Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 240 op

Next enrollment date
-

Ympäristöteknologiaa voit opiskella myös verkossa

Ympäristöteknologian insinööriksi työn ohella

Ympäristöteknologian insinöörin koulutuksessa saat kokonaiskuvan kiertotaloudesta ja sen merkityksestä eri teollisuuden aloilla.

Ympäristöteknologian insinööri minimoi ympäristökuormitusta

Ympäristöteknologian insinööriopinnot liittyvät materiaali- ja resurssitehokkuuden edistämiseen, digitaalisuuteen, kiertotalouden ohjauskeinoihin ja liiketoimintamalleihin sekä systeemiajatteluun erilaisissa arvoverkostoissa. Kestävä tuotesuunnittelu ja elinkaarilaskenta ovat tärkeä osa opintoja. Pystyäksesi työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä, kehittävät opinnot asiantuntijuuden lisäksi tiimityö- ja projektijohtamistaitojasi.

Ympäristöteknologian insinöörikoulutus sopii erityisesti ympäristötekniikasta ja kiertotaloudesta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös hyvin jo aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneille opiskelijoille. Osa aiemmista opinnoistasi voidaan hyväksilukea osaksi insinööritutkintoa.

Opiskele ympäristöteknologian insinööriksi pääosin verkossa

Ympäristöteknologian opiskelu tapahtuu suurelta osin verkko-opetuksena ja se soveltuu suoritettavaksi myös työn ohella. Osa opinnoista, kuten laboratoriotyöskentely, edellyttää läsnäoloa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella.

Koulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää toisen tekniikan alan tutkinto kiertotalousosaamista vaativiin tehtäviin.

Kuva
Detail laptop keyboard writing and coffee cup

Insinöörin palkka

Insinöörien keskiarvopalkka

4440 e/kk

(Insinööriliitto, Työmarkkinatutkimus 2020)

Ympäristöteknologian insinöörin työllistyminen

Ympäristöteknologian insinöörin mahdollisia tehtävänimikkeitä:

Ilmastoinsinööri | Kiertotalousinsinööri | Projektipäällikkö | Suunnitteluinsinööri| Ympäristöasiantuntija | Ympäristöinsinööri

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi