Palvelumuotoilijat muuttavat arkea merkityksellisemmäksi

Kuva
Palvelumuotoilun opiskelija Piia Hautamäki

Olen Piia Hautamäki, ja opiskelen nyt toista vuotta palvelumuotoilua LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa Lahdessa. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut palvelumuotoilusta, mutta siihen tutustuttuani tajusin, että ne ovat juuri sellaiset opinnot, joita olin tietämättäni etsinyt!

Luokallamme on monenlaisista taustoista tulevia opiskelijoita. On juuri ylioppilaaksi kirjoittaneita, keski-iän ylittäneitä alanvaihtajia ja kaikkea siltä väliltä. Oma taustani on rakennusalalta, ja opiskelin hetken aikaa myös rakennusmestariksi, kunnes ymmärsin, ettei ala sopinutkaan minulle. Ei ole siis yhtä tiettyä muottia, mihin pitäisi mahtua, jos haluaa tulla opiskelemaan alaa. Jokainen luo omanlaisensa polun palvelumuotoilijaksi.

Opinnoissa rikotaan omia rajoja

Meillä on LABissa todella avoin, rohkaiseva ja käytännön kautta oppimiseen tukeva opiskeluilmapiiri. Jokainen saa olla rohkeasti oma itsensä ja luoda polkunsa muotoilijana. Opiskelijoita tuetaan olemaan uteliaita, kokeilemaan uusia asioita ja pohtimaan, miten haluamme kehittää itseämme tekijöinä. Se on myös osa muotoilijan identiteetin rakentamista.

Palvelumuotoilussa kokemusasiantuntijuus muovautuu työksi. Opinnoissa keskitytään paljon tiedon havainnollistamiseen visuaaliseen ja konkreettiseen muotoon. Ensimmäisen vuoden opinnot koostuivat taiteen perusopinnoista, kuten taidehistoriasta, väreihin ja sommitteluun tutustumisesta sekä oman käden ja ajatuksen yhteensovittamisesta. Toisena vuotena on siirrytty kaupunkimuotoilun pariin, joka on pitänyt sisällään muun muassa etnografiaa sekä syvempää tiedon analysointia ja konkreettista tekemistä.

Tulevaisuuden tekijöitä

Futuristit uskovat, että inhimillinen vallankumous on tulevaisuutta. Palvelumuotoilussa ihminen on aina keskiössä, eli me palvelumuotoilijat todellakin olemme tulevaisuuden tekijöitä. Haaveenani on tulevaisuudessa muuttaa ihmisten arkea merkityksellisemmäksi palvelumuotoilun avulla.  

Toiveenani olisi valmistumisen jälkeen työskennellä kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välimaastossa. Työ voisi olla jotain eheyttävää toimintaa, kuten sillanrakentajana toimimista taiteen ja nuorison välillä.

LABissa voi valita kursseja muilta aloilta täydentämään omia opintoja. Tarkoituksenani on vielä syventää omaa tietämystäni opiskelemalla muutamia monimuotoisuuden kursseja sosiaalialalta. Meillä on myös tulossa kursseja, joissa yhdistetään liiketaloutta ja muotoilua. Odotan mielenkiinnolla tulevia kursseja, sillä niissä varmasti näkee, miten voin olla osana työyhteisöä, jossa on osaajia monilta eri aloilta. 

Muotoilija (AMK)

Palvelumuotoilija on luova ongelmanratkaisija.

Sijainti