"Ammattikorkeakoulussa ei aina tarvitse noudattaa ohjeita"

Kuva
Tietojenkasittelyn opiskelija Juho Larjanne
Tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelija Juho Larjannetta kiinnostaa opinnoissa ja työssä ongelmanratkaisu ja siksi data-analytiikka vetää puoleensa. KUVA: TEEMU LEINONEN
Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot yhdistävät liiketalouden ja tietojenkäsittelyn osaamisen. Opiskelija Juho Larjanteen mukaan liiketalouden strategisen puolen ymmärtämisestä on etua työmarkkinoilla, vaikka oma työ tulisikin olemaan teknisellä puolella.

Lahtelainen Juho Larjanne opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn tradenomiksi eli liiketaloutta ja tietojenkäsittelyä.

Opiskelupaikan valintaan vaikutti arjen sujuvuuden vuoksi sijainti Lahdessa sekä omat kiinnostuksen kohteet. Larjanne kertoo viettävänsä vapaa-aikaa tietokoneen parissa ja hän uskoi tietojenkäsittelyn tradenomin opintojen syventävän jo pohjalla olevaa osaamista.

”Valitsin LAB-ammattikorkeakoulun opiskelujen sijainnin vuoksi. Se oli otollisella paikalla töiden ja arjen kannalta. Useampi kaveri on ollut myös samalla linjalla ja he kertoivat mitä täällä voisi olla vastassa. Se kasvatti mielenkiintoani entisestään.”

LAB-ammattikorkeakoulussa Larjannetta houkutteli myös uudistetut kampustilat: ”Tiesin, että Lahden kampus oli uudistettu juuri kun aloitin opiskeluni. Kiinnostihan se päästä näkemään millainen uusi rakennus olisi.”

Enemmän vastuuta, vähemmän ohjeiden noudattamista

Larjanteen mukaan suurimpia eroja ammattikorkeakoulussa opiskelussa verrattuna toisen asteen opintoihin on itseopiskelun määrä.

”Itseopiskelun määrä on varmaan kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi lukioon. Ammattikorkeakoulussa annetaan paljon enemmän vastuuta omaan tekemiseen.”

Ohjeita Larjanteen mukaan saa paljon, mutta niitä ei hänen mielestään tarvitse aina noudattaa: ”Jos löytää itselleen paremman tavan toimia, niin totta kai niin voi tehdä. Se on itseäni yllättänyt positiivisesti ammattikorkeakouluopinnoissa.”

”Positiivinen yllätys oli myös, ettei tarvitse joutua johonkin muottiin, kuten ehkä lukiossa”, lisää Larjanne.

Jo ensimmäisenä lukuvuonna tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat pääsevät opiskelemaan omaan alaan liittyviä opintoja. ”Ensimmäisen vuoden opinnoissa painottuvat enemmän yleishyödylliset opinnot, mutta väliin on sujautettu sopivasti myös teknisen puolen opintoja. Näin pääsemme tekemään ensimmäisestä vuodesta lähtien oman alan hommia”, kuvailee Larjanne ensimmäisen vuoden opintojen sisältöä.

Tietojenkäsittelyn tradenomiopinnot ovat pitäneet sisällään myös yritysyhteistyötä. ”Saimme toimeksiannon yritykseltä ja lähdimme toteuttamaan digitaalista palvelumuotoilua sen pohjalta”, kuvailee Larjanne yritysyhteistyössä tehtyä projektia.

Ongelmanratkaisusta oppii eniten

Larjanne kertoo, että tietojenkäsittelyn tradenomiopinnoista on saanut lisää hyviä työkaluja, vaikka teknisen osaamisen pohja hänellä onkin jo entuudestaan vahva.

”Opintojaksot, joihin liittyy jonkinlaista teknistä suorittamista ja ongelmanratkaisua kiinnostavat, esimerkiksi koodaaminen, ohjelmointi ja suunnittelutyö. Niistä saa eniten oivalluksia ja opit jäävät parhaiten päähän.”

Ongelmanratkaisussa Larjannetta kiehtoo ajatus siitä, miten sen avulla voidaan auttaa asioita tulevaisuudessa. Hän on opiskellut liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opintojaksojen lisäksi terveysteknologiaa, jossa on paneuduttu terveydenhuollon sähköisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

”Terveydenhuollossa data-analytiikan avulla voidaan korjata tai kehittää toimimattomia asioita ja sen myötä parantaa ihmisten terveyttä”, kertoo Larjanne.

Larjanteen mielestä hyvä opiskeluilmapiirikin syntyy yhteisestä ongelmanratkaisusta: ”Hyvää ilmapiiriä rakentaa haastavan ryhmätyön yhdessä tekeminen, siitä selviäminen ja kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytäminen.”

”Liiketalouden strategisen puolen ymmärrystä katsotaan eduksi työmarkkinoilla”

Tietojenkäsittelyn tradenomin opinnot ovat jo itsessään yhdistelmä liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opintoja. Oman opintolinjan lisäksi opiskelija voi valita opintojaksoja myös muilta aloilta.

”Liiketalouden strategisen puolen ymmärtämistä katsotaan eduksi työmarkkinoilla, vaikka työn pääpaino tulisikin olemaan teknisellä puolella”, kuvaa Larjanne oman opiskelulinjansa hyötyjä.

Larjanteen valinnaiset opinnot ovat painottuneet tekniikan ja liiketalouden opintoihin: ”Tiedän sen oman intressin ja pyrin tekemään opintovalintoja sen mukaisesti.”

”Tällä hetkellä olen painottanut opintojani data-analytiikan pariin ja valinnut opintojaksoja analytiikkaan liittyen. Työ data-analytiikan parissa on suurin urahaaveeni, analyyttinen tekeminen kiinnostaa.”

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn tradenomit ovat digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijoita.

Sijainti