Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti, 210 op

Next enrollment date
-

 

Fysioterapeutiksi opiskelu Lahdessa

Fysioterapeutti on liikkumisen ja toimintakyvyn ammattilainen

Fysioterapeuttina olet liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Työskentelet esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutus- tai hoitolaitoksessa, yrityksessä tai terveyden edistämiseen liittyvissä kehittämis- ja koulutustehtävissä. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, yrityksessä tai järjestössä. Voit myös perustaa oman yrityksen.

Fysioterapeuttiopintojen keskeisiä sisältöjä ovat tutkiminen ja arviointi, ohjaus ja neuvonta, terapiaosaaminen sekä kuntoutusteknologia. Perehdyt ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, opit analysoimaan ja tukemaan ihmisten toimintakykyä ja liikkumista sekä ennaltaehkäisemään ja kuntouttamaan erilaisia sairauksia ja vammoja.

Opiskelu on käytännönläheistä. Pääset soveltamaan ja harjoittelemaan oppimaasi aidoissa asiakastilanteissa, työelämän hankkeissa ja osana moniammatillisia ryhmiä.

Lahden kampuksella opinnot toteutetaan käytännönläheisesti aidoissa ja simuloiduissa oppimisympäristöissä tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen. Voit valita yrittäjyyttä tukevan opiskelupolun opiskelemalla opiskelijaosuuskunnassa. Opinnoissa korostuvat aktiivinen ja liikunnallinen fysioterapia sekä asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Fysioterapeutin palkka

Fysioterapeutin keskipalkka on

2799 €/kk

(Kuntatyönantajat, palkkatilastot 2021)

Missä fysioterapeutti voi työskennellä?

Fysioterapeutin uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistyä voi julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille tai yrittäjänä.

Fysioterapeutin työpaikka voi olla esimerkiksi:

sairaalassa | terveyskeskuksessa | tutkimus- ja hoitolaitoksessa | kuntoutuslaitoksessa | kylpylässä | työterveyshuollossa | kansanterveysjärjestössä | liikuntajärjestössä | vammaisjärjestössä | sosiaalitoimessa | vanhuspalveluissa | päiväkodeissa | koulu- ja liikuntatoimessa | vapaa-ajan palveluissa | tutkimus- ja kehittämishankkeissa

Kuva
fysioterapiaopiskelijat Diana Issakova ja Rosa Salmki

Fysioterapeutin koulutus avaa ovet monipuolisiin työtehtäviin

”Koulussa opitun soveltaminen oikeisiin asiakastapauksiin on ollut mielenkiintoista. On hienoa huomata, kuinka oma ammattitaito on kasvanut työharjoitteluiden myötä.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi