Lahdessa muotoillaan sujuvampia kaupungin palveluja yrityksille

Kuva
City as a Service -hankkeessa muotoillaan kaupungin palveluja yrityksille.
Kuva: Enna Eloranta
LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti kehittää Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja lupapalveluja palvelumuotoilun avulla käyttäjälähtöisiksi ja sujuvammiksi. Tavoitteena on toteuttaa palvelumalli, joka mahdollistaa alueen yritysten ja yrittäjien osallistumisen kaupungin palvelujen kehittämiseen myös jatkossa.

LABin ja Lahden kaupungin City as a Service -projektin vuosi sitten yrittäjille, sidosryhmille ja kaupungin viranhaltijoille tehdyissä haastatteluissa selvitettiin yrityksille suunnattujen lupapalvelujen sujuvuutta. Yritykset tarvitsevat erilaisia lupia muun muassa maankäyttöön, rakentamiseen ja tapahtumien järjestämiseen liittyen. Esimerkiksi tapahtumapuolella järjestäjä saattaa joutua hakemaan jopa 30 lupaa tapahtumaa varten eri tahoilta.

”Yritysten vastauksista ilmeni, että lupa-asioihin liittyvää viestintää ja löydettävyyttä, asiakaspalvelua sekä lupien käsittelyä pitää Lahdessa kehittää. Tulosten pohjalta lähdimme ideoimaan yhdessä yrittäjien ja kaupungin viranhaltijoiden kanssa toimivampia palvelukonsepteja palvelumuotoilua hyödyntäen. Muutamia näistä on jo saatettukin käytäntöön ja vielä kevään ajan jatkamme pilotointia”, sanoo projektipäällikkö Kati Kumpulainen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Viime vuoden etätyöskentelyyn siirtymisestä huolimatta hankkeessa ratkottiin onnistuneesti lupiin liittyviä ongelmakohtia. Apuna olivat myös LABin Muotoiluinstituutin palvelumuotoilun opiskelijat, jotka yhteiskehittämisen työpajojen tuloksena ideoivat ja visualisoivat palvelukonsepteja ja ratkaisuja. Informaatiomuotoilun avulla monia lupa-asiointiin liittyviä prosesseja ja tietoja tehtiin näkyvämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Visualisointeja on hyödynnetty myös kaupungin uusilla verkkosivuilla lupa-asioinnin sujuvoittamisessa.

Yritykset mukaan kaupungin palvelujen kehittämiseen

Projekti tuottaa käytännön esimerkkejä palveluiden yhteiskehittämisestä yhdessä yritysten kanssa muotoilun menetelmin. Tavoitteena on rakentaa Lahti at your Service -palvelumalli, jossa yritykset osallistuvat kaupungin palvelujen kehittämiseen myös jatkossa.

”Lahti osallistaa asukkaita julkisten palvelujen kehittämiseen, joten sieltä voisi löytyä opittavaa myös yritysten suuntaan. Palvelumuotoilun ja muotoiluajattelun avulla voimme kehittää käyttäjälähtöisempiä palveluja yrityksen tarpeisiin. Tekemisessä tärkeää on käyttäjän ymmärtäminen, yhdessä kehittäminen ja ratkaisuiden kokeileminen. On kaikkien etu, että yrittäjät löytävät tarvitsemansa julkisiin palveluihin liittyvän tiedon ja avun helposti”, valottaa Kumpulainen.

Projektin aikana parannetaan myös kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista yrityksille suunnattujen asiakaspalveluprosessien sujuvoittamisesta. Kevään aikana on luvassa LABin Muotoiluinstituutin toteuttama julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutuksen pilotti, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakasnäkökulman hahmottamista ja sitouttaa oma-aloitteiseen asiakaslähtöisempien palveluprosessien kehittämiseen.

City as a Service -projektia rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Päijät-Hämeen liitto.

Lisätietoja:

Kati Kumpulainen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5032, kati [dot] kumpulainenatlab [dot] fi

City as a Service -hanke
Kuva: Mervi Puustinen

 

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Location