehittämiseen liittyvän osaamisen ja teknologian tarvetta, jota suomalaiset yritykset yhdessä japanilaisten kanssa voivat päästä toteuttamaan mm. japanilaisten kehitysprojektien kautta.

Hankkeen tavoitteena on syventää yhteistyötä suomalaisten ja japanilaisten toimijoiden välillä yritysten, viranomaisten ja korkeakoulujen sekä muiden tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kesken. Paikallistason yhteistyömallien kautta pyritään avaamaan suomalaisille PK- ja startup-yrityksille väyliä liiketoimintaan japanilasten kumppanien kanssa niin Japanin kuin muiden Aasian maiden osalta. Tavoitteena on näin edistää suomalaisten yritysten pääsyä Japanin markkinalle paikallistason aluekehitysprojektien ja TKI-kumppanuuksien kautta.

Hankkeen avulla mahdollistetaan yhteiskehittäminen valituissa kohteissa Kioton prefektuurin alueella, joka on luonteeltaan metropolialueen reunavyöhykettä ja vertautuu Lahden asemaan suhteessa pääkaupunkiseutuun. Hankkeessa luodaan yhteinen ymmärrys hyvinvointiin ja puhtaaseen elinympäristöön sisältyvien osa-alueiden nykytilanteeseen ja kehittämismahdollisuuksiin. Toteutukseen pyritään osallistamaan mahdollisimman monia eri osapuolia alueelta hyödyntäen päijäthämäläistä toimintamallia.
Project period
-
Project state
Finished
Project area
National
Project funding
ERDF 2014-2020
LAB role
Partner
Unit
Teknologia
Project focus area
Circular Economy
Project managers
Alexandra Maksheeva
alexandra [dot] maksheevaatlab [dot] fi