Millaista on opiskella ammattikorkeakoulussa?

Kuva
Lappeenranta campus.
LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelijan on mahdollista räätälöidä itse oma tutkintonsa. Jokaisen opiskelijan tutkinto on uniikki. Luonnollisesti siis myös siihen, millaiseksi opiskeluvuodet muodostuvat, vaikuttavat olennaisesti opiskelijan omat valinnat, toiveet ja päätökset.

First things first: mitä haluat opiskella?

Ensimmäinen ja se kaikista oleellisin kysymys on, mitä sinä itse haluat opiskella? Mikä ala kiinnostaa, millaista työtä haluat tehdä tulevaisuudessa? Aina vastaus ei ole itsestään selvä eikä helppo. Onneksi opiskelu ei mene koskaan hukkaan eikä seinä nouse vastaan. Opiskelua on aina mahdollista jatkaa, suunnata uudelleen esimerkiksi valinnaisten opintojen avulla tai hakea siirtoa: vaihtoehtoja löytyy. Esimerkiksi pelkästään LABissa voit valita opinnot viideltä eri alalta, 12 eri AMK-tutkinnon ja kymmenien koulutusten joukosta.  

On myös yleishyödyllisiä tutkintoja: esimerkiksi liiketalouden tradenomin tutkinto mahdollistaa työskentelyn lähes millä sektorilla tai alalla tahansa ja antaa myös loistavat eväät esimerkiksi yrittäjyyteen. Tradenomin tutkintoon kuuluu LABissa 75 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja, joten voit valita vapaasti valittavat esimerkiksi Muotoiluinstituutista ja sisällyttää näin tradenomin tutkintoosi vahvan muotoiluosaamisen.

Mistä AMK-tutkinto koostuu?

LABin AMK-tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (eli ns. pakollisista opinnoista), täydentävästä osaamisesta (eli vapaavalintaiset opinnot), harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Käytetään edelleen LABin tradenomin AMK-tutkintoa esimerkkinä, eli tältä näyttää tradenomitutkinnon rakenne:

  • YDINOSAAMINEN 90 op
  • TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 75 op
  • HARJOITTELU 30 op
  • OPINNÄYTETYÖ 15 op

Ydinosaaminen on koulutuksen syvintä ydintä: ilman tätä osaamista et voi valmistua tradenomiksi. (Pro tip: Opinto-oppaasta voit kurkata, mitä sisältyy liiketalouden tradenomin ydinopintoihin Lahdessa. Täältä löytyvät myös kaikkien muiden koulutusten tarkat sisällöt.)

Täydentävä osaaminen taas on sinun leikkikenttäsi, tilaisuutesi vaikuttaa siihen, millaiseksi tradenomiksi sinä haluat valmistua. Haluatko erikoistua esimerkiksi johtamiseen, markkinointiin tai kirjanpitoon? Vai lähdetkö valitsemaan täydentävät opinnot liiketalouden ulkopuolelta, esimerkiksi palvelumuotoilun, käyttökokemusmuotoilun tai visuaalisen viestinnän maailmasta? Voit valita opintoja myös muiden korkeakoulujen tarjonnasta.

Jokaiseen tutkintoon kuuluu myös harjoittelua: harjoittelun avulla pääset soveltamaan oppimaasi heti käytäntöön, luot verkostoja yrityksiin ja hankit monipuolisesti kokemusta alan erilaisista työtehtävistä. Monelle harjoittelu kirkastaa myös omia uratavoitteita ja päämääriä. Useat myös työllistyvät harjoittelun perusteella yrityksiin jo opiskeluaikana tai pian valmistumisen jälkeen. Kannattaa siis suunnata harjoitteluihin yrityksiin, joissa haluaisit myös valmistumisen jälkeen työskennellä.

Opinnäytetyö on lopputyö, jota ilman ei ammattikorkeakoulusta valmistuminen onnistu. Opiskelija pystyy vaikuttamaan paljon oman opinnäytetyönsä sisältöön ja pureutumaan siinä aiheeseen, joka itseä erityisesti kiinnostaa tai edistää työuralla.

Kuva
Palvelumuotoilun opiskelija Piia Hautamäki

”LABissa voi valita kursseja muilta aloilta täydentämään omia opintoja. Tarkoituksenani on vielä syventää omaa tietämystäni opiskelemalla muutamia monimuotoisuuden kursseja sosiaalialalta. Meillä on myös tulossa kursseja, joissa yhdistetään liiketaloutta ja muotoilua."

Piia Hautamäki, palvelumuotoilu

Miten ja milloin haluat opiskella?

Opiskeluun vaikuttaa olennaisesti opintojen suoritustapa. Esimerkiksi LAB-ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella tutkinto eri tavoin:

Päiväopiskelu tapahtuu pääosin lähiopetuksena kampuksella. Iso osa luennoista ja tenteistä suoritetaan päiväsaikaan.

Monimuoto-opiskelu on joustavampi toteutustapa ja se tunnetaan joskus myös nimellä aikuisopiskelu. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa, kuten työn tai perhe-elämän ohessa. Opiskelu tapahtuu käytännössä esimerkiksi ilta- ja viikonloppuopintoina, intensiivijaksoina tai verkossa.

Verkko-opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, eli opiskelu onnistuu myös toiselta paikkakunnalta tai vaikka täysin toisesta maasta. Opinnot eivät siis lähtökohtaisesti vaadi fyysistä läsnäoloa kampuksella, mutta tutkintoon kuuluu perinteisesti pakollisia harjoittelujaksoja työelämässä.

Opiskelija pystyy siis itse vaikuttamaan paljon siihen, miten hän opiskelee. Opiskelija voi myös halutessaan nopeuttaa opintojaan ja suorittaa niitä oletusaikataulua nopeammin, jolloin hän myös valmistuu aikaisemmin.

Kuva
Sosionomiopiskelija Lauran etätyövinkit

”Parasta LABissa opiskelussa on ollut opintojen suorittaminen omaan tahtiin ja verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa. Olen suorittanut opintoja osittain myös minua aikaisemmin aloittaneiden opiskelijoiden ryhmissä sekä itsenäisesti, jotta valmistuisin aikaisemmin.”

Laura Nordman, sosionomi

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Tilaa hakijan uutiskirje

Tilaa hakijan uutiskirje ja saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen ja valintaan liittyvissä asioissa.